Start     Jorden     Rymden     Människan     Djur     Teknik     Byggnadsverk     Sport     Sverige     Topplistor    
Annons
Annons
Djur

Världens 10 tyngsta landlevande djur

Uppdaterad 24 aug 2022
Vi listar de tyngsta djuren som lever på land idag.

Världens allra tyngsta nu levande djur är valarna, med blåvalen i topp. Blåvalen är det tyngsta djuret som någonsin levt på jorden och kan väga uppåt 200 ton, vilket motsvarar ungefär 33 elefanter.[1] Skulle man göra en lista över de tio tyngsta nu levande djuren skulle den bara bestå av valar, och därför vara ganska enformig att läsa. Istället har vi sammanställt en lista över de tio tyngsta nu levande landlevande djuren.

Några intressanta djur som är helt eller delvis vattenlevande och därmed saknas på listan är, förutom blåvalen, världens tyngsta fisk valhajen vars studerade individer oftast har vägt runt 15 ton,[2] världens tyngsta sälar sjöelefanterna vars hannar brukar nå runt 3,5 ton,[3] och världens tyngsta kräldjur saltvattenkrokodilen vars största individer når över 1 ton.[4]

Eftersom vi bara listar nu levande djur saknas också världens tyngsta landlevande djur någonsin – dinosaurierna. Den tyngsta dinosaurien kan ha varit Argentinosaurus huinculensis som uppskattas ha vägt någonstans mellan 60 och 124 ton.[5]

Som en jämförelse väger en genomsnittlig svensk vuxen kvinna 68 kg och en man 84 kg (2016-2017).[6] Världens tyngsta människa man vet säkert vägde dock 635 kg.[7] Men i denna lista kommer vi hålla oss till djurarternas normalvikt.

Här är världens 10 tyngsta (nu levande) landlevande djur. Värt att notera är att alla är däggdjur. Och nästan alla är mer eller mindre utrotningshotade. Djurarters vikter varierar mycket mellan källor och vi har valt att rangordna djuren efter deras normala vikt enligt Världsnaturfonden WWF.

10. Vattenbuffel

Vikt: 800 - 1 200 kg [8]
Vattenbuffeln delas ibland upp i två olika arter där den ena är domesticerad och den andra vild. Den domesticerade vattenbuffeln finns främst i Asien men även i länder som Sverige, och används framförallt som dragdjur eller mjölk- och köttdjur.[9] Den vilda vattenbuffeln är utrotningshotad – det finns knappt 4 000 individer på några få spridda ställen i Asien.[10] Den vilda vattenbuffeln skiljer sig från den domesticerade genom att vara snabbare, aggressivare – och större.[8] Enligt WWF väger en vild vattenbuffel 800 till 1 200 kg.[8] Den äldsta vilda vattenbuffeln man känner till blev 25 år gammal.[10]
Annons
Annons

9. Giraff

Vikt: Över 1 000 kg [11]
Giraffens hannar blir runt 5 m höga och är därmed världens högsta landlevande djur.[11] På sina långa ben kan den springa så fort som 50 km/h.[11] Giraffer lever endast i vissa begränsade områden i Afrika och brukar delas in i nio underarter, varav två klassas som sårbara, en som utrotningshotad och två som kritiskt utrotningshotade.[12]

Giraffer är snälla och skygga växtätare, som tack vare sina långa halsar slipper konkurrera med andra växtätare om löven uppe i träd.[11] Giraffer blir 20 till 30 år gamla.[11]

8. Spetsnoshörning/svart noshörning

Vikt: 800 - 1 400 kg [13]
Spetsnoshörningen, en av fem levande noshörningsarter, finns numera i områden i södra och sydöstra Afrika.[13] Mellan 1960 och 1995 försvann 98 % av Afrikas alla spetsnoshörningar på grund av jakt av europeiska jägare och nybyggare, tills det knappt fanns 2 500 individer kvar.[13] Tack vare bevarandeinsatser finns det idag cirka 5 500 individer, men arten är fortfarande kritiskt utrotningshotad.[13]

Spetsnoshörningen är växtätare och äter gärna löv från buskar och träd.[13] Den har en mankhöjd på upp till 1,8 m, och två stora horn på nosen repsektive pannan som honorna använder för att skydda sina ungar och hannarna för att slåss mot fiender.[14] Spetsnoshörningar kan bli 50 år gamla.[15]

7. Javanoshörning

Vikt: 900 - 2 300 kg [16]
Javanoshörningen är troligen det mest sällsynta stora djuret på jorden, med endast ett 60-tal individer kvar i en population i en nationalpark på ön Java i Indonesien.[16][17] En gång i tiden fanns javanoshörningar över sydöstra Asien och nordöstra Indien, men de jagades av troféjägare, för att de skadade jordbruk och för deras horn, som är högt värderade inom asiatisk medicin.[16] Den senaste javanoshörningen som levde utanför nationalparken på Java sköts i Vietnam 2010.[17]

