Start     Jorden     Rymden     Människan     Djur     Teknik     Byggnadsverk     Sport     Sverige     Topplistor    
Annons
Annons
Djur

Världens 10 farligaste djur

Uppdaterad 15 feb 2017
Vi har listat de vilda djur som dödar flest människor varje år.

Vi människor äger inte ensamma den här jorden, utan vi delar den med alla andra djur. Precis som vi drabbar andra djur, kan även vi drabbas av dem, om än inte i lika stor omfattning. För att påminna om att vi inte är störst och bäst vill vi lista världens farligaste djur.

Man kan göra en topplista över världens farligaste djur på många sätt. Man kan till exempel rangordna djuren efter vilka som är giftigast. Man kan också inkludera husdjur - bara i USA dödas cirka 20 människor varje år av kor[1] och 20 till 40 människor dör i hundattacker[2]. Varje år dör också tiotusentals människor världen över av rabies efter hundbett.[3] Man kan också säga att människan är världens farligaste djur, eftersom vi ensamma varit ansvariga för utrotandet av flera djurarter. Dessutom mördas över 400 000 människor varje år.[30]

I denna artikel har vi valt att lista de vilda djur som dödar flest människor varje år. För att göra listan mer intressant har vi inte inkluderat spolmaskar och plattmaskar (t.ex. binnikemaskar) - parasiter som kan leva inuti människor i flera år och orsaka många olika sjukdomar. Varje år dör runt 200 000 människor i snäckfeber, som orsakas av plattmaskar som sprids i vatten av sötvattensniglar.[14]

Att veta exakt hur många som dör varje år på grund av vilda djur är svårt. Ofta finns det ingen officiell statistik, och många dödsfall sker i underutvecklade länder där meddelanden om exempelvis djurattacker inte alltid når myndigheterna. I vår topplista över världens farligaste djur har vi rangordnat djuren efter hur många mänskliga dödsfall vi uppskattar att de orsakar varje år i hela världen, baserat på flera olika källor.

Som en jämförelse kan det vara kul att veta att cirka 24 000 människor dödas varje år av blixtnedslag[4], och runt 1,3 miljoner dör i trafikolyckor[29]. Varsågod, här är världens 10 farligaste djur!
Annons

10. Manet

Antal dödsfall varje år: 50 - 100

Brännmaneter finns i alla världens hav och varje år beräknas cirka 150 miljoner människor bli "brända".[5] När brännmaneter bränns skjuter de in tusentals små giftpilar (nässelceller) i sitt offer, som ofta upplever en mycket obehagligt smärta. Ett fåtal manetarter är så giftiga att de kan ge offret en allergisk chock som i värsta fall kan leda till döden genom hjärtstillestånd.

Bilden visar den farligaste och dödligaste av alla maneter, kubmaneten (box jellyfish på engelska), som främst lever i Indiska oceanen och Stilla havet. Kubmaneter är svåra att se och skiljer sig från många andra maneter genom att de faktiskt jagar sitt byte i stället för att bara driva omkring. Dock jagar de inte människor, men det hindrar inte snorklande turister från att av misstag komma för nära dess brännande trådar. Bara i Filipinerna uppskattas 20 till 40 människor dö varje år efter att ha blivit brända av kubmaneter.[5]

Det finns inga studier på hur många som dödas av maneter i hela världen, men många mindre trovärdiga källor på internet uppger mellan 50 och 100 dödsfall, vilket med tanke på Filipinernas dödsantal torde vara troligt. Detta gör maneten till världens farligaste vattenlevande djur.

9. Tiger

Antal dödsfall varje år: 50 - 250

Tigrar lever i Asien och är det kattdjur som genom historien har dödat flest människor. Tigerattacker blev särskilt frekventa i områden där stora tigerpopulationer fick kriga med en snabbt växande människobefolkning, och man uppskattar att minst 373 000 personer dödades av tigrar mellan år 1800 och 2009[6]. Idag finns det knappt 4 000 och tigrar kvar i världen[7], så konfrontationerna med människor har minskat drastiskt.

Trots det minskande antalet dödsfall är tigrar fortfarande farliga för många bybor. Majoriteten av alla dödsfall sker i det stora floddeltat och världsarvet Sundarbans i Indien och Bangladesh. Här har den bengaliska tigern (bilden) blivit mer och mer undanträngd av människan, och orsakerna till angreppen är främst revirvaktande och brist på bytesdjur. Här dör uppskattningsvis mellan 50 och 170 människor varje år i tigerattacker,[8][9] men osäkerheten är stor.

