Start     Jorden     Rymden     Människan     Djur     Teknik     Byggnadsverk     Sport     Sverige     Topplistor    
Annons
Annons
Djur

Världens 12 snabbaste djur på land

Uppdaterad 15 feb 2019
Vilket är egentligen det snabbaste djuret i världen?

För att göra en rättvis lista över världens snabbaste djur har vi inte inkluderat de djur som når sina toppfarter i luften eller i vattnet. Skulle man räkna in fåglar skulle topplistan domineras av dem. De snabbaste fiskarna kan däremot konkurrera med ungefär samma hastigheter som de snabbaste landdjuren, men att jämföra hastigheter i luften eller i vattnet med hastigheter på land är inte helt rättvist. Vi har därför sammanställt en lista över de snabbaste djuren på land, det vill säga de djur som kan springa snabbast på marken.

Det kan ändå vara kul att veta att världens snabbaste djur alla kategorier är pilgrimsfalken, som åtminstone kan nå 389 km/h när den dyker.[1] Den nordliga taggstjärtseglaren kan dock vara den snabbaste fågeln i planflykt, då den har uppmätts nå 111,6 km/h medan den flyger rakt fram.[2] Världens snabbaste djur i vatten kan vara segelfisken. Vid tester har den atlantiska segelfisken nått hastigheter på 109 km/h, dock samtidigt som den hoppade.[3] Många källor anger liknande toppfarter på tonfisk, marlin och svärdfisk, vilket säkert kan stämma eftersom dessa tre fiskar har samma aerodynamiska form och är nära släkt med segelfisken. Som en jämförelse har världens snabbaste människa, Usain Bolt, som mest sprungit i 44,72 km/h.[4] Världens snabbaste landdjur relativt till sin storlek är ett kvalster som finns i Kalifornien. Det kan "springa" 322 kroppslängder per sekund, vilket motsvarar att en människa skulle springa i cirka 2 000 km/h.[5]

Att mäta exakt hur snabbt olika djur kan springa är svårt av många anledningar. Till exempel är de flesta djuren vilda, och dessutom varierar djurens snabbhet givetvis från individ till individ. Därför ska sifforna i vår lista inte ses som exakta. Vi har självklart valt att bara använda trovärdiga källor, men många hastigheter verkar ändå baseras på uppskattningar snarare än mätningar.

Exempel på djur som kan springa uppåt 60 km/h och därmed hamnar precis utanför listan är zebra[6], leopard[7], fläckig hyena[8], röd kanguru[9] och afrikansk vildhund[10]. Några djur som nästan kan nå 70 km/h är tiger[11], prärievarg[12] och gnu[13]. Vildåsnor kan också springa snabbt, men vi har inte hittat någon trovärdig källa på deras hastighet. Svenska djur som kan springa snabbt är, enligt Älgskadefondsföreningen, vildsvin (50 km/h), dovhjort (50km/h), älg (50 km/h), björn (60 km/h), kronhjort (60 km/h) och varg (60 km/h).[14] Enligt tidningen Svensk Jakt kan även rådjur springa i 60 km/h.[33] Det finns dock ett svenskt djur som springer ännu snabbare (se listan).

Här är världens snabbaste djur på land, rangordnade efter deras högsta toppfart.
Annons
Annons

12. Struts - 70 km/h

Världens största fågel är också världens snabbaste fågel på land. Till skillnad från andra fåglar kan inte strutsen flyga ifrån sina fiender, utan måste springa. Med hjälp av sina kraftiga ben kan strutsar på kortare sträckor nå hastigheter på 70 km/h, och på längre sträckor kan de hålla 50 km/h.[15] När de springer använder de sina vingar som roder för att hjälpa dem svänga.[15] Om en struts blir ikappsprungen har den ännu ett vapen – sina sparkar, vilka är kraftfulla nog att döda ett lejon eller en människa.[15] Strutsar är också det djur i världen som lägger de största äggen. Världens största ägg (som man har dokumenterat) lades på en strutsfarm i Borlänge år 2008 och vägde 2,589 kg,[16] vilket ungefär motsvarar 45 medelstora hönsägg.