Javanoshörningen äter växter och kan nå en mankhöjd på 1,7 m.[17] Den blir troligtvis mellan 30 och 40 år gammal.[17] Bilden är tagen 1884 på London Zoo.
Annons
Annons

6. Indisk pansarnoshörning

Vikt: 1 800 - 2 700 kg [18]
Den tredje noshörningen på listan, och den näst tyngsta, är den indiska pansarnoshörningen. Den lever i ett band söder om Himalaya och klassas som sårbar.[18] Den jagades som sport och för att den förstörde för jordbruk, tills det i början av 1900-talet bara fanns 200 individer kvar.[18] Tack vare strängt skydd från indiska och nepalesiska viltmyndigheter finns det idag runt 3 700 individer.[18]

Den indiska pansarnoshörningen är likt övriga noshörningar växtätare, och denna art gillar framförallt gräs.[18] Dess namn har den från sin pansarliknande veckade tjocka gråbruna hud.[18] Den indiska pansarnoshörningen har en mankhöjd på upp till 2 m och blir i genomsnitt 40 år gammal.[19]

5. Trubbnoshörning/vit noshörning

Vikt: 1 400 - 3 600 kg [20]
Den största och tyngsta noshörningen är trubbnoshörningen, även kallad vit noshörning. Ungefär 18 000 trubbnoshörningar lever i några områden i främst södra Afrika och arten klassas som nära hotad.[20] Trubbnoshörningen delas in i en sydlig och en nordlig underart, och det är bara den sydliga som finns kvar i vilt tillstånd.[20]

Att det idag finns 18 000 sydliga trubbnoshörningar i det vilda är en framgång med tanke på att de efter vild hornjakt troddes vara helt utrotade i slutet av 1800-talet, tills man hittade en population på knappt 100 individer i Sydafrika.[20]

Den nordliga underarten är det värre ställt med. Idag finns bara två individer kvar i ett reservat i Kenya.[20] Båda är honor.[20]

Trubbnoshörningen lever på eller nära savanner och äter nästan bara kort gräs.[20] Den har en kraftig kropp, ett långt huvud och en utmärkande puckel på nacken. Hannarna kan nå en mankhöjd på 1,85 m.[20] Trubbnoshörningar kan leva i uppåt 40 år.[20]

4. Flodhäst

Vikt: Upp till 3 600 kg [21]
Efter topplistans noshörningar hittar vi flodhästen. Flodhästen är tillsammans med dvärgflodhästen de enda två arterna flodhästar.

Flodhästen lever längs med floder och sjöar i stora delar av södra halvan av Afrika.[21] Det finns någonstans mellan 115 000 och 130 000 individer kvar och arten klassas som sårbar.[21]

På dagarna tar flodhästar skydd från hettan genom att leva i vattnet, mestadels ståendes, medan de på nätterna går iland för att äta gräs eller fallfrukt.[21][22] Flodhästar är alltså delvis vattenlevande – de är duktiga simmare (eller de studsar egentligen fram på botten), de kan hålla andan i fem minuter och de har utvecklat näsborrar och ögon som sitter högt upp på huvudet för att kunna hålla sig nedsänkta – men vi har tagit med dem på den här listan eftersom de till skillnad från exempelvis sälar och krokodiler kan röra sig smidigt på land.[21][22] På korta sträckor kan flodhästar springa lika snabbt som människor, och de kan gå nästan en mil på en natt för att leta gräs.[22]

Flodhästar har en mankhöjd på runt 1,5 m och blir upp till 40 år gamla.[22]
Annons
Annons

3. Skogselefant

Vikt: 2 000 - 5 000 kg [23]
Topplistans tre översta platser innehas av de tre elefantarterna. Av dessa lever två i Afrika; skogselefanten och savannelefanten. Skogselefanten utmärker sig från savannelefanten genom att vara lite mindre, ha rundare öron, och hålla till i regnskogen.[23] Skogselefanten och savannelefanten ansågs länge vara underarter av samma art, men nyare genetiska analyser visar att de är två egna arter.[25]

De båda afrikanska elefanterna har under årtionden varit utsatta för habitatförluster och tjuvjakt på elfenben, och 2021 klassades savannelefanten som utrotningshotad och skogslefanten som kritiskt utrotningshotad.[25] Det tros finnas strax över 400 000 individer av de båda arterna tillsammans i Afrika.[25] Fortfarande dödas tiotusentals elefanter varje år på grund den olagliga efterfrågan på elfenben.[23]

Skogselefanter äter löv, gräs, frön, bark och massor av frukt.[23] Skogselefanternas fruktrika diet gör att de spelar en viktig roll i spridandet av många trädarter (de bajsar ut trädfrön) så de kallas "skogens megaträdgårdsmästare".[23] Skogselefanter kan bli totalt nästan 3 m höga och leva i 60 till 70 år. [23][24]

