Start     Jorden     Rymden     Människan     Djur     Teknik     Byggnadsverk     Sport     Sverige     Topplistor    
Annons
Annons
Annons

Investeringar efter covid: Sektorer att ha koll på

Publicerad 22 aug 2021
År 2020 placerade den globala pandemin världen i lockdown med en djupgående inverkan på både personliga liv och företag. När vi fortsätter in i 2021 verkar det som att vissa förändringar på grund av covid-19-försiktighetsåtgärder nu har en permanent position i våra liv och på arbetsplatsen, och när ekonomin gradvis återhämtar sig finns det några investeringssektorer som förväntas blomstra när vi kommer in en efter-pandemisk värld, enligt finansiella experter.

En populär handelsform på finansmarknaden, CFD-handel, ger investerare möjlighet att diversifiera sin portfölj samt få tillgång till de globala marknaderna. CFD står för contract for difference, och gör det möjligt för investerare att spekulera i prisrörelser, utan att själva äga den underliggande tillgången. För investerare och handlare i tiden efter covid-19, kommer en strategi med flera tillgångar i en rad olika sektorer att hjälpa till att behålla en bättre position, fånga potentiella avkastningar på investeringar, samtidigt som riskerna hanteras mer effektivt.

Teknik


På grund av globala lockdowns använde människor på alla kontinenter internet i stor utsträckning. Onlineshopping och arbete hemifrån blev normen, och det fanns stora begränsningar för nätverk och företag, med behovet av att bli digitaliserad som en hög prioritet. Moderniseringen av den digitala infrastrukturen blev därför mer överhängande, eftersom utvecklingen av den virtuella ekonomin accelererade.

Det fanns också en ökad användning av automatisering och robotik på grund av genomförandet av social distansering och minskad personal. Artificiell intelligens kan gynna många branscher, inklusive förbättrad produktivitet, lägre kostnader och en produktionslinje för samarbete mellan människa och maskin, bortom covid-19-restriktioner.

Denna trend har verkligen accelererat på grund av viruset och kommer att fortsätta efter pandemin, med artificiell intelligens som en kärnteknik i grunden för nästan varje steg i ett företags utvecklings- och skapandeprocess. World Robotics 2020 Industrial Robots-rapporten från International Federation of Robotics visar ett rekord på 2,7 miljoner industrirobotar som arbetar i fabriker runt om i världen.

Med detta i åtanke har tekniksektorns styrka varit tydlig och utsikterna ser bra ut för en värld efter covid-19. Detta investeringstema är globalt och kan tillämpas på alla aktiemarknader, med rådet att detta skulle vara en långsiktig investering.

Investeringar inom miljö, sociala frågor och styrning


Investeringar inom miljö, sociala frågor och styrning (ESG) har blivit mer populärt genom åren och det är en trend att ha koll på efter coronaviruset. Pandemin belyste ytterligare rädslan för klimatförändringar, med ett exempel i minskningen av föroreningarna på grund av minskningen av resor till och från jobbet.

Pandemin har också lett till ökning av hållbara investeringar och produkter. Människor har tittat på mer hållbara sätt att resa, eftersom företag vill införa progressiv politik med deras sociala inverkan i åtanke.

Hälsovård


Coronakrisen har betonat vikten av sjukvårdssektorn och det har skett en snabb tillväxt av innovationer inom denna sektor. Detta är idealiskt för dynamiska investerare, med en långsiktig investering i åtanke. Hälsorelaterade utgifter förväntas öka kraftigt under de kommande åren när vi kommer in en tid efter covid-19 och kommer att stödja många utvecklingar inom vårdsektorn.

Diagnostik på distans har ökat, med flera företag som är aktiva inom laboratorier, tester och diagnos på distans har blivit mer populära - och har sett en ökning av sina aktiekurser den senaste tiden. Framgången inom detta område kan innebära en kontinuerlig användning av dessa diagnostiktjänster på distans. Eftersom hälsokrisen är en uppenbar katalysator har hälso- och sjukvården redan presterat bra den senaste tiden och kommer att fortsätta nå nya höjder.Annons
Annons
Liknande
Senaste
Rymden
Rymden
Byggnadsverk
Sport
Sport
Sport
Teknik