11. Serval - 70 km/h

Serval är medelstort kattdjur som lever söder om Sahara i Afrika. För att vara ett kattdjur har servalen ovanligt långa ben, med vars hjälp den kan studsa 3 m upp i luften.[17] Den jagar främst små djur, som möss, fåglar, kräldjur och insekter.[17] Behöver den, kan servalen springa i hela 70 km/h.[17] Kattrasen savannah avlades fram genom att man korsade tamkatt med serval.

10. Hund - 70 km/h

Det snabbaste hunddjuret i världen är faktiskt tamhunden. Men då menar vi givetvis inte hundraser som mops eller chihuahua, utan det framavlade fartmonstret greyhound (bilden). Tack vare sin snabbhet används greyhound som kapplöpningshund. Det finns många mindre säkra mätningar gjorda på hundrasens hastighet, men det är tämligen säkert att den på korta sträckor kan uppnå 70 km/h.[18]
Annons
Annons

9. Häst - 70,76 km/h

Hästar finns i alla storlekar och varianter, och vissa hästraser kan galoppera riktigt fort. Engelskt fullblod är den ras som ofta anses vara världens snabbaste häst, och deras medelhastighet på galopptävlingar ligger ofta över 60 km/h. Den snabbaste uppmätta hastigheten i en tävling är 70,76 km/h, vilken nåddes då det engelska fullblodet Winning Brew sprang 402 m på 20,57 s (en medelhastighet på 70,35 km/h).[19] Många hemsidor på internet hävdar dock att den något mindre quarterhästen (bilden) är ännu snabbare på kortare sträckor, men vi har inte lyckats hittat någon tillförlitlig källa på det.

8. Harar - 80 km/h

Harar är en familj med runt 30 arter som ingår i släktet harar och kaniner. Harar finns över nästan hela världen, och en av de mest utbredda arterna är fältharen (bilden), som bland annat lever i södra halvan av Sverige. Enligt Nationalencyklopedin kan vissa harar springa i 80 km/h [20] (vilken art det skulle vara nämns inte). Många mindre tillförlitliga källor uppger att fältharen, med sina långa kraftiga bakben, är den snabbaste haren i Sverige, och därmed det snabbaste landdjuret i Sverige överhuvudtaget. Detta tror vi kan stämma, eftersom den något mindre och knubbiga skogsharen enligt Svenska Jägareförbundet kan springa i 70 km/h,[21] och fältharen borde vara snabbare. Skogsharar, fältharar och vildkaniner är de enda tre arterna inom familjen harar och kaniner som finns i Sverige

7. Puma - 80 km/h

Puma är ett mäktigt kattdjur som lever i Nord- och Sydamerika. Det kallas även för många andra namn, som mountain lion, cougar, red tiger, deer tiger, catamount och panther. Det sistnämnda – panter – kan på svenska vara en benämning på kattdjur med melanistisk (svart) päls, men det finns inga bevis för att just svarta pumor existerat. I Nordamerika jagar pumor främst rådjur, och med sina kraftfulla ben kan de hoppa 12-13 m och nå hastigheter på 80 km/h.[22]
Annons
Annons

6. Jaguar - 80 km/h

Jaguaren är ännu större än puman och lever i Central- och Sydamerika (några få finns också i södra USA). Jaguaren tillhör släktet Panthera som innehåller de fem "stora katterna" på jorden: tiger, lejon, leopard, jaguar och snöleopard. Jaguaren är en duktig simmare och äter fiskar, sköldpaddor och kajmaner.[23] På land jagar den olika däggdjur, som till exempel rådjur.[23] Med en toppfart på 80 km/h[23] kan den komma ifatt de flesta bytena.

