Start     Jorden     Rymden     Människan     Djur     Teknik     Byggnadsverk     Sport     Sverige     Topplistor    
Annons
Annons
Jorden

Världens 8 häftigaste nedslagskratrar

Uppdaterad 23 april 2017
Jorden har träffats av både små och gigantiska rymdstenar, vilka gett upphov till nedslagskratrar. Vi listar de häftigaste som har hittats.

Planeterna i solsystemet bildades för cirka 4,5 miljarder år sedan genom sammanslagningar av mindre klumpar av sten och annat material.[1] Även om det sker mer sällan nuförtiden, så fylls planeterna och deras månar fortfarande på med mer materia, genom att asteroider, kometer eller meteoroider dras till dem och kolliderar med ytan. Detta är särskilt synligt på de planeter och månar vars yta inte förändras av geologiska processer, såsom Merkurius eller vår måne. Här domineras landytan av nedslagskratrar. Jorden har däremot en yta som med tiden förstörs och nybildas, och därför har de flesta nedslagskratrar som bildats här försvunnit. Men några finns kvar, och de berättar en spännande historia. Idag har 190 nedslagskratrar hittats på jorden,[2] och här är de häftigaste enligt oss.

8. Siljansringen, Sverige

Siljansringen är världens 12:e största verifierade nedslagskrater och den största kratern på den europeiska kontinenten förutom Ryssland.[3] Kratern bildades vid ett nedslag för runt 377 miljoner år sedan.[4] Runt denna tid skedde ett större massutdöende av arter, och det debatteras om det kan ha orsakats av meteoriten som bildade Siljansringen.[5] Kratern är cirka 52 km i diameter[3] och kan ses ganska tydligt från luften eftersom sjön Siljan och några andra sjöar följer kraterns form.

7. Chicxulubkratern, Mexiko

Chicxulubkratern på Yucatánhalvön i Mexiko är nästintill osynlig, men väldigt känd. Det mesta tyder nämligen på att kratern bildades för 65 miljoner år sedan,[4] vid den tidpunkt då dinosaurierna dog ut. Det är alltså möjligt att nedslaget orsakade, eller i alla fall bidrog till, deras utdöende. Detta främst genom att stoff kastades upp i atmosfären, förmörkade solen för växterna så att de dog, vilket ledde till att maten för alla djur minskade.[6] Nedslagskratern är med sin diameter på 150 km den näst största verifierade på jorden.[3] Botten av kratern ligger idag långt under marken, samt är delvis täckt av havet. På den övre bilden visas topografiska skillnader i området och här syns tydligt spår av kratern. På den nedre bilden visas olika marktyper i olika färger (det vita området är en stad).
Annons
Annons

6. Wolfe Creek-kratern, Australien

Wolfe Creek Crater är en nedslagskrater som bildades för endast 300 000 år sedan,[4] vilket gör att den är välbevarad. Kratern är 875 m i diameter,[3] och man har hittat fragment av stenen som bildade den. Kratern upptäcktes 1947 av omvärlden, men hade sedan länge varit känd för aboriginerna – de berättade för varandra hur kratern bildades av en gigantisk regnbågsorm som kom upp ur jorden.[7]

5. Manicouagan Crater, Kanada

Manicouagan Crater är den femte största nedslagskratern man hittills hittat på jorden. Den är 85 km i diameter[3] och tros ha bildats för cirka 214 miljoner år sedan.[4] Meteoriten som slog ner tros ha haft en diameter på 5 km.[8] Kratern syns tydligt från rymden eftersom den innehåller den ringformade sjön Manicouagan Reservoir. Det finns en teori om att kratern bildades samtidigt som fyra andra nedslagskratrar (nu osynliga på grund av jordytans processer) i Ukraina, Frankrike, USA och Kanada. Alla fem kratrarna ligger i stort sett på linje med varandra och kan därför vara resultatet av uppbrytandet av en komet eller en asteroid i flera delar, likt det som hände då kometen Shoemaker-Levy 9 träffade Jupiter 1994.[9]

