Start     Jorden     Rymden     Människan     Djur     Teknik     Byggnadsverk     Sport     Sverige     Topplistor    
Annons
Annons
Byggnadsverk

Världens 7 underverk

Uppdaterad 14 nov 2021
Kan du alla världens sju underverk? Inte vi heller. Så vi gjorde en lista med dem och samlade den viktigaste faktan.

Mellan 300- och 100-talet f.Kr. bredde det grekiska riket ut sig över en stor del av östra medelhavsområdet och Mellanöstern. De greker som hade privilegiet att resa fick därmed tillgång till främmande civilisationer och deras byggnadskonst. Som hjälp till de resande skrevs flera reseguider och dikter som innehöll listor på sevärdheter man inte fick missa. En av dikterna skrevs av poeten Antipatros från Sidon på 100-talet f.Kr. I den korta dikten nämns sju byggnadsverk, och hans förteckning ses som originalet till det man idag kallar "världens sju underverk" eller "antikens sju underverk".[1] Antipatros lista innehöll visserligen Babylons murar, vilka i senare listor har bytts ut mot det mer betydande fyrtornet på Faros. Här är de sju underverken, ordnade efter hur häftiga vi tycker att de är. De sju antika underverken ska inte blandas ihop med världens sju nya underverk som utsågs 2007.

7. Babylons hängande trädgårdar, Irak

Av antikens sju underverk är Babylons hängande trädgårdar det enda underverk som kanske inte existerat. Trädgårdarna beskrivs på olika sätt i olika verk, och ingen författare tycks själv ha bevittnat dem. De ska ha legat någonstans i staden Babylon, i nuvarande Irak, men inga arkeologiska spår av dem har hittats.

Babylons hängande trädgårdar sägs ha byggts av kung Nebukadnessar II, regent i Babylonien mellan åren 605 och 562 f.Kr., som en gåva till sin fru.[2] Växterna skulle inte ha hängt, utan växt på terrasser och tak. En av de mest fascinerande sakerna med trädgårdarna, om de existerat, är hur bevattningen skulle ha skett i det torra området. Bilden visar en konstnärs idé om hur trädgårdarna kan ha sett ut, baserat på berättelser.
Annons
Annons

6. Artemistemplet i Efesos, Turkiet

Artemistemplet i den antika staden Efesos, i nuvarande Turkiet, byggdes för att hedra den grekiska jaktgudinnan Artemis. Den (troligtvis) första versionen av templet började byggas på 560-talet f.Kr., tog 100 år att färdigställa och blev med sina 115 m x 55 m antikens största.[3]

Templet brändes ner år 356 f.Kr. av en kändiskåt grek vid namn Herostratus, som ville göra sitt namn odödligt (han lyckades också eftersom han gav upphov till uttrycket "herostratisk ryktbarhet" - ett kändisskap som uppnås genom att göra något dumt eller ondskefullt).[4] Herostratus avrättades.

En ny version av templet byggdes som var ännu större - 137 m långt och 69 m brett.[4] Templet plundrades sedan år 268 e.Kr. när goterna invaderade området.[4] År 1869 upptäcktes resterna av templet, vilka endast består av fundamentet och skärvor. Bilden visar en konstnärs idé om hur templet kan ha sett ut, baserat på historiska beskrivningar.

5. Zeusstatyn i Olympia, Grekland

Zeusstatyn i Olympia var en cirka 13 m hög[5] skulptur föreställandes gudarnas kung Zeus. Statyn skapades av skulptören Fidias på 430-talet f.Kr och platsen för den var självklar - i Zeustemplet i Greklands vikigaste helgedoms- och festplats Olympia. Man har en ganska bra idé om hur statyn såg ut tack vare detaljerade historiska beskrivningar. Den var gjord i trä, men Zeus täcktes av plattor i guld och elfenben, medan tronen han satt på pryddes av dekoreringar i guld, elfenben, ebenholts och ädelstenar.[5] Ingen vet statyns öde - möjligtvis förstördes den när Zeustemplet brann ner år 425 e.Kr.[5]

4. Mausoleet i Halikarnassos, Turkiet

Mausoleet i Halikarnassos var ett stort gravmonument åt Mausollos, som härskade över ett område i Persien tillsammans med sin fru och syster(!) Artemisia. Monumentet började troligtvis byggas på order av Artemisia efter Mausollos död år 353 f.Kr., eller tidigare än så på order av dem båda.[6] Artemisia dog själv endast två år efter Mausollos.

Graven byggdes uppe på en hög plattform av sten, vilken kunde bestigas med en trappa flankerad av lejonstatyer.[6] Uppe på plattformen stod själva gravbyggnaden, vilken var byggd i marmor och omringades av kolonner och skuplturer, och alltsammans sträckte sig sammanlagt 45 m upp i luften.[6] Troligtvis blev mausoleet förstört i en jordbävning på 1200- eller 1300-talet.[6] Bilden ovan visar en målning av mausoleet, baserad på beskrivningar.

