Start     Jorden     Rymden     Människan     Djur     Teknik     Byggnadsverk     Sport     Sverige     Topplistor    
Annons
Annons
Människan

Världens 15 rikaste länder

Uppdaterad 17 aug 2019
Här är världens rikaste länder enligt Internationella valutafonden.

När man ska lista världens rikaste länder brukar man utgå från deras bruttonationalprodukt (BNP), vilket är värdet av alla varor och tjänster som tillverkas i ett land under ett år. När man delar ett lands BNP med dess befolkningsantal så får man fram BNP per capita, vilket är ett genomsnittligt mått på hur stor del av landets BNP som varje invånare står för. Exempelvis är Kina världens näst rikaste land sett till deras totala BNP (räknat i US-dollar)[2], men delar man Kinas BNP med landets gigantiska befolkning så visar det sig att deras BNP per capita är relativt låg.

Även om BNP egentligen bara är ett mått på hur mycket pengar som finns i ett land, så finns det också ett tydligt samband mellan ett lands BNP per capita och befolkningens välmående och levndadsstandard. Därför visar en lista över världens rikaste länder även stater som har en hög levnadsstandard, även om man måste komma ihåg att inkomsterna kan vara mer eller mindre ojämt fördelade bland invånarna.

Här är världens rikaste länder enligt Internationella valutafondens senaste uppgifter (per april 2019) om länders beräknade BNP (PPP) per capita.[1] PPP står för köpkraftsjustering och tar hänsyn till prisnivån i varje land. PPP tas med i beräkningen för att ge en mer rättvis jämförelse av ländernas BNP per capita. Värdet anges i en hypotetisk valuta som kallas internationell dollar (Int. $).
Annons

15. Sverige

BNP (PPP) per capita: 54 070 Int. $ [1]

Sverige har en av de bästa ekonomierna i Europa och klarade sig relativt helskinnat ur finanskrisen som drabbade världen 2008 till 2010. Vanliga varor som vårt land säljer till andra länder är papper, trävaror, vägfordon, maskiner och järn. Sveriges invånare betalar nästan högst inkomstskatt i världen, men har tillgång till nästan gratis sjukvård. Vid IMF:s senaste beräkning återtog Sverige plats 15 från Tyskland. Bilden visar lågprisvaruhuset Gekås i Ullared.

14. Island

BNP (PPP) per capita: 56 530 Int. $ [1]

Island var ett av de länder som drabbades hårdast när finanskrisen spred sig över världen 2008 till 2010. Nu verkar landet vara på väg att återhämta sig. Islands stora inkomstkällor är export av fisk och aluminium (stora aluminiumsmältverk kan byggas tack vare landets rikliga tillgång på geotermisk energi och vattenkraft). Turismen ger också viktiga inkomster.

13. Saudiarabien

BNP (PPP) per capita: 56 820 Int. $ [1]

Saudiarabiens inkomster kommer till störst del från olja. I det torra landet har man också ett konstbevattnat jordbruk som förbrukar mängder av landets grundvatten. Invånarna i landet betalar ingen inkomstskatt. Bilden är tagen i Saudiarabiens huvudstad Riyadh.
Annons
Annons

12. Nederländerna

BNP (PPP) per capita: 58 250 Int. $ [1]

Kungariket Nederländerna har ända sedan 1600-talet haft en framgångsrik ekonomi, även om landet industrialiserades relativt sent. Att Nederländernas ekonomi är så välmående idag beror till stor del på inkomster från näringsgrenar som oljeraffinering, matförädling, maskintillverkning och kemisk industri. Nederländerna har också ett effektivt jordbruk, vilket producerar ett stort överskott som kan exporteras. På bilden syns tre av alla väderkvarnar i staden Zaandam.

11. San Marino

BNP (PPP) per capita: 61 550 Int. $ [1]

San Marino är en mikrostat som är helt omsluten av Italien. Landets få invånare lever gott, delvis tack vare pengar som kommer från turismen. En annan viktig inkomstkälla är landets bankverksamhet. Landet exporterar textil, elektronik, keramik, cement och vin. Bilden visar slottet Guaita ovanför San Marinos huvudstad San Marino.

10. USA

BNP (PPP) per capita: 64 770 Int. $ [1]

USA är världens rikaste land sett till dess totala bruttonationalprodukt[2], och när man delar landets BNP på deras befolkningsmängd så kniper USA tiondeplatsen på listan. USA drabbades hårt av den senaste finanskrisen och lider av ganska stora inkomstklyftor. USA:s ekonomi drivs främst av landets stora tjänstesektor och rikliga naturtillgångar. Landet producerar bland annat svavel, fosfater och flytande naturgas. Bilden visar Times Square i New York.
Annons
Annons

9. Schweiz

BNP (PPP) per capita: 65 710 Int. $ [1]

Det vackra alplandet Schweiz är känt för sina banker - finansiella tjänster utgör en stor del av landets BNP. Andra betydande näringar är landets tillverkningsindustri, läkemedelsindustri och turism. Viktiga varor som Schweiz exporterar är kemikalier, maskiner, elektronik och självklart klockor. På bilden syns bergbanan Gornergratbahn framför Matterhorn.