2. Asiatisk elefant

Vikt: Runt 5 000 kg [26]
Den asiatiska elefanten är den enda elefantarten i Asien. Den finns fläckvis i Indien och delar av Sydostasien.[26][27] Det lättaste sättet att skilja en asiatisk elefant från någon av de afrikanska arterna (förutom att de lever på olika kontinenter) är öronen – den asiatiska elefanten har mycket mindre öron än de afrikanska.[26]

Det tros finnas färre än 50 000 asiatiska elefanter kvar och arten klassas som utrotningshotad.[26] De senaste 75 åren har antalet asiatiska elefanter halverats på grund av bland annat habitatförluster, konfilkter med människor över odlade grödor och jakt på elfenben och elefantskinn.[27]

Den asiatiska elefanten äter mycket gräs, men även bark, rötter, löv, småstammar och gärna odlade grödor som bananer, ris och sockerrör.[26] En asiatiskt elefant kan bli uppåt 3,5 m hög och lever normalt i uppåt 60 år. [26][27]

1. Savannelefant

Vikt: 4 000 - 7 000 kg [28]
Världens största och tyngsta landlevande djur är savannelefanten. Denna gigant med sina långa framben kan ha en höjd på otroliga 4 m.[28] Savannelefanten skiljer sig från sin släktfrände skogselefanten genom sin större storlek, sina mer trekantiga öron (som liknar kontinenten Afrika) och genom att hålla till i de flesta andra miljöer förutom regnskogen, som på öppna eller skogiga savanner och till och med i vissa öknar.[28]

Som vi nämnde ovan klassas savannelefanten numera som utrotningshotad och det är främst den olagliga jakten på elfenben som driver savannelefanten mot ett utrotande.[29]

Savannelefanter äter ofta gräs, men också massor av andra växter och frukter.[28] Om de inte skjuts kan savannelefanter bli 60 till 70 år gamla.[29]
Annons
Annons
Referenser (och vidare läsning)
[1]
"Blue Whale". WWF - World Wildlife Fund. Läst 24 aug 2022.
[2]
"whale shark". Encyclopedia Britannica. Läst 24 aug 2022.
[3]
"elephant seal". Encyclopedia Britannica. Läst 24 aug 2022.
[4]
"crocodile". Encyclopedia Britannica. Läst 24 aug 2022.
[5]
"Heaviest dinosaur". Guinness World Records. Läst 24 aug 2022.
[6]
"Varannan svensk har övervikt eller fetma". SCB. Publicerad 9 okt 2018. Läst 24 aug 2022.
[7]
"Heaviest man ever". Guinness World Records. Läst 24 aug 2022.
[8]
"Wild Water Buffalo". WWF. Läst 24 aug 2022.
[9]
"Vattenbuffel". SVA. Läst 24 aug 2022.
[10]
"Wild Water Buffalo". IUCN Red List of Threatened Species. Läst 24 aug 2022.
[11]
"Giraffe". WWF - Panda. Läst 24 aug 2022.
[12]
"IUCN Red List Update". Giraffe Conservation Foundation. Publicerad 14 nov 2018. Läst 24 aug 2022.
[13]
"Black Rhino". WWF - World Wildlife Fund. Läst 24 aug 2022.
[14]
"Black Rhinoceros". National Geographic. Läst 24 aug 2022.
[15]
"Black Rhino". WWF - Panda. Läst 24 aug 2022.
[16]
"Javan Rhino". WWF - World Wildlife Fund. Läst 24 aug 2022.
[17]
"Javan Rhino". WWF - Panda. Läst 24 aug 2022.
[18]
"Greater One-Horned Rhino". WWF - World Wildlife Fund. Läst 24 aug 2022.
[19]
"Indian Rhinoceros". National Geographic. Läst 24 aug 2022.
[20]
"White Rhino". WWF - World Wildlife Fund. Läst 24 aug 2022.
[21]
"Hippopotamus". WWF. Läst 24 aug 2022.
[22]
"Hippopotamus". National Geographic. Läst 24 aug 2022.
[23]
"African Forest Elephant". WWF - World Wildlife Fund. Läst 24 aug 2022.
[24]
"African Forest Elephant". African Wildlife Foundation. Läst 24 aug 2022.
[25]
[26]
"Asian Elephant". WWF - World Wildlife Fund. Läst 24 aug 2022.
[27]
"Asian Elephant". National Geographic. Läst 24 aug 2022.
[28]
"Savanna Elephant". WWF - World Wildlife Fund. Läst 24 aug 2022.
[29]
"Elephant". African Wildlife Foundation. Läst 24 aug 2022.
Liknande
Senaste
Rymden
Sport
Människan
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Jorden