Start     Jorden     Rymden     Människan     Djur     Teknik     Byggnadsverk     Sport     Sverige     Topplistor    
Annons
Annons
Djur

Världens 10 farligaste djur

Uppdaterad 15 feb 2017
Vi försöker lista de vilda djur som dödar flest människor varje år.

Vi människor äger inte ensamma den här jorden, utan delar den med alla andra djur. Precis som vi drabbar andra djur, kan även vi drabbas av dem, om än långt ifrån i samma omfattning. För att påminna om att vi inte är störst och bäst vill vi lista världens farligaste djur.

Man kan göra en topplista över världens farligaste djur på många sätt. Man kan till exempel rangordna djuren efter vilka som är giftigast. Man kan också inkludera husdjur – bara i USA dödas cirka 20 människor varje år av kor[1] och 20 till 40 människor dör i hundattacker.[2] Varje år dör också tiotusentals människor världen över av rabies efter hundbett.[3] Man kan också säga att människan är världens farligaste djur, eftersom vi ensamma varit ansvariga för utrotandet av flera djurarter. Dessutom mördas över 400 000 människor varje år.[4]

Men i denna artikel har vi valt att lista de vilda djur som dödar flest människor varje år. För att göra listan mer intressant har vi inte inkluderat spolmaskar och plattmaskar (t.ex. binnikemaskar) – parasiter som kan leva inuti människor i flera år och orsaka många olika sjukdomar. Som exempel dör uppåt 200 000 människor i snäckfeber, som orsakas av plattmaskar som sprids i vatten av sötvattensniglar.[5]

Att få veta exakt hur många som dör varje år på grund av vilda djur är svårt. Ofta finns det ingen helomfattande statistik, kanske för att många dödsfall sker i underutvecklade länder där meddelanden om exempelvis djurattacker inte alltid når eller registreras av myndigheterna. I vår topplista över världens farligaste djur har vi rangordnat djuren efter hur många mänskliga dödsfall vi uppskattar att de orsakar varje år i hela världen, baserat på flera källor.

Som en jämförelse kan det vara kul att veta att cirka 24 000 människor dödas varje år av blixtnedslag,[6] och runt 1,3 miljoner dör i trafikolyckor.[7] Varsågod, här är världens 10 farligaste djur!
Annons

10. Manet

Uppskattat antal dödsfall varje år:
20 - 100


Brännmaneter finns i alla världens hav och varje år beräknas cirka 150 miljoner människor bli "brända".[8] När brännmaneter bränns skjuter de in gift från sina nässelceller i sitt offer, som kan uppleva en mycket obehagligt smärta. Ett fåtal manetarter är så giftiga att de till och med kan döda en människa.

Bilden visar den dödligaste av alla maneter – kubmaneten (box jellyfish på engelska) – som främst lever i Indiska oceanen och Stilla havet. Bara i Filipinerna uppskattas 20 till 40 människor dö varje år efter att ha blivit brända av kubmaneter.[8] I Australien dör i genomsnitt en person varje år av kubmanetens gift.[8]

Vi hittar inga studier på hur många som dödas av maneter i hela världen, men många mindre trovärdiga källor på internet uppger mellan 50 och 100 dödsfall om året, vilket ändå är troligt med tanke på Filipinernas årliga dödfall orsakade av kubmaneten. Detta gör i så fall maneterna till världens farligaste vattenlevande djur. För att vara på den säkra sidan uppskattar vi antalet dödsfall i hela världen till 20 - 100 per år.

9. Lejon

Uppskattat antal dödsfall varje år:
25 - 250


Lejonet finns i Afrika och Indien och är ett utpräglat rovdjur som har många större däggdjur på sin meny. Ibland händer det att lejon går efter människor, och det finns flera sanna historier om människoätande lejon som terroriserat byar och rälsarbetare. Dock tros de flesta lejon som angriper människor vara utsvultna, gamla eller sjuka.

Värst drabbat av människoätande lejon är troligtvis Tanzania, där minst 563 människor dödades av lejon mellan 1990 och 2004 (i snitt 22 människor per år), och problemet förvärrades in på 2000-talet.[9]

Vi hittar inga ordentliga studier på hur många människor som dödas varje år i hela världen, men vissa källor uppger att det kan vara över 250 stycken, vilket kanske kan stämma med tanke på att lejon finns i så många andra länder än Tanzania. För att vara på den säkra sidan uppskattar vi antalet dödsfall till 25 - 250 per år.

