Start     Jorden     Rymden     Människan     Djur     Teknik     Byggnadsverk     Sport     Sverige     Topplistor    
Annons
Annons
Jorden

Sveriges 15 djupaste sjöar

Uppdaterad 17 juli 2022
Här är de sjöar i Sverige som man hittills uppmätt de största djupen i.

De flesta sjöar i Sverige har bildats i förkastningar och sprickor i berggrunden, eller sänkor i moränavlagringar som skapats av inlandsisens rörelser.[2] Många sjöar har också skapats av den pågående landhöjningen – de är rester av hav som tidigare täckt land – medan några har skapats av meteoritnedslag, och andra av människan.[2] Oavsett tillkomst vill vi här lista de allra djupaste sjöarna i Sverige.

Där det inte står något annat är sjöarnas djup tagna från SMHI:s sjöregister, som är en del i Svenskt vattenarkiv (SVAR). I sjöregistret har SMHI samlat in nästan 10 000 sjödjupskartor skapade av länsstyrelser, sjömätningsföretag, fiskevårdsförbund och liknande.[3] Alla djup i alla sjöar har sannolikt inte upptäckts ännu, så i framtiden kan denna lista komma att se annorlunda ut. Här är Sveriges djupaste sjöar!

15. Torrön - 116 m

Torrön är trots namnet en sjö, belägen knappt fem mil norr om Åre i Jämtland. Torrön är relativt stor och ligger vackert på 417 m.ö.h. mellan Skäckerfjällen och Sösjöfjällen.[1] Enligt SMHI:s sjöregister är Torröns maxdjup 116 m.[1]

14. Sädvajaure - 120 m

Sädvajaure, eller Sädvvájávrre, ligger 467 m.ö.h. i Arjeplogs kommun i Lappland.[1] Sjön ligger precis uppströms Sveriges allra djupaste sjö, men även Sädvajaure är djup – hela 120 m.[1]

13. Vättern - 120 m

Sveriges näst största sjö Vättern är känd för sitt klara vatten och nyckfulla väder. Många källor på internet uppger att Vättern har ett maximalt djup på 128 m, men vi har inte lyckats hitta var eller när det djupet isåfall uppmättes. Enligt SMHI:s sjöregister är Vättern 120 m djup.[1] Vättern ligger på en höjd av 88 m.ö.h. och i en förkastningssänka i jordskorpan.[1][4]
Annons
Annons

12. Siljan - 120 m (150 m)

Siljan i Dalarna är den största sjön i Siljansringen som är en kraterring efter ett meteoritnedslag för cirka 360 miljoner år sedan.[5] Siljan ligger 161 m.ö.h. och har ett största djup enligt SMHI:s sjöregister på 120 m.[1] En yrkesbåtförare på Siljan som vi har pratat med har flera gånger med sitt ekolod fått upp djup på över 140 m – en gång ett djup på 150 m. Om dessa värden kan kontrollmätas och bekräftas skulle det kunna innebära att Siljan är Sveriges tredje djupaste sjö.

11. Kultsjön - 129,8 m

Fridfulla Kultsjön ligger 542 m.ö.h. och är en av många långsmala lappländska sjöar på listan.[1] Den ligger uppströms långsmala Malgomaj utanför Vilhelmina som är 110,7 m djup.[1] Kultsjön är ännu djupare – 129,8 m.[1]

10. Vojmsjön - 130 m

Vojmsjön ligger 417 m.ö.h. norr om Vilhelmina, ungefär fem mil öster om Kultsjön.[1] Enligt SMHI:S sjöregister har man som mest uppmätt 130 m här.[1]
Annons
Annons

9. Kallsjön - 134 m

Kallsjön växer fram bakom Åreskutan i Jämtland, strax nedströms Torrön, och har ett djup på 134 m.[1] Sjön ligger på en höjd av 382 m.ö.h.[1] På bilden syns Skäckerfjällen.

