Start     Jorden     Rymden     Människan     Djur     Teknik     Byggnadsverk     Sport     Sverige     Topplistor    
Annons
Annons
Människan

Världens 15 största länder

Uppdaterad 16 sep 2021
Vilket land på jorden är störst till ytan? Här är de största länderna enligt FN:s senaste statistik.

Innan du läser listan kan det vara bra att veta vad vi i denna artikel menar med länder. Med länder menar vi här internationellt erkända självständiga stater som är medlemmar i FN. I vardagligt tal kallar vi ibland dessa självstyrande stater för "egna länder".

Till exempel är Storbritannien ett "eget land", alltså en självständig stat och FN-medlem, som består av riksdelarna England, Skottland, Wales och Nordirland, av vilka England lyder direkt under Storbritanniens parlament medan de tre andra har begränsade självstyren.[3] Därmed är England, Skottland, Wales och Nordirland inga "egna länder", alltså inga självständiga stater.[3] Danmark är en självständig stat som innefattar Grönland och Färöarna, vilka båda utövar omfattande men inte fullständiga självstyren.[7][8] Danmark är därför överraskande stort!

Alla arealer i denna artikel är tagna från FN:s senaste årsbok, Demographic Yearbook 2019.[1] Arealsiffrorna avser landets totala ytarea, vilken enligt FN "omfattar landareal och inre vatten (vattendrag och sjöar) men inte polarområden och obebodda öar".[1] FN förklarar inte närmare vad de menar med "polarområden", men sannolikt menas kontinenten Antarktis och de delar av Arktis som inte redan tillhör länder. Invånarantalen är FN:s senaste uppskattningar.[2]

Här är världens 15 största länder... alltså självständiga stater. Som jämförelse kan nämnas att Sverige enligt FN har en area på 438 574 km2.[1]
Annons

15. Indonesien

Yta: 1 910 931 km2 [1]

Att Indonesien är ett av världens största länder kan vara svårt att se på en karta eftersom landet bara består av öar. De större öarna kännetecknas av skogiga vulkaner som mot kusterna omges av platta våtmarker.[4] Klimatet är på de flesta platser varmt och fuktigt året runt.[4]

Öarna tillsammans med landets alla berg skapar naturliga barriärer som gjort att det finns många etniska grupper inom landet.[4] Hälften av invånarna bor på landsbygden, vilket är relativt mycket jämfört med andra länder med samma ekonomiska tillväxt.[4]

Sammanlagt uppskattas Indonesien ha 272 miljoner invånare (2021), vilket gör landet till det fjärde folkrikaste i världen.[2]

14. Mexiko

Yta: 1 964 375 km2 [1]

Mexiko genomkorsas av flera bergskedjor och är ett av jordens tektoniskt mest aktiva områden.[5] I södra landet finns regnskogar med ett ganska jämt tropiskt klimat, medan det i norr är torrt, med tydliga årstider och regnperioder.[5]

Mexiko har uppskattningsvis 129 miljoner invånare (2021)[2] och delar en över trehundra mil lång gräns med "the land of opportunity", USA. Antalet flyktingar från och genom Mexiko har fått USA att börja bygga ett gigantiskt staket längs gränsen.

Fyra femtedelar av Mexikos invånare bor i städer, och en sjättedel av landets befolkning bor i den stora och högt belägna megastaden Mexico City.[5]

13. Saudiarabien

Yta: 2 206 714 km2 [1]

Saudiarabien är det största landet i Mellanöstern och utgör det mesta av den Arabiska halvön. Nästan hela landet består av öken, och de uppskattningsvis 34 miljoner invånarna (2019)[2] finns främst samlade vid bergen längs landets sydvästra kust mot Röda havet, där det mildaste klimatet råder.[6]
Annons
Annons

12. Danmark

Yta: 2 210 413 km2 [1]