8. Kuwait

BNP (PPP) per capita: 67 970 Int. $ [1]

De flesta av det lilla landet Kuwaits invånare bor i landets huvudstaden Kuwait City (bilden). Kuwaits utvecklade ekonomi beror till stor del på landets stora tillgångar på olja - det svarta guldet står för nästan alla exportintäkter. Tack vare oljan får Kuwait gott om pengar över till att importera både mat och vatten, vilka är bristvaror i det torra landet. Invånarna betalar ingen inkomstskatt.

7. Förenade Arabemiraten

BNP (PPP) per capita: 70 470 Int. $ [1]

Förenade Arabemiraten är en förbundsstat som består av sju så kallade emirat - shejkdömen, varav de mest kända är Abu Dhabi och Dubai. Förenade Arabemiratens inkomster kommer främst från olja, och överskottspengar från oljeindustrin bekostar landets sjukvård, skola och försvar. Tack vare detta behöver invånarna exempelvis inte betala någon inkomstskatt. Bilden visar skyskrapor som reser sig ur sanden under den senaste byggnadsboomen i Dubai 2008.
Annons
Annons

6. Norge

BNP (PPP) per capita: 76 740 Int. $ [1]

Norge hamnar alltid högt upp på listor över vilka länder som är bäst att bo i, och det är inte svårt att förstå varför. Förutom att landet har rikliga tillgångar på olja, naturgas, skog och vattenkraft, så kan Norge även bjuda Nordens mest välbärgade invånare på en storslagen och världsunik natur. Den sinande oljan är dock ett stort framtida hot mot Norges ekonomi. Bilden visar en av Norges alla vackra fjordar - Fjærlandsfjorden, som är en förgrening av den välbesökta Sognefjorden.

5. Irland

BNP (PPP) per capita: 82 440 Int. $ [1]

Irlands ekonomi har växt mycket de senaste par decennierna, och nu har landet ett av världens högsta BNP (PPP) per capita. Dock är landets ekonomi ganska obalanserad och en stor del av Irlands inkomster tillhör stora företag som har sin bas utanför landet, vilket gör att Irlands BNP (PPP) per capita troligtvis är ganska missvisande.

4. Brunei

BNP (PPP) per capita: 83 780 Int. $ [1]

Brunei är landet man ska bo i om man hatar att betala skatt. I det lilla sultanatet finns varken skatt eller moms, men regeringen bistår ändå med gratis sjukvård och skola. Bruneis rikedomar beror främst på landets stora tillgångar på olja och naturgas, men även investeringar från utlandet ger klirr i kassan. Bilden visar Sultan Omar Ali Saifuddin-moskén i Bruneis huvudstad Bandar Seri Begawan.
Annons
Annons

3. Singapore

BNP (PPP) per capita: 103 720 Int. $ [1]

Den lilla östaten Singapore är ett av världens mest tätbefolkade länder, vilket inte är så konstigt eftersom nästan hela landet utgörs av huvudstaden Singapore. Den största delen av Singapores BNP står tillverkningsindustrin för, och landet har specialiserat sig på att först importera produkter, förädla dem och sedan exportera dem. På bilden syns Singapores kända staty av Merlion, en mytisk varelse med lejonhuvud och fiskkropp som fungerar som landets maskot.

2. Luxemburg

BNP (PPP) per capita: 108 810 Int. $ [1]

Luxemburg räknas ofta upp tillsammans med Europas andra lilleputtländer, men staten är faktiskt mycket större och mer välbefolkad än exempelvis Monaco, Andorra och Liechtenstein. Luxemburg har en låg arbetslöshet och en ekonomi som växer stadigt, främst tack vare landets stål-, kemikalie-, gummi- och bankindustri. I Luxemburgs huvudstad, som självklart också heter Luxemburg, ligger flera av EU:s huvudbyggnader (bilden).

1. Qatar

BNP (PPP) per capita: 134 620 Int. $ [1]

Världens rikaste land har precis som många andra av världens rikaste länder, däribland sina närliggande grannar Saudiarabien, Bahrain, Förenade Arabemiraten och Kuwait, skapat sin förmögenhet på olja. Qatar har haft en snabbt växande ekonomi, vilket till stor del beror på att oljepriserna stigit så mycket på 2000-talet. Förutom olja så exporterar Qatar även naturgas till utlandet, men landet försöker i dagsläget utveckla fler teknologibaserade företag för att inte göra sig helt beroende av inkomster från fossila bränslen. I Qatar finns ingen inkomstskatt. Bilden visar huvudstaden Doha.
Annons
Annons


Småstaterna Liechtenstein och Monaco skulle hamna högt på listan över världens rikaste länder, men då de inte är medlemmar i Internationella valutafonden så saknas jämförelsebara uppgifter om ländernas BNP per capita.

Både Macau (122 200 Int. $ [1]) och Hong Kong (66 520 Int. $ [1]) kvalificerar sig till listan, men räknas som särskilda administrativa regioner och inte som länder.

Taiwan skulle hamna på 15:e plats (55 240 Int. $ [1]) om det erkändes som ett eget land.
Liknande
Senaste
Sport
Jorden
Människan
Byggnadsverk
Djur
Jorden