5. Ökenlo - 80 km/h

Ökenlo, eller karakal, är ett något mindre kattdjur som lever i Afrika och delar av Asien. Som namnet antyder har ökenlo vissa likheter med lodjur, dels storleksmässigt men kanske främst tack vare tofsarna på öronen. Örontofsarna kan möjligtvis hjälpa ökenlon att höra, och tack vare dämpande päls på tassarna kan den nästan ljudlöst attackera sina byten.[24] Karakaler jagar fåglar, gnagare, kaniner och till och med gaseller, och de kan nå toppfarter på uppåt 80 km/h.[24]

4. Lejon - 80 km/h

Lejonet är det största rovdjuret i Afrika och det näst största kattdjuret i världen efter tigern. Bland lejonets bytesdjur finns antiloper, gaseller, gnuer och zebror,[25] vilka alla är djur som kan springa väldigt fort. För att öka jaktchanserna brukar lejon försöka smyga nära sina byten innan de attackerar, eller ligga i bakhåll och vänta.[25] Enligt Naturhistoriska riksmuseet kan lejon attackera i uppåt 80 km/h.[25]
Annons
Annons

3. Gaffelantilop - 85 km/h

Gaffelantilopen, eller gaffelbocken, lever i Nordamerika och är det enda djuret i sin familj samt den enda antilopen i Amerika. Trots att den kallas för antilop ingår den alltså inte i samma familj (slidhornsdjur) som de flesta andra antiloperna. Två av gaffelantilopens fiender är prärievarg och rödlo.[26] Dock kan ingen av dem springa ifatt en frisk gaffelantilop, som kan nå 85 km/h.[26] Att gaffelantilopen kan springa snabbare än sina fiender beror enligt en teori på att den en gång i tiden var bytesdjur till den amerikanska geparden, som dog ut för cirka 10 000 år sedan.[27]

2. Gasellantiloper och impala - uppåt 88 km/h

Gasellantiloper är en underfamilj i familjen slidhornsdjur innehållandes flera djurarter som brukar kallas antingen gaseller, antiloper eller dvärgantiloper. De flesta lever i grupper på slätter i Afrika och Asien. Bland gasellerna utmärker sig thomsongasellen, som enligt National Geographic kan springa i 65 km/h[28] (enligt African Wildlife Foundation 70 km/h)[29]. Grantgaseller (också i Afrika) eller besoarantiloper (främst i Indien) kan möjligtvis vara lika snabba som thomsongasellen, men vi har inte hittat några bra källor på det. Den allra snabbaste gasellantilopen är, åtminstone enligt Encyclopedia Britannica, springbocken (övre bilden) som kan nå hela 88 km/h (55 mph).[30]

Impalan (nedre bilden) räknades tidigare in i samma underfamilj som gasellantiloperna, men forskare fann att arten var så pass annorlunda att den placerades i en alldeles egen underfamilj. Vi har ändå låtit den dela plats på listan med gasellantiloperna. Detta därför att vi inte har hittat någon tillförlitlig källa på hur snabbt impalan kan springa, men då det ändå är allmänt känt att den är ungerfärligt lika snabb som sina släktingar gasellantiloperna. Impalan lever i Afrika och är ytterligare en av alla de djurarter som kallas antilop. Antilop är ett samlingsnamn på cirka 90 olika djurarter som nästan alla ingår i familjen slidhornsdjur. Men eftersom inte alla antiloper är slidhornsdjur (kommer du ihåg gaffelantilopen?), inte alla slidhornsdjur kallas antiloper, och vissa antiloper är mer släkt med getter och får än med varandra, blir termen antilop svår att använda på rätt sätt.

Både impalan och gasellantiloperna har utvecklat sina höga farter genom naturligt urval – många av dem är bytesdjur till världens snabbaste djur.

1. Gepard - minst 103 km/h

Geparden lever i Afrika och delar av Mellanöstern och är världens snabbaste djur på land, sett till dess toppfart. År 2012 sprang geparden Sarah från Cincinnati Zoo i USA ett 100 meterslopp på kort gräs där hon jagade ett lockbete i ett snöre.[31] Hennes tid blev 5,95 s – att jämföra med Usain Bolts världsrekord på 9,58 s.[31] Hennes toppfart uppmättes till 98 km/h.[31] På 60-talet uppmätte man en ännu högre hastighet på en gepard som på ett banliknande underlag också jagade ett lockbete på ett snöre – den nådde hela 103 km/h.[32] År 2013 gjordes ett utförligare experiment där man satte halsband med mätutrustning på fem vilda geparder. Medan geparderna bar halsbanden gjorde de sammanlagt 367 attackspurter, varav en fjärdedel slutade i ett dödat byte.[32] Den högsta uppmätta hastigheten under denna tid var 95 km/h, och detta var i naturlig vegetation.[32]

