Start     Jorden     Rymden     Människan     Djur     Teknik     Byggnadsverk     Sport     Sverige     Topplistor    
Annons
Annons
Jorden

De verkliga hägringarna

Uppdaterad 26 juli 2022
En hägring är faktiskt ett verkligt optiskt fenomen. Hägringar uppstår när ljuset från avlägsna föremål böjs innan de når våra ögon.
Atmosfärens temperatur sjunker normalt med cirka 0,6 °C per 100 höjdmeter.[1] När en ljusstråle från ett föremål passerar i sned vinkel från varmare till kallare luft, eller tvärtom, bryts den alltid lite grann, men inte spektakulärt.[1] Om lufttemperaturen däremot avtar avsevärt mer med höjden än det normala, eller istället ökar, kan ljuset brytas så mycket att en hägring uppstår.[1] Ljuset går då alltså i en båge från föremålet till betraktaren, vilket får följden att föremålet ser ut att befinna sig någon annanstans än det verkligen gör.[1]
Här böjs ljuset från en varm väg uppåt mot den kallare luften och når inte kameran.[1] Istället ser man himlen speglas i det varma luftskiktet.[1]

När temperaturen istället tilltar med höjden, som på en varm dag på en svalt hav, kan en sådan här uppochnedvänd spegelbild uppkomma.[1]
Annons
Annons
Referenser (och vidare läsning)
[1]
"Hägringar". SMHI. Uppdaterad 27 okt 2021. Läst 26 juli 2022.
Liknande
Senaste
Rymden
Sport
Människan
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Jorden