Start     Jorden     Rymden     Människan     Djur     Teknik     Byggnadsverk     Sport     Sverige     Topplistor    
Annons
Annons
Byggnadsverk

Sveriges 15 största städer

Uppdaterad 31 mars 2022
Här är de största städerna i Sverige sett till antalet invånare. Siffrorna kommer från Statistiska centralbyråns senaste invånarräkning.

Det kan vara bra att veta att när vi säger städer i denna artikel så menar vi tätorter. En tätort är inget administrativt indelat område som exempelvis en kommun, utan definieras kortfattat av SCB som "ett område med sammanhängande bebyggelse och minst 200 folkbokförda invånare".[1] En tätorts gränser går alltså där bebyggelsen glesnar, och samma tätort kan därmed ligga i flera kommuner.

Ordet stad har ingen officiell betydelse, men det syftar oftast på en större tätort. Ibland används dock stad även om kommuner. Västerås kommun kallar sig gärna för Västerås stad, trots att den, förutom tätorten Västerås, nästan bara består av landsbygd. Kommunerna Solna och Sundbyberg kallar sig för städer, trots att de ligger inom Stockholms tätort. Även Stockholm kommun kallar sig för Stockholm stad. Krångligt? Ja, lite. Vill man undvika missförstånd är det bäst att bara använda begreppen tätorter och kommuner.

Siffrorna i denna lista kommer från Statistiska centralbyråns senaste statistik som publicerades i mars 2022 och visar invånarantalet den 31 dec 2020. Här är Sveriges 15 största städer... förlåt, tätorter.
Annons

15. Borås

Invånare i tätorten (31/12 2020): 74 042 [1]

Borås ligger i Västergötland och är känt för sin textilindustri, även om den inte är lika stor som förut. Postorderföretagen Ellos och Haléns växte fram här, och Gina Tricots huvudkontor och textilhögskolan ligger i "textilstaden". Borås är också känt för att vara Sveriges regnigaste stad, vilket delvis är sant då Borås enligt SMHI var den "större stad" där det regnade mest mellan 1961 och 1990[3]. Bilden visar Borås Centralstation, givetvis insvept i regn.

14. Södertälje

Invånare i tätorten (31/12 2020): 76 320 [1]

Södertälje ligger bara ett par mil från Stockholm och har en befolkning som växte snabbt på 60- och 70-talen på grund av arbetskraftinvandring, när bland annat storföretagen Scania-Vabis (nuvarande Scania) och Astra (nuvarande AstraZeneca) behövde folk. År 2020 var 56,6 % av invånarna i Södertälje kommun födda utomlands eller hade föräldrar som båda var födda utomlands.[2] Bilden visar en plats i staden som många utomstående kanske känner till – tågstationen Södertälje Syd.

13. Gävle

Invånare i tätorten (31/12 2020): 79 004 [1]

Hamnstaden Gävle i Gästrikland är en stad rik på dofter. Beroende på vindriktning kan det lukta kaffe från Gevalias rosteri, eller sulfat från bruken i Karskär eller Skutskär, som av svenska träd tillverkar bland annat färdig vätskekartong (Karskär) respektive fluffmassa för blöjor och massa till vätskekartong (Skutskär). Men kanske är Gävle mest känt för julbocken i halm som nästan varje år bränns ner. Fotot på Gävlebocken togs 21 december 2009, två dagar innan den stod i lågor.
Annons
Annons

12. Umeå

Invånare i tätorten (31/12 2020): 91 916 [1]

Umeå i Västerbotten är den största tätorten i Norrland och en viktig universitetsstad. Den stora andelen studenter gör att medelåldern i staden är låg[4], och här finns därför ett ganska rikt kultur- och uteliv. Nästan hela Umeå brann ner 1888, och efter det anlade man breda, brandskyddande gator som fick kantas av björkar. Detta har gett Umeå smeknamnet "björkarnas stad". Bilden visar Kungsgatan, kantad av Umeås stadstypiska björkar.

11. Lund

Invånare i tätorten (31/12 2020): 94 393 [1]

En annan universitetsstad är Lund i Skåne. Här ligger ett av Sveriges största universitet, vilket innebär att en stor andel av befolkningen utgörs av studenter. Därför präglas den gamla skånska staden till stor av studentlivet och alla nationer – studentföreningar där tentaångesten kan dämpas med umgänge och billig öl. Fotot visar universitetets huvudbyggnad.