Det är troligt att geparder kan springa ännu snabbare än vad som har uppmätts, och att geparden är världens snabbaste djur på land är tveklöst. Dock är inte hastighet allt när det gäller att fälla byten. I experimentet som gjordes 2013 fann man att när geparden lyckades fälla sina byten, så sprang den faktiskt inte snabbare än när den misslyckades.[32] Det är för att när den jagar kvicka byten som exempelvis impalor så är manövrerbarhet viktigare än hastighet.[32] Om geparden springer i full fart hinner den inte byta riktning lika snabbt som impalorna.[32] Lyckligvis har geparden starka rygg- och benmuskler som gör att den kan öka eller minska hastigheten med 14 km/h på ett enda kliv.[32]
Annons
Annons
Referenser (och vidare läsning)
[1]
"Falling with the Falcon". Air & Space/Smithsonian magazine. Publicerad mars 2005. Läst 15 feb 2019.
[2]
"Supercharged swifts take flight speed record". BBC. Publicerad 2 mars 2010. Läst 15 feb 2019.
[3]
"What's the Speediest Marine Creature?". ReefQuest Centre for Shark Research. Läst 15 feb 2019.
[5]
"Speedy Mite Is World?s Fastest Land Animal (Relative to Size)". National Geographic. Publicerad 13 april 2014. Läst 15 feb 2019.
[6]
"Zebra". National Geographic Kids. Läst 15 feb 2019.
[7]
"Leopard". National Geographic Kids. Läst 15 feb 2019.
[8]
"Spotted Hyena". National Geographic Kids. Läst 15 feb 2019.
[9]
"Red Kangaroo". National Geographic. Läst 15 feb 2019.
[10]
"African Wild Dog". African Wildlife Foundation. Läst 15 feb 2019.
[11]
"Tiger". National Geographic Kids. Läst 15 feb 2019.
[12]
"Coyote". National Geographic. Läst 15 feb 2019.
[13]
"Wildebeest". African Wildlife Foundation. Läst 5 apr 2017.
[14]
"Djuren". Älgskadefondsföreningen. Läst 15 feb 2019.
[15]
"Ostrich". National Geographic. Läst 15 feb 2019.
[16]
"Largest egg from a bird living". Guinness World Records. Läst 15 feb 2019.
[17]
"Serval Vs. Guinea Fowl". Smithsonian Channel. Läst 15 feb 2019.
[18]
"Greyhound". NE.se. Läst 15 feb 2019.
[19]
"Fastest speed for a race horse". Guinness World Records. Läst 15 feb 2019.
[20]
"Harar och kaniner". NE.se. Läst 15 feb 2019.
[21]
"Skogshare". Svenska Jägareförbundet. Läst 15 feb 2019.
[22]
"Mountain Lion". National Geographic Kids. Läst 15 feb 2019.
[23]
"Jaguar". National Geographic Kids. Läst 15 feb 2019.
[24]
"Caracal". National Geographic Kids. Läst 15 feb 2019.
[25]
"Lejon". Naturhistoriska riksmuseet. Läst 15 feb 2019.
[26]
"Pronghorn". National Geographic. Läst 15 feb 2019.
[27]
"Did False Cheetahs Give Pronghorn a Need for Speed?". National Geographic. Publicerad 1 aug 2013. Läst 15 feb 2019.
[28]
"Thomson's Gazelle". National Geographic. Läst 15 feb 2019.
[29]
"Thomson's Gazelle". African Wildlife Foundation. Läst 15 feb 2019.
[30]
"Springbok". Encyklopedia Britannica. Läst 15 feb 2019.
[31]
"World's Fastest Cheetah Dies—Watch Her Run". National Geographic. Publicerad 22 jan 2016. Läst 15 feb 2019.
[32]
"Collars Reveal Just How Extreme Cheetahs Can Be". National Geographic. Publicerad 6 dec 2013. Läst 15 feb 2019.
[33]
"Vad kan du om rådjursjakt med hund?". Svensk Jakt. Publicerad 14 okt 2016. Läst 15 feb 2019.
Liknande
Senaste
Rymden
Sport
Människan
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Jorden