8. Tiger

Uppskattat antal dödsfall varje år:
50 - 250


Tigern lever i Asien och sägs vara det kattdjur som genom historien dödat flest människor. Tigerattacker blev särskilt frekventa i områden där stora tigerpopulationer fick kriga med en snabbt växande människobefolkning, och man uppskattar att minst 373 000 personer dödades av tigrar mellan år 1800 och 2009.[10] Idag finns det knappt 4 000 tigrar kvar i världen,[11] så konfrontationerna med människor har minskat drastiskt.

Majoriteten av alla dödsfall idag sker i det stora floddeltat och världsarvet Sundarbans i Indien och Bangladesh. Här dödar den bengaliska tigern (bilden) uppskattningsvis mellan 50 och 170 människor varje år, men osäkerheten är stor, och man vet inte varför det sker så många tigerattacker just här.[12][13]

Hur många som dör i hela världen verkar heller ingen veta, men utifrån antalet dödsfall i Sundarbans och tigrarnas begränsade utbredning uppskattar vi att tigrar dödar 50 till 250 människor varje år i hela världen.

7. Elefant

Uppskattat antal dödsfall varje år:
150 - 600


Elefanter är vegetarianer och jagar därmed inte djur för föda, men attackerar ändå människor ibland, vilket troligtvis beror på att de trängts undan till mindre och mindre levnadsområden och kan uppfatta människor som hot.[14][15]

I Indien uppskattar WWF att över 100 människor dödas av elefanter varje år.[15] Bara i den indiska delstaten Jharkhand dödades 300 människor mellan år 2000 och 2004.[14] I Kenya har över 200 människor dödats de senaste 7 åren.[15] I Sri Lanka dödas cirka 50 människor per år.[14] Utifrån dessa siffror och elefanternas utbredning uppskattar vi att de dödar 150 till 600 människor varje år världen över.
Annons
Annons

6. Flodhäst

Uppskattat antal dödsfall varje år:
Runt 500


Den gräsbetande flodhästen lever i Afrika söder om Sahara och har länge haft ett oförtjänt rykte om sig att vara aggressiv.[16] För numera tror man att när flodhästar attackerar småbåtar så beror detta på att flodhästarna tror båtarna är krokodiler som är ute efter deras kalvar.[16]

Likväl dödas människor varje år, men exakt hur många är svårt att få veta, kanske eftersom människor som kommer i kontakt med flodhästar kan leva långt från städer. Flera trovärdiga källor på internet uppger att runt 500 människor per år dödas av flodhästar.[17][18]

5. Bi / Geting

Uppskattat antal dödsfall varje år:
200 - 1 000


Bin och getingar är två insektsfamiljer som tillhör samma ordning (steklar) och de får därför dela på samma plats på topplistan. De är svåra att skilja åt och många som blir stuckna vet säkert inte om de blivit det av ett bi eller en geting.

Bin och getingar spelar en viktig roll för växters pollinering, och de flesta av oss har nog märkt att de egentligen är ganska fredliga djur. Men de kan försvara sig om de blir trängda eller om man kommer för nära deras bon, och de är särskilt farliga för människor som är allergiska mot deras gift.

I Sverige är 1 % av befolkningen allergiska mot bin eller getingar (bilden), och i genomsnitt dör två vuxna svenskar av bi- eller getingstick varje år.[19] I Australien dör två människor varje år,[20] och i USA runt 50 människor per år[1]. Utifrån dessa siffror, och dödstal från andra länder, plus att bin och getingar finns i nästan hela världen, uppskattar vi att de dödar åtminstone 200 till 1 000 människor varje år.

4. Krokodil

Uppskattat antal dödsfall varje år:
Runt 1 000


De största arterna av krokodiler är bland de få djur i världen som ser människan som ett byte, även om människoätande händer så pass sällan att krokodiler generellt inte bör kallas människoätare.[21]

Saltvattenkrokodilen (bilden) är världens största krokodil och lever i kustområden från Indiens östkust till Australiens nordostkust. Tillsammans med den något mindre nilkrokodilen i Afrika är den ansvarig för majoriteten av alla dödsfall i världen.[22]

Den exakta siffran på hur många som dödas av krokodiler varje år är svår att få reda på, gissningsvis för att många områden där människor kommer i kontakt med krokodiler är svårtillgängliga, fattiga eller ligger i oroliga länder. Men det finns trovärdig statistik som pekar på att någonstans runt 1 000 människor dödas per år.[22]
Annons
Annons

3. Skorpion

Uppskattat antal dödsfall varje år:
Runt 3 250


Skorpioner är med sina respektingivande gaddar några av världens mest skräckinjagande djur. De finns över en stor del av jorden, och där de lever nära människor riskerar de att bli trampade på eller på andra sätt trängda.