Ordet mausoleum kommer från denna grav och används numera för överdådiga gravmonument.
Annons
Annons

3. Kolossen på Rhodos, Grekland

Kolossen på Rhodos var en jättelik staty föreställandes solguden Helios. Den byggdes för att fira Rhodos seger över den makedonske generalen Antigonos I Monophtalmos, som hade försökt inta staden år 305 e.Kr.[7] Hans flotta lämnade mycket utrustning efter sig, som såldes för pengar som användes till att bygga den järn- och bronsbeklädda statyn. Kolossen stod klar år 280 f.Kr, efter 12 års byggande.[7]

Statyn placerades möjligtvis vid inloppet till Rhodos hamn, där den vakade över skeppen. Höjden var troligtvis över 30 m.[7] Statyn föll omkull i en jordbävning år 226 f.Kr, men resterna förblev en sevärdhet i flera hundra år tills de sannolikt började plockas bort för att nyttjas till andra saker.[7] Inga rester har hittats, och bilden ovan baseras på historiska beskrivningar.

Kolossen på Rhodos var inspirationskälla till Frihetsgudinnan i New York.[7]

2. Cheopspyramiden, Egypten

Cheops pyramid, eller Khufus pyramid, ligger i utkanten av Giza i Egypten och är med sina 137 m [9] (från början 146,6 m)[8] den högsta av Egyptens pyramider. Den är också den äldsta av antikens sju underverk, samt det enda underverk som står kvar än idag.

Cheopspyramiden tros ha byggts som en grav till, och på order av, faraon Cheops (Khufu), som var en av kungarna i Egyptens fjärde dynasti som varade mellan åren 2575 och 2465 f.Kr.[8]

Än idag är det ett mysterium hur pyramiden byggdes och hur man fick upp stenblocken på varandra. Moderna utgrävningar tyder dock på att det var uppåt 10 000 betalda arbetare som byggde pyramiden, och inte slavar som man tidigare trott.[8] De stora byggstenarna drogs från ett stenbrott knappt en kilometer bort, och åtminstone i pyramidens lägre tredjedel lyftes de på plats med hjälp av ramper.[8] Hur stenarna restes till de högre nivåerna är ett större frågetecken, men möjligtvis kunde man med tillräcklig mankraft och med hjälp av hävarmar lyfta stenarna uppför var och ett av de cirka 60 cm höga trappstegen på Cheopspyramidens utsida.[8] Pyramidens trappsteg täcktes sedan av slät kalksten som fraktades med båt på Nilen från kalkbrottet i Tura, cirka 13 km bort (i princip all kalksten har nu ramlat bort).[8]

Bredvid Cheops pyramid står den nästan lika höga Chefrens pyramid, på vars topp kalkstenen fortfarande ligger kvar. Tillsammans med Menkauras pyramid och några mindre pyramider kallas de allesammans för pyramiderna i Giza.

1. Fyrtornet på Faros, Egypten

Faros var en ö (numera en halvö) precis utanför Alexandria, Egyptens idag näst största stad. För att förhindra att skepp gick på grund på öns klippor beordrade Egyptens dåvarande härskare Ptolemaios I Soter att en jättelik fyr skulle byggas. Fyrtornet började byggas någon gång runt år 300 f.Kr. och stod klart efter 12 år.[10]

Enligt historiska beskrivningar var fyren 100 till 120 m hög och byggd i tre sektioner, där sektionen längst ner var fyrkantig, den i mitten åttakantig, och den högst upp rund.[10] För att sjöfararna skulle se fyren på långt håll fanns det en stor spegel i toppen som reflekterade solljus, och den ersattes på natten med en brinnande eld.[10]

Tornet var till stor nytta och reparerades flera gånger, men efter jordbävningar år 1303 och 1323 blev tornet liggande i ruiner.[10] Ruinerna låg kvar till 1480-talet, då en del av dem användes till ett fort som byggdes på samma plats.[10]

Fyrtornet på ön Faros är en av de tidigaste kända fyrarna, och namnet på ön har gett upphov till vad fyr heter på flera språk - på grekiska heter fyr φάρος (uttalas "faros"), på franska phare, och på italienska och spanska faro.

Bilden visar en modell av fyrtornet vilken, baserad på lämningarna, bör vara ganska korrekt.
Annons
Annons
Referenser (och vidare läsning)
[1]
"Världens sju underverk". NE.se. Läst 14 nov 2021.
[2]
"Hängande trädgårdarna". NE.se. Läst 14 nov 2021.
[3]
"Efesos". NE.se. Läst 14 nov 2021.
[4]
Harrison, Dick "Herostratos och Artemistemplet". SvD. Publicerad 18 april 2014. Läst 14 nov 2021.
[5]
Harrison, Dick "Zeusstatyn i Olympia". SvD. Publicerad 25 april 2014. Läst 14 nov 2021.
[6]
Harrison, Dick "Mausoleet i Halikarnassos". SvD. Publicerad 30 dec 2013. Läst 14 nov 2021.
[7]
Harrison, Dick "Kolossen på Rhodos". SvD. Publicerad 25 mars 2014. Läst 14 nov 2021.
[8]
"Standing Tall: Egypt’s Great Pyramids". National Geographic History. Publicerad jan 2017. Läst 14 nov 2021.
[9]
"Giza". NE.se. Läst 14 nov 2021.
[10]
Harrison, Dick "När försvann fyrtornet på Faros?". SvD. Publicerad 24 april 2014. Läst 14 nov 2021.
Liknande
Senaste
Rymden
Rymden
Byggnadsverk
Sport
Sport
Sport
Teknik