Start     Jorden     Rymden     Människan     Djur     Teknik     Byggnadsverk     Sport     Sverige     Topplistor    
Annons
Annons
Jorden

Sveriges 15 största sjöar

Uppdaterad 16 juli 2022
Här är Sveriges största sjöar – det vill säga sjöarna med störst yta.

I Sverige finns det många sjöar – nästan 100 000 sjöar större än 1 hektar (100 x 100 m).[2] Detta tack vare att inlandsisen lämnade efter sig många sprickor och fördjupningar i berggrunden.[2]

Storleken på sjöarna i Sverige förändras över tid på grund av bland annat landhöjningen, sjösänkningar, uppdämningar, erosion och igenväxning.[2] Sjöarnas storlek förändras även under året på grund av årstidsvariationer och framförallt regleringar.[2][3] Nästan alla Sveriges sjöar är mer eller mindre reglerade, vilket betyder att dammar nedströms styr hur mycket vatten som ska hållas i sjön utefter hur mycket el vattenkraftverken behöver producera.[3][4] För sjöar med branta stränder ändras inte strandlinjen så mycket av regleringar, men för sjöar med flacka stränder flyttas strandlinjen mer.[3]

Av dessa anledningar kan det vara svårt att säga exakt hur stor yta en viss sjö har, så på olika kartor kan sjöar vara olika stora. I denna lista har vi valt att rangordna sjöarna efter hur stor ytstorlek de har i SMHI:s sjöregister, som är en del i Svenskt vattenarkiv (SVAR).

15. Åsnen

Yta: 150 km2 [1]
Åsnen är en sjö i Småland, ett par mil söder om Växjö. Sjön har en spretig form och många skogiga öar och genomrinns av Mörrumsån. Åsnen är den sydligaste sjön på listan.

14. Kallsjön

Yta: 159 km2 [1]
Om du beger dig opp på Åreskutans topp, kommer du se en stor och lång sjö på baksidan. Det är Kallsjön – en vacker jämtländsk sjö kantad av Årefjällen (bilden) och Skäckerfjällen.

13. Storuman

Yta: 171 km2 [1]
I södra Lappland finner vi sjön Storuman som genomrinns av Umeälven. Den stora sjöns två halvor är ganska olika, då den västra är mycket smalare än den östra. Vid sjöns östra ände ligger tätorten Storuman.
Annons
Annons

12. Bolmen

Yta: 173 km2 [1]
Bolmen ligger i Småland några mil väster om Åsnen (nummer 15 på listan). Bolmen har en nästan oval form, och en stor del av sjöns inre upptas av Smålands största ö Bolmsö. Från sjöns utlopp leds dricksvatten till Skåne genom Bolmentunneln.

11. Storavan

Yta: 184 km2 [1]
Knappt tio mil norr om Storuman (plats 13 på listan) ligger sjön Storavan. Storavan är en av tre stora sjöar i Arjeplogs kommun som alla gränsar till varandra och genomflyts av Skellefteälven.

10. Uddjaure

Yta: 249 km2 [1]
Den andra av de tre sjöarna är Uddjaure. Sjön regleras tillsammans med sin granne nedströms, Storavan.
Annons
Annons

9. Akkajaure

Yta: 260 km2 [1]
Akkajaure, eller Áhkájávrre, är en stor sjö bland lappländska fjällen, norr om fjällmassivet Akka. Akkajaure är en konstgjord sjö som skapades genom byggandet av Suorvadammen och översvämmandet av en älvdal full med sjöar och för samerna viktiga landområden.[3] Att Akkajaure är ett dammreglerat vattenmagasin innebär att sjöns yta kan variera stort.

8. Hornavan

Yta: 262 km2 [1]
Hornavan är den tredje stora sjön i Arjeplogs kommun. Hornavan kan som alla reglerade sjöar variera lite i storlek, men är alltid Sveriges djupaste sjö.

