Start     Jorden     Rymden     Människan     Djur     Teknik     Byggnadsverk     Sport     Sverige     Topplistor    
Annons
Annons
Byggnadsverk

De övergivna turistorterna vid Salton Sea

Uppdaterad 4 okt 2022
Salton Sea är mer än dubbelt så stor som Hjälmaren och Kaliforniens största insjö. Men den skulle (kanske) inte finnas där.
Sjön bildas åren 1905-1907 när en människogrävd öppning i Coloradofloden, gjord för att leda vatten till jordbrukarna i området, översvämmades.[1] Detta resulterade i att i stort sett hela Coloradofloden tömdes här i stället för i Stilla havet, tills man 1907 äntligen lyckades täta läckan.[1] Salton Sea finns än idag, eftersom den saknar avrinning samt att dess avdunstning motverkats av vatten från jordbruken.[2]

Längs med sjön finns dystra spår av de semesterorter som byggdes här på 50- och 60-talet.[3] Till en början blomstrade turismen men snart kom miljöoproblemen ifatt.[3]

Eftersom vatten endast lämnar sjön genom avdunstning skedde översvämningar vid regnoväder.[3] Dessutom började salt, näringsämnen och bekämpningsmedel ansamlas i stora mängder, vilket ledde till mängder med död (inplanterad) fisk längs stränderna.[3] Idag har avrinningen från jordbruken begränsats och sjön håller på att krympa, vilket blottlägger giftig sjöbotten, som med de varma vindarna blåser iväg och orsakar luftrörsproblem hos de som bor i området.[4]

Man kan tycka att det bästa vore att låta den onaturliga sjön torka ut (och ta hand dom giftet). Problemet är dock att den hunnit bli ett viktigt habitat, främst för fåglar.[2] Dessutom kanske den inte är helt onaturlig. Dalsänkan har nämligen vattenfyllts flera gånger tidigare på naturlig väg, eftersom Coloradofloden har en tendens att leda om sig själv genom sina stora avlämningar av silt.[1]
Annons
Annons
Referenser (och vidare läsning)
[1]
Jenny E. Ross. "Formation of California’s Salton Sea in 1905–07 was not 'accidental'". Proceedings of the 2020 Desert Research Symposium. Publicerad april 2020. Läst 4 okt 2022.
[2]
"Background Information on the Salton Sea". California Department of Fish and Wildlife. Läst 4 okt 2022.
[4]
Maanvi Singh. "‘The air is toxic’: how an idyllic California lake became a nightmare". The Guardian. Publicerad 24 jul 2021. Läst 4 okt 2022.
Liknande
Senaste
Rymden
Sport
Människan
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Jorden