Start     Jorden     Rymden     Människan     Djur     Teknik     Byggnadsverk     Sport     Sverige     Topplistor    
Annons
Annons
Jorden

Sveriges 12 högsta berg

Uppdaterad 8 aug 2018
Vilka är egentligen de högsta bergen i Sverige? I vårt land finns åtta fjällmassiv som når över 2 000 m. Dessa fjäll har 12 distinkta bergstoppar som når över samma gräns.

Sedan 2009 håller Lantmäteriet på att mäta höjden på all terräng i Sverige med hjälp av decimeterexakt laserskanning från flygplan. Arbetet har hittills lett till en del ändringar av tidigare siffror.[1] Än så länge har dock inte bergstopparna i fjällmassiven Sarektjåkkå och Akka mätts med den nya tekniken. Dessutom har nya mätningar gett Sverige en ny högsta bergstopp! Här är Sveriges 12 högsta berg, enligt de senaste siffrorna som finns tillgängliga just nu.

12. Sielmatjåkka - 2 004 m.ö.h.

Sielmatjåkka är ett berg någon mil norr om Kebnekaisemassivet. Det har en huvudtopp som tidigare uppmätts till 1 997 m.ö.h. Tack vare Lantmäteriets nya lasermätningar kunde man nyligen uppdatera bergets höjd till 2 004 m.ö.h.[1], vilket gjorde att Sverige fick ännu ett fjäll som når över 2 000 m. Sielmatjåkka blev då också Sveriges nordligaste berg över 2 000 m.

11. Pårtetjåkkå - 2 007 m.ö.h.

Pårtetjåkkå - eller Bårddetjåhkkå - är en 2 007 m[1] hög bergstopp i fjällmassivet Pårte i Sareks nationalpark. Det är Sveriges sydligaste bergstopp över 2 000 m och den är relativt lättåtkomlig tack vare en flack sydsluttning och närheten till Kvikkjokk.

10. Sarektjåkkå, Bucht-toppen - 2 010 m.ö.h.

Sarektjåkkå är ett stort fjällmassiv i Sarek där hela fyra bergstoppar sträcker sig över 2 000 m. Den lägsta utav dessa toppar är Bucht-toppen, 2 010 m.ö.h.[1], som fått sitt namn efter kartografen G.W. Bucht som var den första att bestiga Sarektjåkkås stortopp (plats 3 på listan).
Annons
Annons

9. Akka stortopp - 2 015 m.ö.h.

Akka är ett berg i Stora Sjöfallets nationalpark som har fått sitt namn efter det lulesamiska ordet ahkká, vilket betyder "gammal kvinna". Toppen på Akka är en dubbeltopp som delas av en väldigt smal passage med svindlande branter på båda sidor. Den något lägre av topparna, nordosttoppen, räknas ibland som en egen bergstopp. Akkas höjd väntar fortfarande på att mätas med Lantmäteriets laserskanning, men enligt nuvarande Fjällkartan når Akkas stortopp 2 015 m.ö.h.[1] Berget till vänster på bilden heter Borgtoppen och är enligt Fjällkartan 1 963 m högt.

8. Palkattjåkkå - 2 016 m.ö.h.

Palkattjåkkå - eller Bálgattjåhkkå - ligger precis som Pårtetjåkkå i Pårte-massivet. Efter Lantmäteriets nya mätningar fick Palkattjåkkå tillgodoräkna sig 14 nya höjdmeter i jämförelse med Fjällkartan och klättrade därför med sina 2 016 m[1] ett par platser på listan över Sveriges högsta berg.

7. Sarektjåkkå sydtopp - 2 023 m.ö.h.

Mitt emellan Bucht-toppen och Sarektjåkkås högsta bergstopp ligger sydtoppen som enligt Fjällkartan når 2 023 m.ö.h.[1] Som vi nämnt tidigare har Sarektjåkkå ännu inte mätts med laserskanning, så det är möjligt att berget kommer få nya höjdsiffror på sina toppar.
Annons
Annons

6. Kaskasapakte - 2 040 m.ö.h.

Det 2 040 m[1] höga Kaskasapakte - eller Gaskkasbákti på nordsamiska - är ett brant berg i Kebnekaisemassivet som erbjuder utmanande klättring. Bilden är tagen från Tarfaladalen - en känd plats bland fjällvandrare där man finner STF:s högst belägna stuga samt Tarfala forskningsstation.