Att Danmark kvalificerar sig till listan beror på världens största ö Grönland[7]. Grönland var en dansk koloni mellan åren 1721-1953 och sedan en integrerad del av Danmark mellan åren 1953-1979.[7] Därefter fick Grönlands befolkning 1979 ett stort självstyre och ön räknas idag som en självstyrande region av Danmark.[7] Detsamma gäller Färöarna (en liten ögrupp mellan Norge, Storbritannien och Island) sedan år 1948.[8] Ansvaret för konstitutionella frågor, utrikesförbindelser och försvar ligger dock fortfarande hos Danmark, så varken Grönland eller Färöarna räknas som självständiga stater.[7][8]

Grönland har en yta på 2 166 086 km2.[1] Med Grönland och Färöarna är Danmarks yta 2 210 413 km2.[1]

Grönland är till fyra femtedelar täckt av kilometertjock inlandsis som på vissa platser sträcker sig ända ut till kusten.[7] Den mark som inte är istäckt är tundra, och de få träd som finns är dvärgväxta och finns i skyddade dalar i söder.[7] Längs kusterna finns långa, djupa och magnifika fjordar.[7]

Det uppskattas bo lite över 56 000 personer (2021)[2] på Grönland, varav nästan nio tiondelar är inuiter.[7] Över en fjärdedel av invånarna bor i huvudstaden Nuuk på sydvästra kusten,[9] där klimatet är mildast.[7] Längs denna kust finns nästan alla Grönlands orter.

På Färöarna uppskattas det bo lite över 52 000 invånare (2020) och i Danmark nästan 6 miljoner (2020).[2]

11. Demokratiska republiken Kongo

Yta: 2 344 858 km2 [1]

Demokratiska republiken Kongo, även känd som Kongo-Kingshasa, tidigare känd som Zaire, är Afrikas näst största land. Det ska ej förväxlas med Republiken Kongo, även känd som Kongo-Brazzaville, som är ett mindre land precis väster om Demokratiska republiken Kongo.

En stor del av Demokratiska republiken Kongo utgörs av Kongobäckenet, som är ett gigantiskt och djurrikt regnskogsområde som avvattnas av Kongofloden.[10] I djupaste regnskogen är det varmt och regnigt året om.[10] Gräsmarkerna och savannerna runt om regnskogen har tydliga torr- och regnperioder.[10]

Demokratiska republiken Kongo uppskattas ha 105 miljoner invånare (2021),[2] varav över hälften bor på landsbygden i spridda byar.[10] Landet drabbades hårt av inbördeskrig mellan 1997-2003, och våld härjar fortfarande i östra delarna.[10]

10. Algeriet

Yta: 2 381 741 km2 [1]

Världens tionde största land och Afrikas allra största land är Algeriet. Landet domineras av Saharaöknen, och de flesta av landets uppskattningsvis 44 miljoner invånare (2020)[2] finns samlade norr om bergen vid den norra kusten, som till skillnad från den torra öknen har ett typiskt medelhavsklimat med förutom torra, varma somrar också lite mildare vintrar med regn.[11]
Annons
Annons

9. Kazakstan

Yta: 2 724 902 km2 [1]

Kazakstan är helt omgivet av landgränser, förutom i sydväst där en del av gränsen utgörs av världens största inlandshav Kaspiska havet.[12] En tredjedel av landet består av lågländer, hälften av kulliga platåer och en femtedel av låga berg.[12] Längs östra gränsen mot Kina och Kirgizistan ligger bergsområdet Tianshan med landets högsta topp Khan Tengri som når 6 995 m.ö.h.[12]

Klimatet är kontinentalt, vilket innebär heta somrar och kalla vintrar.[12] Det regnar sparsamt och bara tre procent av landet har skog.[12]

Kazakstan var en del av Sovjetunionen och blev självständigt 1991.[12] Det vidsträckta landet uppskattas ha knappt 19 miljoner invånare (2020)[2], varav lite över hälften bor i städer.[12]

8. Argentina

Yta: 2 796 427 km2 [1]

