Sveriges 21 län
Start     Jorden     Rymden     Människan     Djur     Teknik     Byggnadsverk     Sport     Sverige     Topplistor    
 
 
Människan

Sveriges 21 län

Publicerad 6 jan 2017
Sverige är indelat i 21 län för att landet ska kunna skötas på regional nivå. Varje län är sedan uppdelat i ett antal kommuner inom vilka Sverige kan skötas på lokal nivå.

Sveriges 21 län ska inte blandas ihop med Sveriges 25 landskap. Länen innefattar oftast ett eller flera landskap - vars vapen brukar ingå i länens vapen - men landskapen har ingen politisk eller administrativ ställning såsom länen.

Varje län har en länsstyrelse  - en statlig myndighet som ser till att regeringens och riksdagens beslut blir verklighet i länet. Länsstyrelsen ansvarar för den regionala samhällsplaneringen och ser till att kommunerna, företagen och människorna i länet följer vissa lagar och regler inom bland annat miljö, djur, jordbruk, jakt, fiske, byggnader, bostäder, säkerhet och jämnställdhet. Chef för länsstyrelsen är den regeringsutsedda landshövdingen.  Staden som landshövdingen bor i kallas residensstad  - namnet kommer från landshövdingens flådiga tjänstebostad länsresidenset. Länsstyrelsen har vanligtvis sitt huvudkontor i residensstaden.

Varje län har också ett landsting  eller motsvarande - en enhet som styrs av folkvalda politiker och som ansvarar för samhällsfunktionerna på regional nivå. Landstinget sköter uppgifter som är dyra och gemensamma för länet och därför inte bör skötas av enskilda kommuner, vilket främst är hälso- och sjukvård, tandvård samt kollektivtrafik (i samarbete med kommunerna). Ibland kallas landstingen för landstingskommuner eller sekundärkommuner. Många av Sveriges landsting har de senaste åren fått utökade uppifter. De har tagit över ansvaret för den regionala tillväxten och utvecklingen från främst länsstyrelserna, det vill säga fått mer makt över statens pengar och större regionalt självstyre vad gäller sina tidigare ansvarsområden men även infrastruktur och stöd till olika projekt och företag. Dessa landsting kallar sig numera regioner.  Landstingen eller regionerna har vanligtvis sina huvudkontor i länens residensstäder. I Gotlands län finns inget landsting utan där sköts istället uppgifterna av Gotlands enda kommun.

Kommunerna inom länen styrs också av folkvalda poliker och ansvarar för samhällsfunktionerna på lokal nivå. Dessa är bland annat skolor, socialtjänst, äldreomsorg, renhållning, räddningstjänst, vatten, avlopp och bostäder. Ibland kallas kommuner för primärkommuner för att skilja dem från de större landstingen, landstingskommunerna. Ofta används begreppet kommunal verksamhet om sådant som både kommuner och landsting utför.

Nedanför är en karta på alla län i Sverige. Under länskartan följer en lista med kort fakta om varje län. Länskoden är ett tvåsiffrigt nummer som kan användas istället för länets namn. Länsbokstäverna användes fram till 1973 i bilregistret och på bilars registerringsskyltar för att visa vilket län ägaren bodde i. Här är Sveriges 21 län!

1. Norrbottens län

Yta: 97 257 km2 [1]
Invånare: 250 334
[2]
Befolkningstäthet: 2,57 inv/km2
Residensstad: Luleå
Länskod: 25
Länsbokstav: BD
Norrbottens län är Sveriges nordligaste, största och mest glesbefolkade län. Länet innefattar landskapet Norrbotten samt norra delen av landskapet Lappland. Från och med 2017 tog Norrbottens läns landsting över ansvaret för den regionala tillväxten och utvecklingen från länsstyrelsen och blev Region Norrbotten.

2. Västerbottens län

Yta: 54 672 km2 [1]
Invånare: 265 166
[2]
Befolkningstäthet: 4,85 inv/km2
Residensstad: Umeå
Länskod: 24
Länsbokstav: AC
Västerbottens län är Sveriges näst nordligaste och näst största län. Det består av Västerbotten, södra Lappland, en bit av Ångermanland samt en liten bit av Jämtland.

3. Jämtlands län

Yta: 48 945 km2 [1]
Invånare: 128 212
[2]
Befolkningstäthet: 2,62 inv/km2
Residensstad: Östersund
Länskod: 23
Länsbokstav: Z
Jämtlands län är det tredje största och näst mest glesbefolkade länet i Sverige. Det omfattar större delen av landskapen Jämtland och Härjedalen, delar av Ångermanland och Hälsingland, samt små bitar av Dalarna och Lappland. År 2015 fick Jämtlands läns landsting (förutom ansvaret för bland annat länets enda sjukhus i Östersund) också ansvar för den regionala utvecklingen och ombildades till Region Jämtland Härjedalen.

