Start     Jorden     Rymden     Människan     Djur     Teknik     Byggnadsverk     Sport     Sverige     Topplistor    
Annons
Annons
Människan

Världens 15 rikaste länder

Uppdaterad 12 sep 2021
Här är världens rikaste länder enligt BNP (PPP) per capita, beräknat av Internationella valutafonden.

När man ska lista världens rikaste länder brukar man rangordna dem efter deras BNP per capita. BNP står för bruttonationalprodukt (BNP), vilket är värdet av alla varor och tjänster som tillverkas i ett land under ett år. När man delar ett lands BNP med dess befolkningsantal så får man fram BNP per capita, vilket är ett genomsnittligt mått på hur stor del av landets BNP som varje invånare står för. Exempelvis är Kina världens näst rikaste land sett till deras totala BNP,[2] men delar man Kinas BNP med landets gigantiska befolkning så visar det sig att deras BNP per capita är relativt låg.

BNP per capita används som ett mått på ett lands levnadsstandard,[3] det vill säga invånarnas ekonomi och levandsförhålladen. Därför är världens rikaste länder (enligt BNP per capita) generellt stater som har en hög levnadsstandard, även om man måste komma ihåg att inkomsterna kan vara mer eller mindre jämt fördelade bland invånarna.

Här är världens rikaste länder enligt Internationella valutafondens senaste beräkningar (per april 2021) av länders BNP (PPP) per capita.[1] PPP står för köpkraftsjustering och tar hänsyn till prisnivån i varje land. PPP tas med i beräkningen för att ge en mer rättvis jämförelse av ländernas BNP per capita. Värdet anges i en hypotetisk valuta som kallas internationell dollar (Int. $).
Annons

15. Tyskland

BNP (PPP) per capita: 56 960 Int. $ [1]

Tyskland är ett industriland som har Europas största totala BNP[2]. Landet exporterar bland annat stål, transportutrustning (som bilar), elektronik, kemikalier, livsmedelsprodukter och vin.[4] Tyskland har också vissa naturtillgångar som skog, stenkol, brunkol, kaliumkarbonat och andra salter.[4] Bilden visar Volkswagenwerk, Volkswagens huvudfabrik i Wolfsburg.

14. Österrike

BNP (PPP) per capita: 57 890 Int. $ [1]

För natursköna Österrike är turismen en betydande inkomstkälla.[5] Vad gäller exportvaror är järn, stål, maskiner, fordon och kemikalier några av de viktigaste.[5] Österrike drar också nytta av sitt geografiska läge på sätt att många små- och mediumstora företag sedan järnridåns fall investerat i Östeuropeiska länder.[5] Bilden visar Hallstatt.

13. Island

BNP (PPP) per capita: 58 150 Int. $ [1]

Island ekonomi kollapsade när finanskrisen spred sig över världen 2008 till 2010, men började sedan återhämta sig.[6] Fyra femtedelar av Islands exportinkomster kommer från fiske och aluminium (aluminiumsmältverken använder sig av landets rikliga tillgång på el från vattenkraft för att smälta importerad aluminiumoxid till aluminium).[6] Turismen ger också viktiga inkomster.[6]
Annons
Annons

12. Förenade Arabemiraten

BNP (PPP) per capita: 59 840 Int. $ [1]

Förenade Arabemiraten är en förbundsstat som består av sju så kallade emirat – shejkdömen, varav de mest kända är Abu Dhabi och Dubai. Förenade Arabemiratens inkomster kommer främst från export av olja och naturgas, även om man numera försöker öka inkomsterna från andra källor som tillverkning och turism.[7] Invånarna betalar ingen inkomstskatt, men sedan 2018 måste de betala moms på de flesta varor och tjänster.[7] Bilden visar skyskrapor som reser sig ur sanden under byggnadsboomen i Dubai 2008.

11. Nederländerna

BNP (PPP) per capita: 60 460 Int. $ [1]

Kungariket Nederländerna industrialiserades relativt sent, men har sedan andra världskriget varit ett högindustrialiserat land med en central position i Västeuropas ekonomi.[8] Nederländerna har få naturtillgångar förutom ekonomiskt viktiga fält av naturgas, en tillgång som landet delvis exporterar.[8] Andra viktiga inkomstkällor är raffinerad olja, mat, dryck, kemikalier, textilier och elektronik.[8] Nederländerna har också ett effektivt jordbruk som producerar ett stort överskott som kan exporteras.[8] På bilden syns tre av alla väderkvarnar i staden Zaandam.