Argentina är det näst största landet i Sydamerika. Det är ett långt land med många olika sorters natur. Större delen av Argentina har tempererat klimat, förutom bland annat norra delarna som ibland får tropiskt väder och södra spetsen som har polarförhållanden.[13] Norra halvan av landet är ganska uppodlad, längst i norr finns skogar, medan södra halvan är torrare med både stäpper och öknar. Västra gränsen domineras av bergskedjan Anderna.[13]

I Argentina uppskattas det bo nära 46 miljoner människor (2021),[13] vilket gör landet till ett av Sydamerikas mest glesbefolkade.[13] Nio tiondelar av invånarna bor i städer.[13] En tredjedel av befolkningen bor i huvudstaden Buenos Aires.[13]

På kartan syns också ett område i Antarktis som Argentina gör anspråk på.[13]

7. Indien

Yta: 3 287 263 km2 [1]

Indien är världens sjunde största land och världens näst mest befolkade land efter Kina.[14] Här bor uppskattningsvis nästan 1,33 miljarder invånare (2020),[2] vilket är ungefär en sjättedel av världens befolkning.[14] Bara en bråkdel av Indiens yta är obebodd.[14] Två tredjedelar av befolkningen bor på landsbygden.[14]

Indiska subkontinenten rör sig sakta norrut och trycker på resten av Asien, vilket är orsaken till att Himalaya reser sig som ett tak i landets norra delar.[14] Söder om Himalaya sträcker sig fuktiga slättmarker, och söder om dessa torrare högplatåer som täcker en stor del av halvön.[14] Mot kusterna finns skogar och berg och i nordväst Tharöknen.[14] Bortsett från de bergigaste delarna är klimatet varmt, med regn som främst kommer med sommarmonsunen.[14]
Annons
Annons

6. Australien

Yta: 7 692 024 km2 [1]

Australien är inte bara ett av världens största länder utan räknas som världens minsta kontinent.[15] Det är också världens plattaste kontinent, och förutom Antarktis den torraste.[15] En stor del av landet är platt öken, men vid många av kontinentens kuster är det mer kuperat och grönare.[15] På somrarna är det överlag väldigt varmt och regn faller mest på vintrarna i havets närhet.[15]

Nio tiondelar av landets uppskattningsvis 25 miljoner invånare (2019)[2] har europeiskt ursprung.[15] Urbefolkningen, aboriginerna, utgör endast 2,5 procent.[15] Resterande invånare är främst asiater.[15] Det torra inlandet har gjort att sju åttondelar av befolkningen bor på en procent av landytan, främst på sydöstra kusten. Nio tiondelar bor i städer.[15]

5. Brasilien

Yta: 8 515 767 km2 [1]

Det största landet i Sydamerika, och världens femte största land, är Brasilien. Norra halvan av Brasilien innehåller det mesta av världens största urregnskog Amazonas och världens största flodsystem Amazonfloden.[16] Södra halvan innehåller våtmarker, savanner, platåer, låga berg och mycket odlad mark.[16] Vädret är överlag varmt och fuktigt, tropiskt i norr, men på högländerna torrare och kallare på vintern.[16]

Med sina uppskattningsvis 210 miljoner invånare (2019) är Brasilien världens femte mest befolkade land.[2] De flesta bor längs östra kusten.[16] Nästan nio tiondelar bor i städer, som megastäderna São Paulo och Rio de Janeiro.[16]

4. Kina (Folkrepubliken Kina)

Yta: 9 601 140 km2 (inklusive Hong Kong och Macau, exklusive Taiwan) [1]

Störst av alla länder helt inom Asien, och nästan lika stort som Europa,[17] är Kina, med det officiella namnet Folkrepubliken Kina. Kina är det land i världen med allra flest invånare – här uppskattas det bo hela 1,41 miljarder människor (inklusive Hong Kong och Macau, exklusive Taiwan) (2019).[2]