4. Västernorrlands län

Yta: 21 552 km2 [1]
Invånare: 245 097
[2]
Befolkningstäthet: 11,4 inv/km2
Residensstad: Härnösand
Länskod: 22
Länsbokstav: Y
Västernorrlands län ligger namnet till trots i östra Sverige. Namnet kommer från att området kring nuvarande landskapet Österbotten i Finland kallades Östernorrland när Finland var svenskt (precis som att Västerbotten låg väster om det historiska landskapet Österbotten, som var mycket större än det nuvarande). Västernorrlands län består av hela Medelpad, större delen av Ångermanland samt bitar av Jämtland och Hälsingland.

5. Gävleborgs län

Yta: 18 119 km2 [1]
Invånare: 283 737
[2]
Befolkningstäthet: 15,7 inv/km2
Residensstad: Gävle
Länskod: 21
Länsbokstav: X
Gävleborgs län innefattar nästan hela Gästrikland och Hälsingland samt en liten del av Dalarna. År 2015 blev Gävleborgs läns landsting Region Gävleborg.

6. Dalarnas län

Yta: 28 030 km2 [1]
Invånare: 283 220
[2]
Befolkningstäthet: 10,1 inv/km2
Residensstad: Falun
Länskod: 20
Länsbokstav: W
Dalarnas län, som fram till 1997 hette Kopparbergs län, sammanfaller nästan helt med Dalarna och har därför samma vapen som landskapet.

7. Västmanlands län

Yta: 5 118 km2 [1]
Invånare: 266 675
[2]
Befolkningstäthet: 52,1 inv/km2
Residensstad: Västerås
Länskod: 19
Länsbokstav: U
Västmanlands län omfattar östra halvan av Västmanland, delar av Södermanland och Närke samt små bitar av Dalarna och Gästrikland. Länsvapnet är detsamma som landskapsvapnet, trots att gränserna är så olika. År 2017 tog landstinget över ansvaret för den regionala utvecklingen och bytte namn till Region Västmanland.

8. Uppsala län

Yta: 8 192 km2 [1]
Invånare: 359 384
[2]
Befolkningstäthet: 43,9 inv/km2
Residensstad: Uppsala
Länskod: 03
Länsbokstav: C
Uppsala län innefattar nordvästra Uppland och en pytteliten bit av Gästrikland. Vid årsskiftet till 2017 fick även Uppsala läns landsting ett utökat regionalt ansvar och ombildades till Region Uppsala.

9. Stockholms län

Yta: 6 526 km2 [1]
Invånare: 2 260 795
[2]
Befolkningstäthet: 346 inv/km2
Residensstad: Stockholm
Länskod: 01
Länsbokstav: AB
Stockholms län är föga förvånande Sveriges folkrikaste och folktätaste län. Här bor en fjärdedel av alla svenskar! Länet består av sydöstra Uppland och östra Södermanland. Stockholms läns landsting har en logotyp som torde vara välbekant för många.

10. Södermanlands län

Yta: 6 076 km2 [1]
Invånare: 286 712
[2]
Befolkningstäthet: 47,2 inv/km2
Residensstad: Nyköping
Länskod: 04
Länsbokstav: D
Södermanlands län innefattar resten av Södermanland samt en liten bit av Uppland respektive Närke. Både Södermanlands län och Uppsala län använder sina respektive landskaps vapen, trots att Stockholms län täcker stora delar av landskapen. Landshövdingen, länsstyrelsen och landstingets huvudkontor residerar i Nyköping, trots att Eskilstuna är mer än dubbelt så stort.

11. Örebro län

Yta: 8 504 km2 [1]
Invånare: 293 799
[2]
Befolkningstäthet: 34,5 inv/km2
Residensstad: Örebro
Länskod: 18
Länsbokstav: T
Örebro län omfattar nästan hela Närke, västra delen av Västmanland, delar av Värmland och Västergötland samt små bitar av Dalarna och Östergötland. År 2015 blev Örebro läns landsting Region Örebro.

12. Värmlands län

Yta: 17 517 km2 [1]
Invånare: 277 945
[2]
Befolkningstäthet: 15,9 inv/km2
Residensstad: Karlstad
Länskod: 17
Länsbokstav: S
Värmlands län består av nästan hela Värmland och har samma vapen som landskapet. Även två mindre områden i Dalarna och Dalsland tillhör länet.