10. Danmark

BNP (PPP) per capita: 61 480 Int. $ [1]

Danmark har en betydande tillverkningsindustri och exporterar industriprodukter (som industrimaskiner), elektronisk utrustning och kemiska produkter, samt designvaror som möbler, leksaker, bestick, keramik, textilier och kläder.[9] Danmark är dessutom en erfaren sjönation och får viktiga inkomster från fiske och sjöfrakt samt från olje- och naturgasfyndigheter i Nordsjön.[9] En stor del av landet är uppodlat vilket gör att det också kan exportera säd, kött, mjölkprodukter och päls.[9] Bilden visar Nyhavn i Köpenhamn.

9. San Marino

BNP (PPP) per capita: 61 510 Int. $ [1]

San Marino är en mikrostat som är helt omsluten av Italien. Landets bankverksamhet är avgörande för ekonomin, och de få invånarna lever också på turism.[10] I San Marino tillverkas elektronik, färg, kosmetika, keramik, smycken och kläder, och det finns ett viktigt jordbruk där de främsta grödorna är vete, korn och vindruvor.[10] Bilden visar slottet Guaita ovanför San Marinos huvudstad San Marino.
Annons
Annons

8. Brunei

BNP (PPP) per capita: 64 410 Int. $ [1]

Det lilla sultanatet Bruneis ekonomi är nästan helt beroende av landets stora tillgångar på olja och naturgas, och landet måste importera nästan alla tillverkade varor och nästan all mat.[11] För att säkra landets ekonomi inför framtiden försöker man därför sedan slutet av 1900-talet utveckla jordbruket, fisket, turismen och den finansiella sektorn.[11] Invånarna betalar ingen inkomstskatt eller moms, men däremot fem procent av lönen till en statlig fond.[12] Bilden visar Sultan Omar Ali Saifuddin-moskén i Bruneis huvudstad Bandar Seri Begawan.

7. USA

BNP (PPP) per capita: 68 310 Int. $ [1]

USA är världens rikaste land sett till dess totala bruttonationalprodukt[2], och när man delar landets BNP på befolkningsmängden så kniper USA sjundeplatsen på listan. USA lider dock av stora inkomstklyftor och drabbades hårt av den senaste finanskrisen.[13] USA är ett stort land med en bred ekonomi, som bland annat drivs av landets stora tjänstesektor samt rikliga naturtillgångar på bland annat olja, naturgas, skog, järnmalm och olika metaller.[13] Landet producerar också fosfater, svavel och salter och har ett stort jordbruk.[13] Viktiga exportvaror är elektriska maskiner, kontorsmaskiner, kemiska produkter, motorfordon, flygplan, flygplansdelar och vetenskaplig utrustning.[13] Bilden visar Times Square i New York.
Annons
Annons

6. Norge

BNP (PPP) per capita: 69 170 Int. $ [1]

Norge har tillgångar på naturgas, metaller, skog och vattenkraft, men landets ekonomi är först och främst beroende av olja.[14] Den sinande oljan är dock ett stort framtida hot mot Norges ekonomi, och budgetöverskott samlas i en fond för investeringar utomlands.[14] Förutom främst olja får landet exportinkomster från maskiner, transportutrustning och fisk.[14] Bilden visar en av Norges alla vackra fjordar – Fjærlandsfjorden, som är en förgrening av den välbesökta Sognefjorden.

5. Schweiz

BNP (PPP) per capita: 75 880 Int. $ [1]

Alplandet Schweiz är känt för sina banker – finansiella tjänster utgör en stor del av landets BNP.[15] Förutom salt har Schweiz få naturtillgångar, utan specialiserar sig på att importera råmaterial och konvertera det till färdiga produkter för export, och handeln gynnas av landets centrala geografiska läge i Europa.[15] Betydande inkomster kommer från läkemedel, kemikalier, maskiner, elektronik, kläder, klockor och turism.[15] På bilden syns bergbanan Gornergratbahn framför Matterhorn.

4. Qatar

BNP (PPP) per capita: 97 260 Int. $ [1]

Världens fjärde rikaste land Qatar har skapat sin förmögenhet på utvinning och export av olja och naturgas.[16] I det torra landet är det svårt att odla, så Qatar måste importera mycket mat och levande djur, och även tillverkade varor, maskiner och transportutrustning.[16] Landet försöker i dagsläget utveckla jordbruket och industrin för att inte göra sig helt beroende av inkomster från fossila bränslen.[16] I Qatar finns ingen inkomstskatt, men däremot punktskatter på läsk, energidrycker, tobak, alkohol och fläsk.[16] Landet planerar att införa en låg allmän moms år 2022.[16] Bilden visar huvudstaden Doha.
Annons
Annons

3. Irland

BNP (PPP) per capita: 99 240 Int. $ [1]