Hur många som dör i hela världen är ingen som vet, med utifrån antalet dödsfall i Sundarbans och tigrarnas begränsade utbredning uppskattar vi att tigrar dödar 50 till 250 människor varje år i hela världen. Det är dock mycket möjligt att tigrar dödar fler människor än vad lejon gör.

8. Lejon

Antal dödsfall varje år: 50 - 250

Lejon finns i Afrika och Indien och är utpräglade rovdjur som har många större däggdjur på sin meny. Ibland händer det att de går efter människor, och det finns flera sanna historier om människoätande lejon som terroriserat byar och rälsarbetare. Dock är de flesta lejon som angriper människor antingen utsvultna, gamla eller sjuka. Den vanligaste orsaken till lejonattacker tros vara brist på bytesdjur i människodominerade områden, men även tandvärk kan få ett lejon att välja en lättuggad människa framför en seg antilop.

Värst drabbat av människoätande lejon är troligtvis Tanzania, där minst 563 människor dödades av lejon mellan 1990 och 2004 (i snitt 22 människor per år), och problemet förvärrades in på 2000-talet.[10]

Det finns inga studier på hur många människor som dödas varje år i hela världen, men vissa källor uppger att det kan vara över 250 stycken, vilket skulle kunna stämma med tanke på att lejon finns i så många andra länder än Tanzania. För att vara på den säkra sidan uppskattar vi antalet dödsfall till 50 - 250 per år.

7. Flodhäst

Antal dödsfall varje år: 100 - 500

Flodhästar lever på södra halvan av Afrika och är till naturen aggressiva djur. De angriper de flesta som inkräktar på deras revir (vilket ofta är krokodiler) och de är särskilt farliga om de har ungar. Flodhästar attackerar även människor, både i båtar och på land, och de kan göra det utan att ens ha blivit provocerade.

Flodhästen är det farligaste djuret som enbart bor i Afrika, men exakt hur många som dödas av den varje år är svårt att veta eftersom de människor som kommer i kontakt med flodhästar ofta lever långt från civilisationen. Många källor på internet uppger att uppemot 500 människor per år dödas av flodhästar.[12][13]
Annons
Annons

6. Elefant

Antal dödsfall varje år: 200 - 600

Elefanter är kända för att ha dåligt humör och för att kunna gå till attack helt utan förvarning. De kan ibland ha ett beteende som närmast kan beskrivas som hämndlystet, och det finns exempel på när elefanter plötsligt har attackerat och dödat djurskötare som de haft i ett tiotal år. Elefanter är vegetarianer och behöver inte jaga djur för föda, men attacker mot människor har ökat på senare år, vilket troligtvis beror på att de trängts undan till mindre och mindre levnadsområden.

I Indien angrips byar regelbundet av arga hanelefanter. WWF uppskattar att 100 indier dödas av elefanter varje år.[18] Bara i den indiska delstaten Jharkhand dödades 300 människor mellan år 2000 och 2004.[17] I Sri Lanka dödas cirka 50 människor per år.[17].

Utifrån ovanstående siffror och elefantens utbredning uppskattar vi att elefanter dödar 200 till 600 människor varje år, vilket kan göra elefanten till världens farligaste däggdjur.

5. Bi / Geting

Antal dödsfall varje år: 500 - 1 000

Bin och getingar är två insektsfamiljer som tillhör samma ordning (steklar) och de får därför dela på samma plats på topplistan. De kan också vara svåra att skilja åt och många som blir stuckna vet inte om de blivit det av ett bi eller en geting.

Bin och getingar spelar en livsviktig roll för växters pollinering och är egentligen ganska fredliga djur. De går dock till anfall om de känner sig trängda eller om man kommer för nära deras bon, och de är särskilt farliga för människor som är överallergiska mot deras gift.

I Sverige är 1 % av befolkningen allergiska mot bin eller getingar (bilden), och i genomsnitt dör två vuxna svenskar av bi- eller getingstick varje år.[15] Också i Australien dör två människor varje år[16], och i USA runt 50 människor per år[1].

Eftersom bin och getingar finns i nästan hela världen uppskattar vi att de åtminstone dödar mellan 500 och 1 000 människor varje år.

4. Krokodil

Antal dödsfall varje år: runt 1 000

De största arterna av krokodiler är väldigt farliga för människor och bland de få djur i världen som ser människan som ett byte. Den exakta siffran på hur många som dödas av krokodiler varje år är svår att veta eftersom de flesta områden där människor kommer i kontakt med krokodiler är svårtillgängliga, fattiga eller ligger i oroliga länder.