13. Västra Götalands län

Yta: 23 797 km2 [1]
Invånare: 1 666 055
[2]
Befolkningstäthet: 70,0 inv/km2
Residensstad: Göteborg
Länskod: 14
Länsbokstav: O
Västra Götalands län är Sveriges nyaste län. Det bildades 1998 genom att man slog ihop Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och nästan hela Skaraborgs län. Västra Götalands län är också Sveriges näst folkrikaste län, samt det län med flest kommuner (49 stycken). Det innefattar hela landskapet Bohuslän, större delarna av Dalsland och Västra Götaland samt små delar av Värmland och Halland. Sedan sammanslagningen har länsstyrelsen kontor i flera städer. Landstinget har uttökade uppgifter och heter sedan 2011 Västra Götalandsregionen.

14. Östergötlands län

Yta: 10 545 km2 [1]
Invånare: 450 445
[2]
Befolkningstäthet: 42,7 inv/km2
Residensstad: Linköping
Länskod: 05
Länsbokstav: E
Östergötlands län består av nästan hela Östergötland (och har samma vapen) plus den nordöstra delen av Småland samt en liten bit av Närke. År 2015 ombildades Östergötlands läns landsting till Region Östergötland.

15. Jönköpings län

Yta: 10 438 km2 [1]
Invånare: 351 582
[2]
Befolkningstäthet: 33,7 inv/km2
Residensstad: Jönköping
Länskod: 06
Länsbokstav: F
Jönköpings län utgörs av nordvästra Småland och sydöstra Västergötland. Istället för landskapens vapen utgörs länsvapnet av Jönköpings kommunvapen prydd av tre kronor. År 2015 bildades Region Jönköping.

16. Kalmar län

Yta: 11 165 km2 [1]
Invånare: 239 968
[2]
Befolkningstäthet: 21,5 inv/km2
Residensstad: Kalmar
Länskod: 08
Länsbokstav: H
Kalmar län omfattar östra Småland och hela Öland. Som för många av Sveriges län består länsvapnet av de ingående landskapens vapen.

17. Gotlands län

Yta: 3 134 km2 [1]
Invånare: 57 800
[2]
Befolkningstäthet: 18,4 inv/km2
Residensstad: Visby
Länskod: 09
Länsbokstav: I
Gotlands län består av hela Gotland och har också samma gränser som Gotlands enda kommun - Region Gotland. Eftersom Gotland bara har en kommun så behövs inget landsting, utan allt sköts av Region Gotland. Som namnet antyder har Region Gotland också ett regionalt utvecklingsansvar.

18. Hallands län

Yta: 5 427 km2 [1]
Invånare: 318 713
[2]
Befolkningstäthet: 58,7 inv/km2
Residensstad: Halmstad
Länskod: 13
Länsbokstav: N
Hallands län omfattar nästan hela Halland samt mindre delar av Västra Götaland och Småland. År 2011 bildades Region Halland.

19. Kronobergs län

Yta: 8 425 km2 [1]
Invånare: 193 516
[2]
Befolkningstäthet: 23,0 inv/km2
Residensstad: Växjö
Länskod: 07
Länsbokstav: G
Kronobergs län utgörs av den sydvästra delen av Småland och har samma vapen som landskapet förutom att lejonet står på ett grönt så kallat treberg. Namnet Kronobergs län kommer från slottet Kronoberg som byggdes på 1400-talet utanför Vaxjö. År 2015 bildades Region Kronoberg.

20. Blekinge län

Yta: 2 931 km2 [1]
Invånare: 157 717
[2]
Befolkningstäthet: 53,8 inv/km2
Residensstad: Karlskrona
Länskod: 10
Länsbokstav: K
Blekinge län är Sveriges minsta län och innehåller minst antal kommuner (fem stycken) efter Gotland. Länet har samma gränser och samma vapen som landskapet Blekinge.

21. Skåne län

Yta: 10 969 km2 [1]
Invånare: 1 317 548
[2]
Befolkningstäthet: 120 inv/km2
Residensstad: Malmö
Länskod: 12
Länsbokstav: M
Skåne är Sveriges näst folktätaste län och består av hela Skåne och en liten bit av Halland. Länet, som är det sydligaste i landet, bildades 1997 genom en sammanslagning av Kristianstads och Malmöhus län. Länsstyrelsen har kontor i båda de tidigare residensstäderna Kristianstad och Malmö. Länsvapnet har samma färger som landskapsvapnet fast tvärtom. År 1999 bildades Region Skåne.
Referenser
[1]
"Sveriges yta mindre enligt ny beräkningsmodell". SCB. Publicerad 9 mars 2012. Läst 6 jan 2017.
 
 
Liknande
Senaste
Rymden
Djur
Människan
Djur
Jorden
Människan
Människan
Teknik
Människan
Byggnadsverk
Jorden
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Annons