5. Sarektjåkkå nordtopp - 2 056 m.ö.h.

Sarektjåkkås nordtopp, 2 056 m.ö.h.[1], skiljs från den högsta toppen av en ganska luftig bergskam. Som för de flesta bergen på denna lista bör man ha fjällvana och rätt utrustning om man vill bestiga nordtoppen.

4. Kaskasatjåkka - 2 071 m.ö.h.

Sveriges fjärde högsta bergstopp är Kaskasatjåkka, eller Gaskkascohkka som den heter på nordsamiska. Toppen som når 2 071 m.ö.h.[1] är en stor snötäckt platå med en storslagen utsikt över Kaskasapakte och Kebnekaise.
Annons
Annons

3. Sarektjåkkå stortopp - 2 089 m.ö.h.

Sarektjåkkås högsta topp är stortoppen som når hela 2 089 m[1] över havet. Detta gör Sarektjåkkå till Sveriges näst högsta fjäll.

2. Kebnekaise sydtopp - 2 096,5 m.ö.h.

Att Kebnekaise - Giebmegáisi på nordsamiska - är Sveriges högsta berg vet nog många av oss. Men berget kröns av två bergstoppar - nordtoppen och sydtoppen - som tävlar om att vara högst. Nordtoppen består av fast berg och når 2 096,8 m över havet.[4] Sydtoppen utgörs av en glaciär vars höjd varierar beroende på hur mycket snö som samlas på vintern och hur mycket som smälter på sommaren. Mellan år 1970 och 2000 varierade höjden på Kebnekaises sydtopp (mätt i augusti) mellan 2 110 och 2 120 m.ö.h.[3] Sydtoppen var då alltså med god marginal Sveriges högsta bergstopp. Sedan dess har troligtvis klimatförändringar gjort att toppglaciärens tjocklek krympt och sydtoppen blivit lägre än den varit under hela 1900-talet.[3] När Tarfala forskningsstation mätte sydtoppen i september 2016 blev resultatet 2 097,1 m.ö.h.[2] Sydtoppen var då fortfarande Sveriges högsta bergstopp, men bara 30 cm högre än nordtoppen. Vid en mätning följande sommar, utförd i augusti 2017, visade det sig att toppglaciären hade växt lite. Kebnekaises sydtopp var då 2 098,5 m.ö.h.[4] År 2018 hände slutligen det som forskarna förutspått. En rekordvarm sommar gjorde att toppglaciären smälte ordentligt, och i augusti 2018 mättes sydtoppens höjd till 2 096,5 m.ö.h, med en felmarginal på 10 cm.[5] Sydtoppen var inte längre Sveriges högsta berstopp, utan cirka tre decimeter lägre än nordtoppen. Om hela glaciären någon gång skulle smälta bort skulle sydtoppen nå 2 060 m.ö.h.[3].

1. Kebnekaise nordtopp - 2 096,8 m.ö.h.

Kebnekaises nordtopp, som alltså består av fast berg till skillnad från sydtoppen, når 2 096,8 m över havet[4] och blev under den rekordvarma sommaren 2018 Sveriges högsta punkt. Möjligtvis kommer nu sydtoppen och nordtoppen att under flera decennier bytas av i rollen som Sveriges högsta punkt.[3] På vintern kommer snö falla på sydtoppen och få dess glaciär att växa, medan sommarens snösmältning kommer få den att sjunka. Under de perioder nordtoppen är Sveriges högsta bergstopp kommer turismen i området att ställas inför en utmaning eftersom nordtoppen är mer svårbestigen än sydtoppen.
Annons
Annons
Referenser
[1]
"Lantmäteriet har upptäckt en ny fjälltopp över 2000 meter". Lantmäteriet. Publicerad 13 juli 2016. Läst 10 dec 2016.
[2]
"Minimal skillnad mellan Sveriges två högsta fjälltoppar". Sveriges Radio. Publicerad 18 sep 2016. Läst 10 dec 2016.
[3]
"Kebnekaises sydtopp". Bolin Centre for Climate Research. Läst 28 feb 2017.
[4]
"Tarfala forskningsstation". Stockholms universitet. Läst 24 mars 2018.
[5]
"Bekräftat: Kebnekaises nordtopp Sveriges högsta punkt". DN.se. Publicerad 6 aug sep 2018. Läst 8 aug 2018.
Liknande
Senaste
Sport
Jorden
Människan
Byggnadsverk
Djur
Jorden