För att dämpa befolkningstillväxten införde kinesiska staten 1980 i hela landet en policy att man endast fick skaffa ett barn – en policy som var olika strikt i olika områden.[18] En undersökning 2007 visade den dåvarande omfattningen: 36 % fick endast skaffa ett barn (främst folk i städer), 53 % fick skaffa två barn om det första barnet var en flicka (folk i städer och på landsbygden), 10 % fick skaffa två barn oavsett kön på det första barnet (främst folk på landsbygden) och 2 % fick skaffa hur många barn som helst (främst tibetaner).[19] De som följde policyn belönades ekonomiskt och de som inte gjorde det drabbades av ekonomiska sanktioner eller i vissa fall tvångsaborter eller tvångssteriliseringar.[18] Eftersom söner traditionellt föredragits i Kina (då söner ärver efternamnet, egendom och är ansvariga för vård av äldre), ledde policyn till aborter av flickor och att nyfödda flickor övergavs, bortadopterades eller dödades.[18]

Från 2016 tilläts kinesiska familjer skaffa två barn, eftersom landet då hade fått för få kvinnor, för få unga som kunde ta hand om de gamla, och för många barn som gömts från myndigheterna och därmed inte fått någon utbildning.[18] Barnafödandet ökade ändå inte, så 2021 tilläts gifta par skaffa tre barn.[18]

Kinas natur och klimat är väldigt varierande och svåra att beskriva kortfattat. Här finns världens högsta punkt (Mount Everest i Himalaya) och några av de lägsta, världens största temperaturskillnad mellan norr och söder, och nästan alla typer av växter som finns på norra halvklotet.[17] I generella drag har det höglänta nordvästra Kina ett torrt ökenliknande klimat och det mer låglänta sydöstra Kina ett subtropiskt klimat.[17] En tredjedel av landet består av berg.[17]

De ljusgröna områdena som syns på kartan är Arunachal Pradesh som tillhör Indien men som Kina gör anspråk på,[14] samt självstyrande men inte fullt internationellt erkända Taiwan (officiellt namn Republiken Kina) som gör anspråk på det kinesiska fastlandet medan Kina (Folkrepubliken Kina) gör anspråk på Taiwan.[17]
Annons
Annons

3. USA

Yta: 9 833 517 km2 [1]

USA utgör den mittersta delen av den Nordamerikanska kontinenten, men man får inte glömma de två staterna Alaska och Hawaii som ligger en bit ifrån resten av landet (se bilden).

Kontinentala USA kan delas in i tre bioklimatiska zoner; fuktiga öst, torra väst och fuktiga västkusten.[20] Östra halvan av landet är grön, och varmare och fuktigare ju längre söderut man kommer.[20] Längs östkusten finns den kulliga bergskedjan Appalacherna, och innanför denna utgörs centrala USA av enorma platta områden, som åt väst blir torrare och övergår till vidsträckta stäpper och öknar.[20] Längre västerut reser sig Klippiga bergen, och bortanför dessa ligger västkusten som har Medelhavsklimat i söder men är kyligare och regnigare längre norrut.[20] Det mesta av USA har tydliga årtider.[20]

USA uppskattas ha 328 miljoner invånare (2019), vilket gör landet till det tredje mest befolkade i världen efter Kina och Indien.[2] Under främst 1700-talet upplevde Nordamerika ett enormt inflöde av immigranter och slavar, och USA:s befolkning utgörs idag av 60 % vita, 19 % latinamerikaner, 13 % svarta, 6 % med asiatiskt ursprung och lite över 1 % uramerikaner.[20] USA:s östra halva är den mest tätbefolkade, medan invånarna i väst främst bor längs västkusten.[20] Åtta tiondelar av befolkningen bor i städer.[20]

2. Kanada

Yta: 9 984 670 km2 [1]

Världens näst största land är Kanada, som borträknat Alaska utgör den norra halvan av Nordamerika. Kanada blev helt självständigt från Storbritaninnen år 1931, men har faktiskt Storbritanniens drottning Elizabeth II som monark.[21] Drottningen representeras av en kanadensisk generalguvernör som i stort sett bara har en ceremoniell makt, vilket gör att Kanada ändå räknas som en suverän stat.[21]