8. Vastenjaure - 134 m

Vastenjaure är en sjö 546 m.ö.h. bland fjällen i nationalparken Padjelanta i Lappland.[1] Här har ekolodningar gett ett största djup på 134 m.[1]

7. Mellan-Fryken - 135,4 m

Mellan-Fryken utgör tillsammans med Övre och Nedre Fryken sjösystemet Fryken i Värmland (som ju Fröken Fräken kom ifrån). Vid en tävling år 2011 med syfte att hitta det djupaste stället i Mellan-Fryken uppmätte man 135,4 m.[6] SMHI:s sjöregister anger dock ett maxdjup på 120 m.[1] Mellan-Fryken ligger 120 m.ö.h.[1]
Annons
Annons

6. Virihaure - 138 m

Virihaure ligger 578 m.ö.h.[1] precis uppströms och söder om Vastenjaure och kallas ibland för Sveriges vackraste sjö. Den är också en av de djupaste – hela 138 m.[1]

5. Stor-Rensjön - 140 m

Stor-Rensjön ligger ganska högt belägen (502 m.ö.h.)[1] någon mil väster om Kallsjön i Jämtland. I SMHI:s aktuella sjöregister saknas maxdjup på Stor-Rensjön, men i ett dokument om sjödjup i Svenskt vattenarkiv (SVAR) från 2016 anges sjöns maxdjup till 140 m.[7]

4. Stor-Blåsjön - 144 m (159 m)

Längre norrut i Jämtland, på en höjd av 433 m.ö.h., ligger Stor-Blåsjön – en sjö bland fina omgivningar med ett djup enligt SMHI:s sjöregister på 144 m.[1] En källa som vi har pratat med har uppmätt ett djup på 159 m på sitt ekolod, och säger att de som bor i området kallar Stor-Blåsjön för Sveriges tredje djupaste sjö. Precis som med Siljan skulle en ordentlig kontrolldjupmätning av sjön reda ut maxdjupet.
Annons
Annons

3. Storuman - 148 m

Vid tätorten Storuman, nordost om Kultsjön och Vojmsjön, ligger sjön Storuman som enligt SMHI:s sjöregister har ett maxdjup på 122,5 m.[1] År 2012 upptäcktes dock ett djup på 148 m av en rödingfiskare, och djupet kartlades sedan i samband med arbetet på ett uppdaterat sjökort.[8] Detta gör att Storuman får en tredjeplats på listan över Sveriges djupaste sjöar. Storuman ligger 351 m.ö.h.[1]

2. Torneträsk - 168 m

Sveriges näst djupaste sjö med 168 m är vackra Torneträsk i Kiruna kommun i Lappland.[1] I SMHI:s aktuella sjöregister anges konstigt nog inte maxdjupet, men det står med i SVAR 2016 och på SMHI:s faktasida om Torneträsk.[7][9] Torneträsk ligger på en höjd av 341 m.ö.h. och är Sveriges största oreglerade sjö.[1][9]

1. Hornavan - 221 m

Sveriges djupaste sjö är Hornavan som ligger 425 m.ö.h. i Arjeplogs kommun i Lappland. Eftersom sjön är reglerad så kan dess djup variera, precis som med de flesta andra sjöar. Men med ett djup enligt SMHI:s sjöregister på hela 221 m kommer Hornavan alltid med råge vara Sveriges djupaste sjö.[1]
Annons
Annons
Referenser (och vidare läsning)
[1]
"Damm- och sjöregister". SMHI. Läst 17 juli 2022.
[2]
"Hur sjöar bildas". SMHI. Uppdaterad 23 juni 2021. Läst 17 juli 2022.
[3]
"Nu ännu fler digitala kartor för sjödjup". SMHI. Uppdaterad 12 april 2022. Läst 17 juli 2022.
[4]
"Fakta om Vättern". SMHI. Uppdaterad 31 mars 2022. Läst 17 juli 2022.
[5]
"Fakta om Siljan". SMHI. Uppdaterad 31 mars 2022. Läst 17 juli 2022.
[6]
"Fryken är Sveriges sjätte djupaste sjö". nwt.se. Publicerad 15 nov 2011. Läst 10 dec 2016.
[7]
"Sjödjup och sjövolym". SMHI. Uppdaterad 2016. Läst 17 juli 2022.
[8]
"Storuman Sveriges tredje djupaste sjö". SVT. Publicerad 4 juli 2012. Läst 17 juli 2022.
[9]
"Fakta om Torneträsk". SMHI. Uppdaterad 31 mars 2022. Läst 17 juli 2022.
Liknande
Senaste
Rymden
Sport
Människan
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Jorden