Start     Jorden     Rymden     Människan     Djur     Teknik     Byggnadsverk     Sport     Sverige     Topplistor    
Annons
Annons
Jorden

Hindens rev i Vänern

Uppdaterad 22 juli 2022
Hindens rev är en supersmal udde i Vänern med en spännande historia. Den är också rolig att promenera på.
Hindens rev börjar någon mil från Lidköping och sticker 5 km ut i Vänern. Som mest är udden 21 m hög, medan den för det mesta bara är 25-100 m bred.[1] Där udden slutar fortsätter revet under ytan. Revet kommer sedan upp på andra sidan Vänern i form av Hjortens udde (som ser ut som en vanlig udde).[2] Enligt sägnen är revet en bro som byggdes from varsitt håll av två kära jättar, men bron förstordes under bygget av sjötroll.[1]

Hindens rev bildades för cirka 10 000 år sedan i samband med att inlandsisen som låg över Sverige smälte.[1] Inlandsisen drog sig norrut, men under några århundraden gick smältningen trögt och isens kant låg stilla tvärs över Sverige, bland annat där Hindens rev ligger idag.[3] Inlandsisen innehöll stora mängder sten, grus och sand, och detta så kallade morän avsattes längs med isen kant av bland annat smältvattnet.[2] Ibland gjorde inlandsisen en framryckning och sköt det avsatta materialet framför sig som en bulldozer.[2] Denna så kallade israndbildning gjorde att vi idag har vad som kallas den mellansvenska israndzonen – en samling avlånga stenhögar som går tvärs över Norden.[4] Dessa avlånga stenhögar som dumpats vid inlandsisen yttre kant kallas ändmoräner.[4] Hindens rev är kanske den tydligaste av ändmoränerna i den mellansvenska israndzonen, eftersom det ligger vid Vänerns kust där dess något högre höjd jämfört med det omgivande landskapet framträder tydligt.

För den som vill vandra ut på Hindens rev finns en stig som börjar vid en parkeringsplats och fortsätter 4 km till uddens spets. Längs stigen kan man se hur naturen på uddens torra, vindpinade sydsida skiljer sig från naturen på uddens fuktigare nordsida.[3] I undantagsfall, när det är riktigt mycket högvatten, kan Hindens rev skäras av och förvandlas till en rad småöar som då kallas Killingarna.[3]
Hindens rev sett från luften.

Långt ut på revet skymtas en båk, som är ett gammalt sjömärke.[1]

Yttersta spetsen på Hindens rev.

Spetsen av Hindens rev fotad från marken in mot land.
Annons
Annons
Referenser
[1]
"Hindens rev". Länsstyrelsen Västra Götaland län. Läst 22 juli 2022.
[2]
Mats Halling. 1981. Hjortens udde - Geomorfologisk naturvårdsinventering. Vänersborg. Länsstyrelsen i Älvsborgs län. Läst 22 juli 2022.
[3]
"Hindens rev (reservatbroschyr)". Länsstyrelsen Västra Götaland län. Publicerad 2009. Läst 22 juli 2022.
[4]
Liknande
Senaste
Rymden
Sport
Människan
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Jorden