Av sammanlagt över 1 500 skorpionarter är cirka 50 arter farligt giftiga för människor.[23] Forskare uppskattar att 1,2 miljoner människor blir stuckna av skorpioner varje år, och att 3 250 av dessa dör.[23] Värst drabbat av dödliga skorpioner är Mexiko med uppemot 1 000 dödsfall per år.[23]

Bilden visar en Leiurus quinquestriatus, eller "dödsskorpion" ("deathstalker") som den också kallas. Dödsskorpionen finns i Nordafrika och Mellanöstern och är en av de allra giftigaste skorpionerna.

2. Orm

Uppskattat antal dödsfall varje år:
94 000 - 125 000


Det finns cirka 600 arter ormar i världen, och bettet från 50 till 70 % av dessa kan orsaka förgiftning.[24] Man uppskattar att runt 5 miljoner människor blir bitna av ormar varje år, och av dessa blir 2,4 miljoner förgiftade – och 94 000 till 125 000 dör.[24] Detta gör ormen till världens farligaste djur om man inte räknar med sjukdomsspridarna på plats ett på listan.

Majoriteten av alla ormbett sker i fattiga länder i Afrika och Sydostasien bland människor som bor utanför städerna och lever på utomhusarbete.[24] De som oftast blir bitna är jordbruksarbetare, kvinnor och barn.[24]

Ormbett resulterar ofta i att kroppsdelar måste amputeras, och man räknar med att cirka 400 000 ormbettsrelaterade amputationer utförs varje år i hela världen.[24]

Bilden visar en indisk kobra, även kallad glasögonorm, som är en av de dödliga ormarna.

1. Sjukdomsspridande insekter

Uppskattat antal dödsfall varje år:
Minst 500 000


Medan vissa insekter kan döda direkt genom gift (exempelvis bin och getingar), finns det andra arter som kan döda indirekt genom att sprida livsfarliga sjukdomar. Det djur som överlägset orsakar flest människors död varje år, och alltså med god grund kan kallas världens farligaste djur, är myggan (bilden).

De farligaste myggorna är de som tillhör familjen stickmyggor (mosquitoes på engelska). Stickmyggor finns i Sverige och är en plåga i områden som exempelvis Nedre Dalälven. Dock kan vi svenskar skatta oss lyckliga över att stickmyggorna i Sverige inte bär på de virus och parasiter som stickmyggorna i världens tropiska områden gör.

Till exempel sprids malariaparasiten med stickmyggor, och 2015 insjuknade uppskattningsvis 212 miljoner människor i malaria, varav 429 000 dog.[25]

Stickmyggor sprider också virussjukdomen gula febern. Varje år får mellan 84 000 och 170 000 människor gula febern, varav 29 000 till 60 000 dör.[26]

Stickmyggor är också bärare av det virus som orsakar denguefebern. Varje år smittas 50 till 100 miljoner av denguefebern, varav cirka 20 000 dör.[27]

I Asien sprider stickmyggor japansk encefalit, eller japansk hjärnfeber, som drabbar cirka 50 000 människor varje år, varav 10 000 dör.[28]

I tropiska och subtropiska länder sprider sandmyggor parasitsjukdomen leishmaniasis, eller orientböld, som smittar cirka 1,3 miljoner människor varje år och dödar cirka 30 000.[28]
Annons
Annons


Även andra blodsugande insekter är dödliga. I Afrika finns tsetseflugan som sprider parasitsjukdomen afrikansk sömnsjuka (trypanosomiasis). Sömnsjukan har en tendens att återkomma i epidemier och har i vissa perioder och områden dödat fler människor än AIDS.[29] Idag är sjukdomen på nedgång, men tros döda runt 10 000 människor varje år.[18]

Den blodsugande skinnbaggen Triatominae, ofta kallad "kissing bug", sprider parasitsjukdomen Chagas sjukdom som varje år dödar minst 10 000 människor,[30] främst i Sydamerika.

