Start     Jorden     Rymden     Människan     Djur     Teknik     Byggnadsverk     Sport     Sverige     Topplistor    
Annons
Annons
Teknik

Världens största båt

Publicerad 13 okt 2020
Världens största båt anses vara containerfartyget HMM Algeciras och de elva andra skeppen i samma familj. Men världens största båt är egentligen ingen båt.
Vi måste börja artikeln med det tråkigaste – att reda ut vad en båt är. Transportstyrelsens översättning av de internationella sjövägsreglerna säger att alla farkoster som kan användas för transport på vatten definieras som fartyg.[1] Samma tolkning kan göras av den svenska sjölagen.[2][3]

Sjölagen säger sedan att alla fartyg som är upp till 24 m långa kallas båtar.[3] Alla fartyg längre än 24 m långa betecknas skepp.[3]
Två båtar och ett skepp – tre fartyg.


En båt kan alltså per definition inte vara längre än 24 m. Så denna artikel handlar inte om världens största båt, utan om världens största fartyg. Eller världens största skepp om man så vill.

I dagligt tal använder man dock ordet "båt" om det mesta som åker på vattnet. Därför döpte vi artikeln till "världens största båt" så att du skulle hitta hit. Men fortsättningsvis lovar vi att använda korrekta uttryck.

Världens största båt... förlåt fartyg, anses idag vara containerfartyget HMM Algeciras och de elva andra skeppen i samma familj. Algeciras-klassens tolv fartyg är nämligen de längsta skeppen i världen – på delad plats med många andra containerfartyg. Och av alla dessa långa containerskepp är Algeciras-klassen de fartyg som kan lasta flest containrar.[4]
Algeciras-fartygen byggdes på beställning av det sydkoreanska containerrederiet HMM och sjösattes 2020.
Annons
Annons


Ett containerfartygs lastförmåga mäts i TEU (twenty-foot equivalent unit), som är ett mått på hur många 20-fotscontainrar (6,1 m långa) som får plats på och under däck. Idag är dock de flesta containrar 40 fot, vilket då motsvarar 2 TEU.

HMM Algeciras och sex andra fartyg i Algeciras-klassen kan lasta otroliga 23 964 TEU.[5] De fem resterande skeppen i Algeciras-klassen kan lasta 23 820 TEU.[5]
HMM Algeciras får hjälp av ett bogserfartyg under sitt första besök i Rotterdam.


De tolv containerfartygen i Algeciras-klassen är hela 399,9 m långa och 61 m (sju av dem) respektive 61,5 m (fem av dem) breda.[6]

Även om Algeciras-fartygen räknas som världens största idag, så finns det många andra containerfartyg som har ungefär samma längd och bredd – cirka 400 x 60 m – men något mindre lastkapacitet.

Ska man vara exakt så finns det faktiskt flera containerfartyg som har registrerats som exakt 400 m långa, alltså en decimeter längre än Algeciras-klassen. Men inga av dessa får plats med lika många containrar.

De första containerskeppen i denna storleksklass var danska Maersks 399 m långa Triple E-klass som sjösattes 2013.[7]
Triple E-fartyget Matz Maersk i Göteborg. Göteborgs hamn är den enda i Sverige som kan hantera jättefartygen.


Men varför har alla världens största containerfartyg samma mått? Jo, 400 m är maxgränsen för att få åka genom Suezkanalen – genvägen mellan Asien och Europa.[8] Containerfartygen ligger också på gränsen för Suezkanalen vad gäller bredd och djupgående.[8]

Desutom visar bland annat en studie från 2016 att det skulle det bli för dyrt att bygga ut alla hamnar för att klara större skepp.[9] Tidigare har varje container blivit billigare att frakta ju större fartyget är.[9] Men på grund av de hamnkostnader större containerfartyg skulle medföra verkar det inte finnas en mer kostnadseffektiv skeppsstorlek än cirka 400 x 60 m.[9] Isället försöker man nu få plats med så många containrar som möjligt inom dessa mått.

Dessa världens största fartyg är dock för stora för Panamakanalen – kanalen genom Centralamerika.
Panamakanalen har byggts ut och öppnade för ännu större skepp 2016. Men fortfarande finns begränsningar. Panamakanalens slussar klarar max 367,28 x 51,25 m.[10]


HMM Algeciras och de andra containerfartygen i samma storlek är faktiskt inte världens längsta fartyg någonsin. Det rekordet innehas av den 458,45 m långa oljetankern Seawise Giant, som även gått under namnen Happy Giant, Jahre Viking, Knock Nevis och Mont.[7] Jättetankern är också världens största fartyg någonsin[7] enligt Guinness rekordbok, och då syftar de sannolikt på fartygets deplacement (vikt) fullastad. Seawise Giant skrotades 2010.

Jeremy Clarkson's Extreme Machines besökte Jahre Viking 1998:
Annons
Annons
Jämförelse mellan Knock Nevis (Seawise Giant), Maersks Triple E-klass, Vale Brasil (ett av världens längsta bulkfartyg – som har sin last direkt i skrovet), Allure of the Seas (ett av världens längsta kryssningsfartyg) och hangarskeppet USS Enterprise (världens längsta krigsfartyg någonsin).


Världens största fartyg vad gäller volym anses vara byggfartyget Pioneering Spirit. Skeppet sjösattes 2013 och används för att flytta oljeplattformar och lägga pipelines. Att Pioneering Spirit har världens största volym är inte så konstigt då skeppet har två skrov som båda är 382 m långa, och en sammanlagd bredd på 124 m.[11]
Pioneering Spirit har med råge störst bruttodräktighet på havet. Bruttodräktighet är en sjöfartsterm som anger ett fartygs totala inneslutna volym.


Vi avslutar med en härlig film från 2013, när världens då största fartyg, Triple E-skeppet Majestic Mærsk, mötte 294 m långa[12] Norwegian Star utanför Helsingborg:
Annons
Annons
Referenser (och vidare läsning)
[2]
"Begreppsförklaringar om båt och skepp". Transportstyrelsen. Uppdaterad 3 juni 2014. Läst 13 okt 2020.
[3]
"Sjölag (1994:1009)". Riksdagen. Läst 13 okt 2020.
[4]
"HMM Names World's Largest Container Vessel, 'HMM Algeciras'". HMM. Publicerad 23 april 2020. Läst 13 okt 2020.
[5]
"Vessel Fleet". HMM. Läst 13 okt 2020.
[7]
"Container ship". Guinness World Records. Läst 13 okt 2020.
[8]
"Rules of Navigation". Suez Canal Authority. Läst 13 okt 2020.
[9]
"Shipping’s size obsession could be ending, study finds". Financial Times. Publicerad 9 mars 2016. Läst 13 okt 2020.
[10]
"Vessel Requirements". Panama Canal Authority. Publicerad 1 jan 2020. Läst 13 okt 2020.
[11]
"Pioneering Spirit". Allseas. Läst 13 okt 2020.
[12]
"Norwegian Star". Norwegian Cruise Line. Läst 13 okt 2020.
Liknande
Senaste
Rymden
Sport
Människan
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Jorden