10. Norrköping

Invånare i tätorten (31/12 2020): 98 088 [1]

Norrköping i Östergötland var på 1800-talet en stor textilstad. Nu har all textiltillverkning försvunnit och staden är kanske mer känd för Bråvikens pappersbruk som omvandlar svensk skog till papper för tidningar, böcker och reklam. Norrköping är också känt för att vara en av få svenska städer med spårvagnar – de andra är Stockholm, Göteborg och Lund. Vid befolkningsräkningen 31 dec 2016 gick Norrköping om Jönköping, men den 31 dec 2018 gick Jönköping om Norrköping igen. Fotot är taget på Saltängsbron.
Annons
Annons

9. Jönköping

Invånare i tätorten (31/12 2020): 100 579 [1]

Jönköping ligger vackert vid Vätterns södra strand. På 60-talet växte tätorten ihop med syskonstaden Husqvarna, känd för sin tillverkningsindustri. Jönköping ligger i det så kallade "Bibelbältet" – ett område i Sverige med många frikyrkor – och staden kallas ibland för "Smålands Jerusalem". Bilden visar Husqvarna AB:s fabriksområde.

8. Helsingborg

Invånare i tätorten (31/12 2020): 113 828 [1]

Helsingborg är Skånes näst största stad efter Malmö och ligger vid kusten där Öresund är som smalast. Här är det bara cirka 4 km över till Helsingör och Danmark. Stadens strategiska läge har gett Helsingborg en av norra Europas ledande hamnar.[6] Bilden visar Stortorget.

7. Linköping

Invånare i tätorten (31/12 2020): 115 682 [1]

Den gamla militärstaden Linköping ligger precis som sin granne Norrköping i Östergötland. Staden är bland annat känd för att Saab:s tillverkning av flygplan finns här. Det välbesökta flygvapenmuseet ligger också här i "flygstaden". Linköping är även en viktig universitetssstad. Fotot visar ett Saab 340 som sitter uppsatt bredvid E4:an.
Annons
Annons

6. Örebro

Invånare i tätorten (31/12 2020): 126 604 [1]

Örebro i Närke var tidigare en industristad med många skofabriker. Idag präglas näringslivet förutom av industrier också av forskning och tjänster. Stadens strategiska läge mellan Stockholm, Oslo och Göteborg har gjort att många företag sysslar med transport, logistik och handel. Här finns ett universitet och ett stort universitetssjukhus. Bilden visar stadens signaturbyggnad – vattentornet Svampen.

5. Västerås

Invånare i tätorten (31/12 2020): 128 660 [1]

Även Västerås har industrier att tacka för sin tillväxt. Jätteföretaget ABB grundades här i slutet av 1800-talet, och deras svenska huvudkontor ligger fortfarande i staden. Även ICA och H&M grundades i Västerås. Stadens strategiska läge vid Mälaren, som i sin tur är förbunden med Östersjön, har gjort att staden nu har Nordens största insjöhamn, med fraktfartyg som avgår till hela världen men framförallt till Storbritannien och övriga Europa.[7] Bilden visar höghuset Skrapan.

(5. Sollentuna och Upplands Väsby)

Invånare i tätorten (31/12 2020): 149 701 [1]

Vid Statistiska centralbyråns folkräkning 2015 tillkom en ny tätort – Sollentuna och Upplands Väsby. Denna tätort ingick tidigare nästan helt i Stockholms tätort, men tillkom efter ändringar i SCB:s metoder för hur de avgränsar tätorter. Vi låter Sollentuna och Upplands Väsby vara en parentes i denna lista eftersom den nya tätorten ligger så nära Stockholm och dess tillkomst är ett resultat av att Stockholms bebyggelse glesnar över bland annat Järvafältet, Igelbäcken och sjön Edsviken. Vill man dock vara helt korrekt så är Sollentuna och Upplands Väsby Sveriges femte största tätort. På bilden är Stockholms tätort markerad i blått och Sollentuna och Upplands Väsby i rött.
Annons
Annons

4. Uppsala

Invånare i tätorten (31/12 2020): 166 698 [1]