Mycket av Kanada är täckt av barrskog, som norrut övergår till tundra. De nordligaste två tredjedelarna av landet har ett klimat liknande norra Skandinavien med kalla vintrar och korta, svala somrar.[21] Mycket av norra Kanada är i stort sett obebott och ligger i Arktis.[21] I centrala södra Kanada finns stora slätter som har kalla vintrar, varma somrar och ganska lite regn.[21] I sydöstra och sydvästra Kanada är det fuktigare.[21] I västra Kanada reser sig Klippiga bergen.[21]

Kanada uppskattas ha 38 miljoner invånare (2020)[2], varav nio tiondelar bor längs gränsen mot USA, på en tiondel av landytan.[21] Över fyra femtedelar av invånarna bor i städer.[21]

1. Ryssland

Yta: 17 098 246 km2 [1]

Världens största land, med god marginal, är Ryssland. Landet spänner över hela norra Asien och ligger även delvis i Europa.

I nordligaste Ryssland finns öar som mestadels utgörs av istäckt arktisk öken.[22] Kontinentala Ryssland utgörs i norr av tundra, som söderut följs av massor av barrskog, sedan bland- och lövskog, och längst i söder stäpp.[22] Västra Ryssland domineras av stora slätter medan östra Ryssland (Sibirien) är bergigare.[22]

Det mesta av landet ligger långt från något hav och har därför ett kontinenalt klimat med tydliga somrar och vintrar.[22] Vissa platser i inre Ryssland upplever extrema skillnader mellan sommar och vinter,[22] som världens kallaste plats Oymyakon.

Ryssland uppskattades år 2013 ha 144 miljoner invånare,[2] varav tre fjärdedelar bor i städer.[22] Fyra femtedelar av befolkningen utgörs av etniska ryssar, men det finns över 120 andra etniska grupper i landet som talar runt 100 språk.[22] De etniska grupperna finns samlade i flera självstyrande delrepubliker, som dock ofta bebos av en majoritet etniska ryssar.[22] Etnicitet har gett upphov till många konflikter i och mellan dessa delrepubliker, som Tjetjenienkrigen.[22]
Annons
Annons
Referenser (och vidare läsning)
[1]
"United Nations Demographic Yearbook 2019". FN. Publicerad 2020. Läst 16 sep 2021.
[2]
[3]
"United Kingdom". Encyclopedia Britannica. Läst 16 sep 2021.
[4]
"Indonesia". Encyclopedia Britannica. Läst 16 sep 2021.
[5]
"Mexico". Encyclopedia Britannica. Läst 16 sep 2021.
[6]
"Saudi Arabia". Encyclopedia Britannica. Läst 16 sep 2021.
[7]
"Greenland". Encyclopedia Britannica. Läst 16 sep 2021.
[8]
"Faroe Islands". Encyclopedia Britannica. Läst 16 sep 2021.
[9]
"Nuuk". Encyclopedia Britannica. Läst 16 sep 2021.
[10]
"Democratic Republic of the Congo". Encyclopedia Britannica. Läst 16 sep 2021.
[11]
"Algeria". Encyclopedia Britannica. Läst 16 sep 2021.
[12]
"Kazakhstan". Encyclopedia Britannica. Läst 16 sep 2021.
[13]
"Argentina". Encyclopedia Britannica. Läst 16 sep 2021.
[14]
"India". Encyclopedia Britannica. Läst 16 sep 2021.
[15]
"Australia". Encyclopedia Britannica. Läst 16 sep 2021.
[16]
"Brazil". Encyclopedia Britannica. Läst 16 sep 2021.
[17]
"China". Encyclopedia Britannica. Läst 16 sep 2021.
[18]
"one-child policy". Encyclopedia Britannica. Läst 16 sep 2021.
[19]
"China relaxes its one-child policy". The Australian. Publicerad 24 januari 2007. Läst 16 sep 2021.
[20]
"United States". Encyclopedia Britannica. Läst 16 sep 2021.
[21]
"Canada". Encyclopedia Britannica. Läst 16 sep 2021.
[22]
"Russia". Encyclopedia Britannica. Läst 16 sep 2021.
Liknande
Senaste
Rymden
Sport
Människan
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Jorden