Start     Jorden     Rymden     Människan     Djur     Teknik     Byggnadsverk     Sport     Sverige     Topplistor    
Annons
Annons

Så kan mögel påverka din hälsa

Publicerad 12 mars 2021
Mögel är något vi alla vill undvika om det inte är en vällagrad mögelost det handlar om. När det kommer till byggnader och utomhusmögel kan det i vissa fall leda till kostsamma åtgärder.

Mögel är en typ av svamp som vanligtvis växer i och på byggnader, samt utom hus på ytor. Men även på mat som stått framme för länge. Det kommer i olika utseende och kan vara både vitt, orange, grönt eller svart – oftast är det luddigt.

Svampen trivs i fuktiga miljöer och för att bli av med fukt kan du behöva ta hjälp av experter på Avfuktningsteknik. Behöver du hjälp med avfuktning finns avfuktningsteknik.se vid din sida med mångårig erfarenhet av mögelsanering.

I utomhusmiljöer har mögel den naturliga uppgiften att bryta ner organiska ämnen. Detta sker när så kallade mögelsporer färdas genom luften och belägger sig på en yta.

Mögel i byggnader kan leda till allvarliga hälsoproblem för människor. Särskilt försiktiga bör människor med astma, problem med bihålorna, allergier eller andra luftvägsbesvär vara. En del människor utvecklar rinnande näsa, hosta, nysningar, andnöd, ögonirritation och/eller hudutslag som en följd av mögelexponering. Vanliga symtom hos människor vid exponering för mögel i inomhusmiljöer:
  • Slemhinne- och luftvägssymtom – En känsla av irritation eller torrhet kan uppstå i ögon, näsa och svalg. Nästäppa, snuva, heshet, hosta och återkommande luftvägsinfektioner med uppkomst eller försämring av astma är också vanligt.
  • Hudsymtom – Huden kan påverkas negativt av mögelexponering och det kan resultera i värmekänsla eller rådnad i ansiktet och på halsen. Torr och irriterad hud med klåda och utslag är också noterat av sjukvråden samt försämring av av seborroisk dermatit, rosacea, urtikaria eller eksem.
  • Allmänsymtom – Det är inte heller helt ovanligt att allmäntillståndet försämras med symtpom som tröthet, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, allmän sjukdomskänsla, luktöverkänslighet.
Misstänker du att ditt hus eller en annan byggnad där människor vistas har drabbats av mögel bör du agera direkt eftersom långvarig vistelse i den typen av miljö kan leda till just åkommer beskrivna ovan.Annons
Annons
Liknande
Senaste
Rymden
Sport
Människan
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Jorden