Sveriges fjärde största stad Uppsala ligger på den platta Uppsalaslätten i Uppland. År 2011 passerade Uppsala kommun 200 000 invånare, vilket gjorde att staden utropade sig till storstad. Tidigare gick nämligen gränsen för att officiellt få kallas sig för storstad vid 200 000 invånare i kommunen. År 2017 skärpte dock Sveriges Kommuner och Landsting gränsen till 200 000 invånare i tätorten. I staden, som alltså inte är en storstad, finns ett av Sveriges största universitet, vilket har satt sin prägel på stadens arkitektur och kulturliv. Här finns också ett stort universitetssjukhus. Och Nordens största katedral.[11] Fotot visar Västgöta nation vid Fyrisån.

3. Malmö

Invånare i tätorten (31/12 2020): 325 069 [1]

Malmö ligger vid Öresund med utsikt mot Köpenhamn, och är Sveriges yngsta (vad gäller invånarnas medelålder) och snabbast växande storstad.[10] Malmö upplevde en utflyttningskris på 70- och 80-talet då stadens stora industrier lade ner, följt av en ekonomisk kris på 90-talet då ytterligare 28 000 jobb försvann.[5] Krisen mattades av lite i mitten av 90-talet tack vare påbörjandet av Öresundsbrobygget, och nu satsar Malmö på att förändras från en industristad till en kunskapstad, genom bland annat eget universitet, småföretagande och utnyttjande av närheten till Köpenhamn och kontinenten.[10] Bilden visar en gångtunnel in mot stadsdelen Rosengård som pryds av ett citat av Malmöfödde Zlatan Ibrahimovic.

2. Göteborg

Invånare i tätorten (31/12 2020): 607 882 [1]

Tätorten Göteborg ligger i både Västergötland och Bohuslän och här finns Skandinaviens största hamn[9]. Göteborg industrialiserades till stor del av invandrade engelsmän på 1800-talet och hade mycket handel med Storbritannien, vilket har gett staden smeknamnet "Lilla London". Göteborg är bland annat känt för Liseberg, paradgatan Avenyn, spårvagnar, sitt fotbollslag ("Blåvitt"), sin dialekt och dumroliga humor. Många kända svenskar är starkt förknippade med staden, som göteborgarna "Kurt Olsson", Glenn Hysen, Lasse Kronér, Leif "Loket" Olsson och Håkan Hellström. Bilden visar det stora inomhusköpcentrumet Nordstan, dit man självklart kan åka spårvagn.

1. Stockholm

Invånare i tätorten (31/12 2020): 1 617 407 [1]

Sveriges största tätort, vår huvudstad Stockholm, ligger vackert vid Mälarens utlopp i Östersjön. Under 2019 (före pandemin) spenderade besökare hela 15 miljoner gästnätter i Stockholm,[8] som lockar med Gröna Lund, Skansen, skärgården, museer, uteliv, kultur och massor av shopping. Här finns också Sveriges enda tunnelbana och ett pressat vägnät med trängselavgifter. De flesta stora företagen inom det svenska näringslivet har sina huvudkontor här, likaså banker. I Stockholm residerar också kungafamiljen, regeringen och riksdagen. Bilden visar en vanlig vardagsmorgon på Södertäljevägen.
Annons
Annons
Referenser (och vidare läsning)
[2]
"Andel personer med utländsk bakgrund, 2020 jämfört med 2019". SCB. Uppdaterad 18 mars 2021. Läst 31 mars 2022.
[3]
"Regnrikaste staden i Sverige". Bibblan svarar. Publicerad 16 nov 2014. Läst 30 mars 2020.
[4]
"Kommunfakta". Umeå.se. Läst 31 mars 2022.
[5]
"Stadens historia". Malmö stad. Läst 30 mars 2020.
[6]
"Om hamnen". Helsingborgs hamn. Läst 31 mars 2022.
[8]
"Totalt antal övernattningar fördelat per region". Tillväxtverket. Publicerad 7 okt 2019. Läst 31 mars 2022.
[9]
"Om Göteborgs hamn". Göteborgs hamn. Läst 31 mars 2022.
[10]
[11]
"Verket som samlar allt man vet om Uppsala domkyrka". SVT. Publicerad 15 mars 2016. Läst 31 mars 2022.
Liknande
Senaste
Rymden
Sport
Människan
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Jorden