Start     Jorden     Rymden     Människan     Djur     Teknik     Byggnadsverk     Sport     Sverige     Topplistor    
Annons
Annons

Världens översvämningar i framtiden

Publicerad 6 okt 2021
Översvämningar blir allt vanligare över hela världen på grund av den globala uppvärmningen, stigande havsnivåer och förändrade vädermönster. Under 2021 såg vi översvämningar i Storbritannien, Belgien, Tyskland och andra delar av Europa som orsakades av extrema regnoväder. I framtiden kommer det varmare vädret att leda till mer extremväder och de höjda havsnivåerna kommer också att bidra till fler översvämningar. Även länder som inte ligger nära havet kan drabbas av översvämningar på grund av kraftigare regn, överfyllda vattendrag, jordbävningar och dammar som går sönder.

Även Sverige kan drabbas


Även om Sverige är skonat från översvämningar jämfört med många andra länder, så finns det områden som är mer drabbade än andra. Översvämningar kan vara förödande och även livshotande om man inte är förberedd. På överlevnadssidan beredd.se går det att läsa mer om framtidens översvämningar och hur man kan förbereda sig om man bor i ett område som ligger i riskzonen. De har även flera produkter som kan rädda livet på en om man är med om en översvämning. Enligt Beredd så är det mest riskabelt om man bor nära ett vattendrag, men det kan bli översvämning överallt i landet.

Enligt beräkningar från MSB är de städer i Sverige som är mest sannolika att drabbas av översvämningar Kristianstad, Malmö, Göteborg, Örebro och Uppsala. Beredd tipsar om att se efter på MSB:s interaktiva karta som visar om området har haft översvämningar minst en gång på 100 eller 200 år. Det går även att se vilka områden som beräknas kunna hamna under vatten i olika scenarier. I framtiden kan översvämningar bli vanligare längs Sveriges södra kuststräckor på grund av stigande havsnivåer.

Kraftiga regnoväder påverkar


Regn i stora mängder gör att det blir svårt för brunnar och dagvattenledningar att ta hand om vattnet och det kan då bli översvämningar. Det kan vara stora variationer i var det regnar i ett lokalområde och överraskningsmomentet kan göra det svårt att hantera. En varmare värld ökar risken för kraftiga regn och en varmare atmosfär kan hålla mer vatten. När atmosfären är mer vattenfylld så kommer regnovädret att släppa ifrån sig mer vatten. Inför framtiden måste regnmängderna kunna hanteras bättre för att översvämningar ska kunna undvikas.

Högre havsnivåer påverkar kusterna


Havets nivå kommer med stor sannolikhet att stiga under en lång tid framöver och det kan leda till översvämningar längs kuster över hela världen. Havsnivåns höjning beror framförallt på ökade mängder smältvatten från glaciärer och isblock, samt den termiska expansionen av havsvattnet när det värms upp på grund av de varmare temperaturerna. De länder som är mest sårbara inför att drabbas av översvämningar på grund av stigande havsnivåer är Lagos, Haiti, Yemen, Filippinerna, Kiribati och Förenade Arabemiraten. I Europa är Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Nederländerna och Belgien särskilt sårbara.Annons
Annons
Liknande
Senaste
Rymden
Rymden
Byggnadsverk
Sport
Sport
Sport
Teknik