7. Siljan

Yta: 292 km2 [1]
Siljan i Dalarna är en del av Siljansringen – den största nedslagkratern man har hittat i Europa.[4] Siljan fyller bara upp en del av kraterringen, men är ändå en av Sveriges största sjöar.
Annons
Annons

6. Torneträsk

Yta: 330 km2 [1]
Torneträsk är den nordligaste sjön på listan samt den största sjön i Lappland. Alla som har åkt bil eller tåg till Abisko, Björkliden eller Riksgränsen borde ha sett Torneträsk eftersom E10:an och järnvägen går längs den stora sjöns södra strand. Torneträsk är opåverkad av reglering eftersom sjön är källa till Torne älv som är skyddad från vattenkraft. Här får istället naturens krafter styra – när isen på Torneträsk smälter i juni kan Torne älv växa till en dramatisk vårflod.[5]

5. Storsjön

Yta: 464 km2 [1]
Det finns många Storsjön i Sverige, men bara en som verkligen gör skäl för namnet. Storsjön i Jämtland är Sveriges femte största sjö och den största i Norrland. Mest känd är sjön för sitt odjur.

4. Hjälmaren

Yta: 477 km2 [1]
Hjälmaren breder ut sig öster om Örebro och är förutom att vara Sveriges fjärde största sjö också känd för det stora sjösänkningsprojektet Hjälmarsänkningen. I slutet på 1800-talet sänktes nämligen vattennivån på sjön med över en meter för att frigöra odlingsmark.[6] Hjälmaren är ovanligt grund för att vara en så stor sjö – medeldjupet är bara 6 m.[6]
Annons
Annons

3. Mälaren

Yta: 1 074 km2 [1]
Sveriges tredje största sjö Mälaren har en spretig form med många armar och öar. Den rinner ut i Östersjön genom Stockholm och Södertälje, och ungefär två miljoner människor får sitt dricksvatten härifrån.[7]

2. Vättern

Yta: 1 885 km2 [1]
Sveriges näst största sjö är Vättern. I norra delen av Vättern finns en liten skärgård och i södra finns fina Visingsö, men i övrigt har Vättern nästan inga öar. Detta beror på att den långsmala sjöns stränder sluttar brant nedåt – sjön ligger nämligen i en förkastningssänka i jordskrorpan.[8]

1. Vänern

Yta: 5 440 km2 [1]
Sveriges största sjö är Vänern. Vänern är också den tredje största sjön i Europa.[9] Vänern är större än de tio sjöarna före på listan tillsammans. Vänern är så pass stor att den ibland kallas ett innanhav. Här finns runt 22 000 öar och flera små skärgårdar.[10] Vänern har två tydliga delar som delas av ett sund – den östra delen av sjön kallas Värmlandssjön och den västra för Dalbosjön.
Annons
Annons
Referenser (och vidare läsning)
[1]
"Damm- och sjöregister". SMHI. Läst 16 juli 2022.
[2]
"Allmänt om Sveriges sjöar". SMHI. Uppdaterad 31 mars 2022. Läst 16 juli 2022.
[3]
"Sjöars utbredning". SMHI. Uppdaterad 31 mars 2022. Läst 16 juli 2022.
[4]
"Regleringspåverkan i sjöar och vattendrag". SMHI. Uppdaterad 23 april 2020. Läst 16 juli 2022.
[5]
Evelina Regenius Jouper. "De sju små sjöarna som försvann". Kulturmiljö vid Norrbottens museum. Publicerad 30 april 2021. Läst 16 juli 2022.
[6]
"Så stor var himlakroppen som skapade Siljan". SVT. Publicerad 16 dec 2016. Läst 16 juli 2022.
[7]
"Fakta om Torneträsk". SMHI. Uppdaterad 31 mars 2022. Läst 16 juli 2022.
[8]
"Fakta om Hjälmaren". SMHI. Uppdaterad 31 mars 2022. Läst 16 juli 2022.
[9]
"Mälaren – vår vattentäkt". Norrvatten. Läst 16 juli 2022.
[10]
"Fakta om Vättern". SMHI. Uppdaterad 31 mars 2022. Läst 16 juli 2022.
[11]
"Vänern". NE.se. Läst 16 juli 2022.
[12]
"Fakta om Vänern: Sjöfakta". Länsstyrelsen Västra Götalands län. Läst 10 juni 2020.
Liknande
Senaste
Rymden
Sport
Människan
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Jorden