Fästingar sprider flera olika sjukdomar, varav de mest kända är bakteriesjukdomen borrelia och virussjukdomarna TBE och Krim–Kongo-feber. Borrelia dödar bara i undantagsfall, men är en segdragen och svårbehandlad sjukdom med många olika symptom. TBE och Krim–Kongo-feber är svåra att hitta exakta siffror på, men de dödar minst några hundra människor världen över varje år.

Pest är en bakteriesjukdom som kan spridas från råttor via människolöss. Även om pest tack och lov är mycket ovanligare idag än på medeltiden, då den tros ha dödat minst 75 miljoner människor världen över, så dör fortfarande människor i sjukdomen. År 2013 dog 126 människor i pest.[31]
Referenser (och vidare läsning)
[1]
Christopher Ingraham. "Chart: The animals that are most likely to kill you this summer". Wahington Post. Publicerad 6 juni 2015. Läst 13 feb 2017.
[2]
"Dog bite fatalities". DogsBite.org. Läst 13 feb 2017.
[3]
"Rabies". WHO. Uppdaterad mars 2015. Läst 13 feb 2017.
[4]
[5]
"Schistosomiasis". WHO. Läst 14 feb 2017.
[6]
"Annual Rates of Lightning Fatalities by Country" (pdf). Vaisala. Publicerad 2008. Läst 13 feb 2017.
[7]
"The top 10 causes of death". WHO. Uppdaterad januari 2017. Läst 15 feb 2017.
[8]
"Jellyfish by the Numbers" (pdf, arkiverad). The National Science Foundation. Läst 13 feb 2017.
[9]
Craig Packer m.fl. "Lion attacks on humans in Tanzania". Nature. Publicerad september 2005. Läst 14 feb 2017.
[10]
Ronald Tilson, Philip J. Nyhus. 2010. "Tigers of the World". 2nd edition. Elseiver.
[11]
"Tiger". WWF. Läst 13 feb 2017.
[12]
"Man-eating tigers" (arkiverad). PBS. Läst 13 feb 2017.
[13]
Jay Mazoomdaar. "Why are India's tigers killing humans?". BBC. Publicerad 20 jan 2014. Läst 13 feb 2017.
[14]
Paul S. Auerbach. 2011. "Wilderness Medicine" 6th edition. Elseiver.
[15]
"Human - Elephant Conflict" (arkiverad). WWF. Läst 14 feb 2017.
[16]
Lory Herbison & George W. Frame. "hippopotamus". Encyclopedia Britannica. Läst 15 feb 2017.
[17]
Bill Gates. "The Deadliest Animal in the World". Gates Notes. Publicerad 25 april 2014. Läst 14 feb 2017.
[18]
"What are the world's deadliest animals?". BBC. Publicerad 15 juni 2016. Läst 14 feb 2017.
[19]
"Insektsallergi". Vårdguiden. Läst 14 feb 2017.
[20]
Loretta Florance. "Forget spiders and snakes, horses are more likely to kill you, study of Australian coronial data shows". ABC - Australian Broadcasting Corporation. Uppdaterad 17 jan 2017. Läst 14 feb 2017.
[21]
Heinz Fritz Wermuth. "crocodile". Encyclopedia Britannica. Läst 15 feb 2017.
[22]
"About human-crocodile conflict". CrocBITE. Läst 14 feb 2017.
[23]
David Cheng. "Scorpion Envenomation". Medscape. Uppdaterad 22 april 2016. Läst 14 feb 2017.
[24]
"Animal bites". WHO. Läst 14 feb 2017.
[25]
"Malaria". WHO. Uppdaterad dec 2016. Läst 14 feb 2017.
[26]
"Yellow fever". WHO. Uppdaterad maj 2016. Läst 14 feb 2017.
[27]
"Dengue" (arkiverad). WHO. Läst 14 feb 2017.
[28]
"WHO Factsheet - Vector-borne diseases" (pdf, arkiverad). WHO. Publicerad mars 2014. Läst 15 feb 2017.
[29]
"Trypanosomiasis, human African (sleeping sickness)". WHO. Uppdaterad januari 2017. Läst 15 feb 2017.
[30]
"Chagas disease (American trypanosomiasis)" (arkiverad). WHO. Läst 15 feb 2017.
[31]
"Plague". WHO. Läst 15 feb 2017.
Liknande
Senaste
Rymden
Sport
Människan
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Jorden