Saltvattenkrokodilen (bilden) är väldens största krokodil och lever bland annat på Nya Guinea, Borneo och Salomonöarna. Tillsammans med den något mindre nilkrokodilen i Afrika är den ansvarig för majoriteten av alla dödsfall i världen. Det finns trovärdig statistik som pekar på att runt 1 000 människor dödas av krokodiler varje år.[19]
Annons
Annons

3. Skorpion

Antal dödsfall varje år: runt 3 250

Skorpionen är med sin respektingivande gadd ett av världens mest skräckinjagande djur. Av sammanlagt över 1 500 skorpionarter är cirka 50 arter farliga för människor.[20] Skorpioner lever ofta nära människor i tropiska eller torra, undervecklade länder. De riskerar därför att bli trampade på, eller på andra sätt trängda.

Man uppskattar att 1,2 miljoner människor blir stuckna av skorpioner varje år, och av dessa dör cirka 3 250.[20] Värst drabbat av dödliga skorpioner är Mexiko med uppemot 1 000 dödsfall per år.[20]

Bilden visar en Leiurus quinquestriatus, eller "dödsskorpion" ("deathstalker") som den också kallas. Dödsskorpionen finns i Nordafrika och Mellanöstern och är en av de allra giftigaste skorpionerna.

2. Orm

Antal dödsfall varje år: 94 000 - 125 000

Det finns cirka 600 arter ormar i världen, och bettet från 50 till 70 % av dessa kan orsaka förgiftning.[21] Man uppskattar att runt 5 miljoner människor blir bitna av ormar varje år.[21] Av dessa blir 2,4 miljoner förgiftade - och 94 000 till 125 000 människor dör.[21] Detta gör ormen till världens farligaste djur om man inte räknar med de sexbenta sjukdomsspridarna på plats nummer ett på listan.

Ormbett resulterar ofta i att kroppsdelar måste amputeras, och man räknar med att cirka 400 000 ormbettsrelaterade amputationer utförs varje år i hela världen.[21]

Ormar är i allmänhet skygga och anfaller nästan bara om de känner sig hotade. Den vanligaste orsaken till att människor blir bitna av ormar är att de råkar kliva på dem. Majoriteten av alla dödsfall sker i fattiga länder i Afrika och Sydostasien, och de vanligaste offren är jordbruksarbetare, kvinnor och barn.

Bilden visar en indisk kobra, även kallad glasögonorm, som är en av de dödligaste ormarna.

1. Sjukdomsspridande insekter

Antal dödsfall varje år: minst 500 000

Bara ett fåtal insekter kan döda direkt genom gift (exempelvis bin och getingar), men det finns flera arter som kan döda indirekt genom att sprida livsfarliga sjukdomar. Myggan (bilden) är det djur som överlägset orsakar flest människors död varje år. De farligaste myggorna är de som tillhör familjen stickmyggor (mosquitoes på engelska). Stickmyggor finns i Sverige och är en plåga i områden som exempelvis Nedre Dalälven. Dock kan vi svenskar skatta oss lyckliga över att stickmyggorna i Sverige inte bär på de virus och parasiter som stickmyggorna i världens tropiska områden gör. Man kan nämligen med god grund säga att myggan är världens farligaste djur.

Till exempel sprids malariaparasiten med stickmyggor, och 2015 insjuknade uppskattningsvis 212 miljoner människor i malaria, varav 429 000 dog.[22]

Stickmyggor sprider också virussjukdomen gula febern. Varje år får mellan 84 000 och 170 000 människor gula febern, varav 29 000 till 60 000 dör.[24]

Stickmyggorna är också bärare av det virus som orsakar denguefebern. Varje år smittas 50 till 100 miljoner av denguefebern, varav cirka 20 000 dör.[23]

I tropiska och subtropiska länder sprider sandmyggor parasitsjukdomen leishmaniasis, eller orientböld, som smittar cirka 1,3 miljoner människor varje år och dödar cirka 30 000.[27]

I Asien sprider myggor japansk encefalit, eller japansk järnfeber, som drabbar cirka 50 000 människor varje år, varav 10 000 dör.[27]
Annons
Annons


Även andra blodsugande insekter är dödliga. I Afrika finns tsetseflugan som sprider parasitsjukdomen afrikansk sömnsjuka (trypanosomiasis). Sömnsjukan har en tendens att återkomma i epidemier och har i vissa perioder och områden dödat fler människor än AIDS.[25] Idag är sjukdomen på nedgång, men det är möjligt att den dödar runt 10 000 människor varje år.[12]

Den blodsugande skinnbaggen Triatominae, ofta kallad "kissing bug", sprider parasitsjukdomen Chagas sjukdom som varje år dödar minst 10 000 människor[26], främst i Sydamerika.