Irlands ekonomi har växt mycket de senaste par decennierna,[17] och nu har landet ett av världens högsta BNP (PPP) per capita. Dock står multinationella företag vars vinster försvinner utomlands för en stor del av Irlands BNP, vilket gör att landets höga BNP (PPP) per capita är missledande.[18] Egentligen tros Irlands ekonomi rankas under Europas genomsnitt.[18] Irland är inte jätterikt på naturtillgångar och drabbades hårt av finanskrisen.[17] Viktiga tillgångar för landet är jordbruket och turismen, samt tilverkningsindustrin som bland annat exporterar elektriska maskiner och apparater, bearbetade livsmedel, kemiska produkter, kläder, textilier och drycker.[17]

2. Singapore

BNP (PPP) per capita: 102 740 Int. $ [1]

Den lilla östaten Singapore är ett av världens mest tätbefolkade länder, vilket inte är så konstigt eftersom nästan hela landet utgörs av huvudstaden Singapore. Landet har få naturtillgångar och knappt någon odlingsbar mark, men får stora inkomster från sin stora hamn där många av världens varor omlastas, och från sin utvecklade tillverkningsindustri som exporterar bland annat elektronik och maskiner.[19] Singapore importerar också råolja som raffineras och exporteras.[19] Andra inkomster kommer från finansiella tjänster och turism.[19] På bilden syns Singapores kända staty av Merlion, en mytisk varelse med lejonhuvud och fiskkropp som fungerar som landets maskot.

1. Luxemburg

BNP (PPP) per capita: 122 740 Int. $ [1]

Världens rikaste land Luxemburg räknas ofta upp tillsammans med Europas andra lilleputtländer, även om staten är betydligt större och mer välbefolkad än exempelvis Monaco, Andorra och Liechtenstein. Men landets ekonomi är ändå för liten för att kunna ha en egen självbarande marknad, utan är märkbart knuten till resten av Europa.[20] Luxemburgs välstånd kom från början från landets järn- och stålindustri, som på 60-talet stod för 80 procent av den totala exporten, innan järnmalmsfyndigheterna sinade.[20] I slutet av 1900-talet hade ekonomin istället börjat drivas av internationella finansiella tjänster, och på 2000-talet blev informationsteknik och e-handel viktiga delar i Luxemburgs ekonomi, likaså utlandsägda fabriker som främst producerar gummidäck, kemikalier och bearbetade metaller.[20] I Luxemburgs huvudstad, som också heter Luxemburg, ligger flera av EU:s huvudbyggnader (bilden).
Annons
Annons


Var är Sverige? Jo, vi hamnar på 16:e plats med 55 570 Int. $ [1].

Småstaterna Liechtenstein och Monaco skulle hamna högt på listan över världens rikaste länder, men då de inte är medlemmar i Internationella valutafonden så saknas jämförelsebara uppgifter om ländernas BNP per capita.

Både Macau (90 610 Int. $ [1]) och Hong Kong (62 840 Int. $ [1]) kvalificerar sig till listan, men räknas som särskilda administrativa regioner och inte som länder.

Taiwan skulle hamna på 13:e plats (59 400 Int. $ [1]) om det erkändes som ett eget land.
Källor (och vidare läsning)
[3]
"gross domestic product". Encyclopedia Britannica. Läst 12 sep 2021.
[4]
"Germany". Encyclopedia Britannica. Läst 12 sep 2021.
[5]
"Austria". Encyclopedia Britannica. Läst 12 sep 2021.
[6]
"Iceland". Encyclopedia Britannica. Läst 12 sep 2021.
[7]
"United Arab Emirates". Encyclopedia Britannica. Läst 12 sep 2021.
[8]
"Netherlands". Encyclopedia Britannica. Läst 12 sep 2021.
[9]
"Denmark". Encyclopedia Britannica. Läst 12 sep 2021.
[10]
"San Marino". Encyclopedia Britannica. Läst 12 sep 2021.
[11]
"Brunei". Encyclopedia Britannica. Läst 12 sep 2021.
[12]
"Living in Brunei". GOV.UK. Läst 12 sep 2021.
[13]
"United States". Encyclopedia Britannica. Läst 12 sep 2021.
[14]
"Norway". Encyclopedia Britannica. Läst 12 sep 2021.
[15]
"Switzerland". Encyclopedia Britannica. Läst 12 sep 2021.
[16]
"Qatar". Encyclopedia Britannica. Läst 12 sep 2021.
[17]
"Ireland". Encyclopedia Britannica. Läst 12 sep 2021.
[18]
[19]
"Singapore". Encyclopedia Britannica. Läst 12 sep 2021.
[20]
"Luxembourg". Encyclopedia Britannica. Läst 12 sep 2021.
Liknande
Senaste
Rymden
Byggnadsverk
Sport
Sport
Sport
Teknik
Rymden