Start     Jorden     Rymden     Människan     Djur     Teknik     Byggnadsverk     Sport     Sverige     Topplistor    
Annons
Annons
Jorden

Sveriges 15 största sjöar

Uppdaterad 10 feb 2020
Här är Sveriges största sjöar – det vill säga sjöarna med störst yta – enligt siffror från Lantmäteriet.

Storleken på sjöarna i Sverige förändras hela tiden i takt med att vattenståndet i dem varierar. I vårt land är nästan alla större sjöar och vattendrag reglerade med dammar, dels för att hantera översvämningar, men också för att utvinna el genom vattenkraftverk. Alla sjöarna på denna lista, förutom Torneträsk, är påverkade av reglering. Många sjöar, särskilt i Norrland, töms på en hel del vatten under vintern när vattenkraftverken behöver producera mer el. När sjöarnas volym minskar, minskar också ytstorleken något. På sommaren låter man däremot vatten ansamlas i sjöarna så att vattenståndet stiger, och sjöarna blir större.

På grund av sjöregleringarna är det ofta svårt att säga exakt hur stor yta en viss sjö har. På olika kartor kan sjöar därför vara olika stora. I denna lista har sjöarna ordnats efter hur stor ytstorlek de har i Röda kartan (numera Översiktskartan) från 1996 från Lantmäteriet. Detta är den senaste utav de kartor som använts för att registrera svenska sjöars areal i Svenskt Vattenarkiv (SVAR) – SMHI:s databas med information om Sveriges vatten.

15. Kallsjön

Yta: 159 km2 [1]
Om du beger dig opp på Åreskutans topp, kommer du se en stor och lång sjö på baksidan. Det är Kallsjön – en vacker jämtländsk sjö kantad av Årefjällen (bilden) och Skäckerfjällen.

14. Stora Lulevatten

Yta: 163 km2 [1]
Stora Lulevatten är en många stora, långsmala, norrländska sjöar. Namnet kommer från att Luleälven rinner igenom sjön. Stora Lulevatten regleras av dammen vid det stora kraftverket i Porjus och kan variera en del i storlek.

13. Storuman

Yta: 171 km2 [1]
Längre söderut i Lappland finner vi sjön Storuman som genomrinns av Umeälven. Den stora sjöns två halvor är ganska olika, då den västra är mycket smalare än den östra. Vid sjöns östra ände ligger tätorten Storuman.
Annons
Annons

12. Bolmen

Yta: 173 km2 [1]
Bolmen i Småland är den sydligaste sjön på listan. Bolmen har en nästan oval form, och en stor del av sjöns inre upptas av Smålands största ö Bolmsö. Från sjöns utlopp leds dricksvatten till Skåne genom Bolmentunneln.

11. Storavan

Yta: 184 km2 [1]
Knappt tio mil norr om Storuman (plats 13 på listan) ligger sjön Storavan. Storavan är en av tre stora sjöar i Arjeplogs kommun som alla gränsar till varandra och genomflyts av Skellefteälven.

10. Uddjaure

Yta: 249 km2 [1]
Den andra av de tre sjöarna är Uddjaure. Sjön regleras tillsammans med sin granne nedströms, Storavan, och kan variera lite i vattenstånd.
Annons
Annons

9. Akkajaure

Yta: 260 km2 [1]
Akkajaure, eller Áhkájávrre, är en stor sjö bland lappländska fjällen, norr om fjällmassivet Akka och uppströms Stora Lulevatten (plats 14 på listan). Akkajaure är egentligen en konstgjord sjö som skapades genom byggandet av Suorvadammen och översvämmandet av en älvdal full med sjöar och för samerna viktiga landområden. Att Akkajaure är ett dammreglerat vattenmagasin innebär att sjöns yta kan variera stort.

8. Hornavan

Yta: 262 km2 [1]
Hornavan är den tredje stora sjön i Arjeplogs kommun. Hornavan kan variera lite i storlek på grund av sin reglering, men är alltid Sveriges djupaste sjö.

7. Siljan

Yta: 292 km2 [1]
Siljan i Dalarna är en del av Siljansringen – den största nedslagkratern man har hittat i Europa. Siljan fyller bara upp en del av kraterns yttre ring, men är ändå en av Sveriges största sjöar.
Annons
Annons

6. Torneträsk

Yta: 330 km2 [1]
Torneträsk är den nordligaste sjön på listan samt den största sjön i Lappland. Alla som har åkt bil eller tåg till Abisko, Björkliden eller Riksgränsen borde ha sett Torneträsk eftersom E10:an och järnvägen går längs den stora sjöns södra strand. Torneträsk är opåverkad av reglering eftersom sjön är källa till Torne älv som är skyddad från vattenkraft. Här får istället naturens krafter styra – när isen på Torneträsk smälter i juni kan Torne älv växa till en dramatisk vårflod.

5. Storsjön

Yta: 456 km2 [1]
Det finns många Storsjön i Sverige, men bara en som verkligen gör skäl för namnet. Storsjön i Jämtland är Sveriges femte största sjö och den största i Norrland. Mest känd är sjön för sitt odjur.

4. Hjälmaren

Yta: 477 km2 [1]
Hjälmaren breder ut sig öster om Örebro och är förutom att vara Sveriges fjärde största sjö också känd för Hjälmarsänkningen – Sveriges genom tiderna största sjösänkningsprojekt. I slutet på 1800-talet sänktes nämligen vattennivån på sjön för att frigöra odlingsmark och göra sjön lättare att reglera.
Annons
Annons

3. Mälaren

Yta: 1 090 km2 [1]
Sveriges tredje största sjö Mälaren har en spretig form med många armar och öar. Den rinner ut i Östersjön genom Stockholm och Södertälje, och ungefär två miljoner människor[2] får sitt dricksvatten härifrån.

2. Vättern

Yta: 1 886 km2 [1]
Sveriges näst största sjö är Vättern. I norra delen av Vättern finns en liten skärgård och i södra finns fina Visingsö, men i övrigt har Vättern nästan inga öar. Detta beror på att den långsmala sjöns stränder sluttar brant nedåt – sjön ligger nämligen i en förkastningssänka i jordskrorpan.

1. Vänern

Yta: 5 519 km2 [1]
Sveriges största sjö är Vänern. Vänern är också den tredje största sjön i Europa.[3] Vänern är större än de tio sjöarna före på listan tillsammans. Vänern är så pass stor att den brukar kallas ett innanhav. Här finns runt 22 000[4] öar och flera små skärgårdar. Vänern har två tydliga delar som delas av ett sund – den östra delen av sjön kallas Värmlandssjön och den västra för Dalbosjön.
Annons
Annons
Källor (och vidare läsning)
[1]
"Sjöareal och sjöhöjd". SMHI. Publicerad 18 dec 2013. Läst 10 feb 2020.
[2]
"Mälaren – vår vattentäkt". Norrvatten. Läst 10 feb 2020.
[3]
"Vänern". NE.se. Läst 10 feb 2020.
[4]
"Fakta om Vänern: Sjöfakta". Länsstyrelsen Västra Götalands län. Läst 10 feb 2020.
Liknande
Senaste
Rymden
Rymden
Byggnadsverk
Sport
Sport
Sport
Teknik