Fästingar sprider flera olika sjukdomar, varav de vanligaste är bakteriesjukdomen borrelia samt virussjukdomarna TBE och Krim–Kongo-feber. Borrelia dödar bara i undantagsfall, men är en segdragen och svårbehandlad sjukdom med många olika symptom. TBE och Krim–Kongo-feber är svåra att hitta exakta siffror på, men de dödar minst några hundra människor världen över varje år.

Pest är en bakteriesjukdom som kan spridas från råttor via människolöss. Även om pest tack och lov är mycket ovanligare idag än på medeltiden, då den tros ha dödat minst 75 miljoner människor världen över, så dör ändå människor i sjukdomen varje år. År 2013 dog 126 människor i pest.[28]
Källor (och vidare läsning)
[1]
"Chart: The animals that are most likely to kill you this summer". Wahington Post. Publicerad 6 juni 2015. Läst 13 feb 2017.
[2]
"Dog bite fatalities". DogsBite.org. Läst 13 feb 2017.
[3]
"Rabies". WHO. Uppdaterad mars 2015. Läst 13 feb 2017.
[4]
"ANNUAL RATES OF LIGHTNING FATALITIES BY COUNTRY". Vaisala. Publicerad 2008. Läst 13 feb 2017.
[5]
"JELLYFISH BY THE NUMBERS". The National Science Foundation. Läst 13 feb 2017.
[6]
Ronald Tilson, Philip J. Nyhus. "Tigers of the World (2nd Edition)". Utgiven 2010. Läst 13 feb 2017.
[7]
"Tiger". WWF. Läst 13 feb 2017.
[8]
"Man-eating tigers". PBS. Läst 13 feb 2017.
[9]
"Why are India's tigers killing humans?". BBC. Publicerad 20 jan 2014. Läst 13 feb 2017.
[10]
"Lion attacks on humans in Tanzania". Nature. Publicerad september 2005. Läst 14 feb 2017.
[12]
"The Deadliest Animal in the World". Gates Notes. Publicerad 25 april 2014. Läst 14 feb 2017.
[13]
"What are the world's deadliest animals?". BBC. Publicerad 15 juni 2016. Läst 14 feb 2017.
[14]
"Schistosomiasis". WHO. Läst 14 feb 2017.
[15]
"Insektsallergi". Vårdguiden. Läst 14 feb 2017.
[16]
"Forget spiders and snakes, horses are more likely to kill you, study of Australian coronial data shows". ABC - Australian Broadcasting Corporation. Uppdaterad 17 jan 2017. Läst 14 feb 2017.
[17]
Paul S. Auerbach. "Wilderness Medicine: Expert Consult Premium Edition - Enhanced Online Features". Utgiven 7 december 2011. Läst 14 feb 2017.
[18]
"Human - Elephant Conflict". WWF. Läst 14 feb 2017.
[19]
"About human-crocodile conflict". CrocBITE. Läst 14 feb 2017.
[20]
"Scorpion Envenomation". Medscape. Uppdaterad 22 april 2016. Läst 14 feb 2017.
[21]
"Animal bites". WHO. Läst 14 feb 2017.
[22]
"Malaria". WHO. Uppdaterad dec 2016. Läst 14 feb 2017.
[23]
"Dengue". WHO. Läst 14 feb 2017.
[24]
"Yellow fever". WHO. Uppdaterad maj 2016. Läst 14 feb 2017.
[25]
"Trypanosomiasis, human African (sleeping sickness)". WHO. Uppdaterad januari 2017. Läst 15 feb 2017.
[26]
[27]
"WHO Factsheet - Vector-borne diseases". WHO. Publicerad mars 2014. Läst 15 feb 2017.
[28]
"Plague". WHO. Läst 15 feb 2017.
[29]
"The top 10 causes of death". WHO. Uppdaterad januari 2017. Läst 15 feb 2017.
[30]
Liknande
Senaste
Rymden
Rymden
Byggnadsverk
Sport
Sport
Sport
Teknik