Start     Jorden     Rymden     Människan     Djur     Teknik     Byggnadsverk     Sport     Sverige     Topplistor    
Annons
Annons
Byggnadsverk

Gravstenarna som håller hand

Publicerad 21 mars 2016
På en kyrkogård i Nederländerna finns två gravstenar som visar att kärlek är viktigare än religion.
På 1800-talet i den holländska staden Roermond var en överste gift med en dam av "högre klass". Översten var protestant och hans fru var katolik, något som på den tiden inte var helt oproblematiskt. Översten dog år 1880 och frun åtta år senare, men trots att de ville begravas tillsammans så var detta inte tillåtet. Istället måste översten begravas i den protestantiska delen av stadens kyrkogård, och frun i den katolska. Paret hade dock utarbetat en plan. Översten begravdes precis bredvid muren som skiljde de två delarna av kyrkogården åt. När frun dog begravdes inte hon i sin familjegrav, utan vid muren på den katolska sidan. Parets gravstenar gjordes så höga att de nådde över muren, och högst upp räcker två händer ut och håller i varandra.
Annons
Annons
Liknande
Senaste
Jorden
Teknik
Byggnadsverk
Människan
Sport
Jorden