4. Clearwater Lakes, Kanada

Clearwater Lakes i Kanada har fått sitt namn efter sitt klara vatten. Men det som är verkligt speciellt med dem är att de fyller varsin nedslagskrater. Den stora sjöns krater har en diameter på 36 km och den lilla sjöns krater mäter 26 km.[3] Båda kratrarna troddes tidigare ha bildats av två asteroider som var gravitationsbundna till varandra och slog ner samtidigt på jorden. Nyare studier visar dock att den stora sjöns krater är cirka 290 miljoner år gammal, medan den mindre sjöns krater är 460 - 470 miljoner år.[4]
Annons
Annons

3. Wilkes Land-kratern, Antarktis

Vredefortkratern (se nedan) är den största verifierade nedslagskratern på jorden, men det kan komma att visa sig att det finns en större. Under Antarktis is har gravitationsmätningar och radarbilder avslöjat en cirkulär landformation innehållandes extra mycket massa, vilket för tankarna till en nedslagskrater. Den kallas Wilkes Land-kratern och är otroliga 480 km i diameter.[10] Den himlakropp som slog ned här kan ha varit hela 50 km i diameter.[10] Om detta är en riktig nedslagskrater tror forskare att den kan ha bildats för 250 miljoner år sedan, vilket sammanträffar med slutet av Perm, då nästan allt djurliv på jorden dog ut.[10] Dock behövs fler mätningar och helst prover (vilket är svårt eftersom kratern ligger flera hundra meter under isen) för att verifiera kratern.

2. Meteor Crater, USA

Denna nedslagskrater är kanske den mest välbevarade på jorden. Kratern ägs av familjen Barringer och deras Barringer Crater Company (vilka kallar kratern för Barringerkratern), så man måste betala för att komma och se den. Kratern är cirka 1,2 km i diameter[3] och 200 m djup[11]. Anledningen till att kratern är så välbevarad är att nedslaget skedde relativt nyligen, bara för 49 000 år sedan.[4] På denna tid fanns människor (Homo sapiens), men det är oklart om de hade invandrat till Nordamerika ännu. Meteoriten som slog ned var cirka 30 m i diameter, och fragment av den har hittats.[11]

1. Vredefortkratern, Sydafrika

Vredefortkratern har en diameter på hela 160 km, vilket gör den till den största verifierade nedslagskratern på jorden.[3] Den himlakropp som skapade denna krater tros ha varit runt 10 km i diameter.[12] Åldern på kratern är hög, hela två miljarder år.[4] På den tiden fanns endast encelliga organismer på jorden. Vredesfortkratern är en av få nedslagskratrar på jorden med flera ringar. Eftersom den är så gammal är den svår att se. Tydligast är den centrala upphöjningen, men kratern sträcker sig över hela bilden ovan.
Annons
Annons
Referenser (och vidare läsning)
[1]
"Our Solar System: In Depth". NASA. Läst 23 april 2017.
[2]
"About the Earth Impact Database". Planetary and Space Science Centre. Läst 23 april 2017.
[3]
"Impact Structures Sorted by Diameter". Planetary and Space Science Centre. Läst 23 april 2017.
[4]
"Impact Structures Sorted by Age". Planetary and Space Science Centre. Läst 23 april 2017.
[5]
"Devonian extinctions". Encyclopedia Britannica. Läst 23 april 2017.
[6]
"Earth impact hazard". Encyclopedia Britannica. Läst 23 april 2017.
[7]
"Wolfe Creek Crater National Park". Department of Parks and Wildlife. Läst 23 april 2017.
[8]
"Manicouagan Crater". NASA. Publicerad 8 jan 2014. Läst 23 april 2017.
[9]
"Crater chain points to impact of fragmented comet". The University of Chicago Chronicle. Publicerad 19 mars 1998. Läst 23 april 2017.
[10]
"Giant Crater Found: Tied to Worst Mass Extinction Ever". Space.com. Publicerad 1 juni 2006. Läst 23 april 2017.
[11]
"Meteor Crater (Barringer Crater)". NASA. Läst 23 april 2017.
[12]
"Visit Deep Impact - The Vredefort Dome". Hartebeesthoek Radio Astronomy Observatory. Läst 23 april 2017.
Liknande
Senaste
Rymden
Sport
Människan
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Jorden